Писмо-изложение на Тончо Жечев до генералния секретар на ЦК на БКП Тодор Живков

Име/заглавие: Писмо-изложение на Тончо Жечев до генералния секретар на ЦК на БКП Тодор Живков

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен архив на Здравко Петров

Фонд/фондообразувател:

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Леон Кручковски. Отровата на „Времето на презрението“. Машинопис, ксерокопие, 4 с. Превод от полски: Анита Войтович

Име/заглавие: Леон Кручковски. Отровата на „Времето на презрението“. Машинопис, ксерокопие, 4 с. Превод от полски: Анита Войтович

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен архив на Здравко Петров

Фонд/фондообразувател:

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Текстът е публикуван в социалистическия вестник „Албо-албо“ („Или-Или“) през 1938 г.

Автор неизв. „Усложнен спор“. Машинопис, 17 с. (По проблемите на съвременната литература критика)

Име/заглавие: Автор неизв. „Усложнен спор“. Машинопис, 17 с. (По проблемите на съвременната литература критика)

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен архив на Здравко Петров

Фонд/фондообразувател:

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: