Писмо от читател до Здравко Петров по повод негова статия за Ал. Вутимски в сп. „Септември“. Бургас, 20. 09. 1961 г. Машинопис, 6 с.

Име/заглавие: Писмо от читател до Здравко Петров по повод негова статия за Ал. Вутимски в сп. „Септември“. Бургас, 20. 09. 1961 г. Машинопис, 6 с.

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен архив на Здравко Петров

Фонд/фондообразувател:

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Писмо от Ст. Първева, секретар на читалище „Христо Ботев“, общ. Ген. Тошево до БАН. Машинопис, 1 с.

Име/заглавие: Писмо от Ст. Първева, секретар на читалище „Христо Ботев“, общ. Ген. Тошево до БАН. Машинопис, 1 с.

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен архив на Здравко Петров

Фонд/фондообразувател:

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: С молба за достъп до архивни материали по повод откриването на музейна сбирка в с. Дъбовик, посветена на живота и творчеството на Дора Габе. Машинопис, 1 с.

Пощ. картичка от Весела Малеева до Здравко Петров. Ръкопис, синьо мастило. Банкок, Тайланд, 1992 г.

Име/заглавие: Пощ. картичка от Весела Малеева до Здравко Петров. Ръкопис, синьо мастило. Банкок, Тайланд, 1992 г.

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен архив на Здравко Петров

Фонд/фондообразувател:

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: