Изкуството на мига : [Есе]

Име на изданието: Простори

Година: 1980

Номер: 2

Град на издаване: София

Страници от-до: 80 - 83

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Мадам Бовари : [Есе]

Име на изданието: Родна реч

Година: 1957

Номер: 10

Град на издаване: София

Страници от-до: 23

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: