Срещи с големи и малки

Заглавие: Срещи с големи и малки

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1962

Страници: 224

Държател: Институт за литература

Забележка:

Асен Разцветников

Заглавие: Асен Разцветников

Подзаглавни данни: Литературнокритически очерк

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1963

Страници: 58

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Редактор Симеон Султанов

Вечни спътници

Заглавие: Вечни спътници

Подзаглавни данни: Есета

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Народна младеж

Година: 1966

Страници: 156

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: В бележка след съдържанието на книгата издателството моли читателите за обратна връзка с мнения и препоръки.

Литературни силуети

Заглавие: Литературни силуети

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1966

Страници: 256

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Мъдростта на древните митове

Заглавие: Мъдростта на древните митове

Подзаглавни данни: Преразкази на митологични мотиви

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Народна младеж

Година: 1968

Страници: 192

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Съавтор Цветан Стоянов

Личности и съдби

Заглавие: Личности и съдби

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1970

Страници: 319

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: