Очерци по история на българската литература след Девети септември 1944 година. Част втора

Автор: Здравко Петров

Заглавие: Очерци по история на българската литература след Девети септември 1944 година. Част втора

Подзаглавни данни: Поезия, повест и разказ

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Издателство на БАН

Година: 1980

Страници: 5 - 181

Държател: Регионална библиотека "Априлов-Палаузов", Габрово

Забележка: Редакционна колегия: Андрей Гуляшки, Ефрем Каранфилов, Боян Ничев. В тома са включени още текстове на Елка Константинова и Кръстьо Куюмджиев.

Тодор Павлов - критик и рецензент

Автор: Здравко Петров

Заглавие: Тодор Петров - критик и рецензент

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1971

Страници: 247 - 256

Държател: Регионална библиотека "Априлов-Палаузов", Габрово

Забележка: Текстът е включен в сборника "Проблеми на съвременната българска рецензия".

Публицистика, равна на поезията му

Автор: Сборник

Заглавие: Българската критика за Христо Ботев

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Бълг. писател

Година: 1983

Страници: 405 - 424

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Преводът като тайнство, или малка апология на преводаческото изкуство

Автор: Сборник

Заглавие: Изкуството на превода

Подзаглавни данни: Т. 1

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Народна култура

Година: 1976

Страници: 69 - 73

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Геният на публициста [Хр. Ботев]

Автор: Сборник

Заглавие: Върхове на българската журналистика

Подзаглавни данни: Т. 1

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Наука и изкуство

Година: 1976

Страници: 179 - 199

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Един от четиримата [За Асен Разцветников]

Автор: Сборник

Заглавие: Септемврийското въстание в българската литература

Подзаглавни данни: [Юбил. сб.]

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Наука и изкуство

Година: 1983

Страници:

Държател: Централна библиотека на БАН

Забележка: