Емилиян Станев. Иван Кондарев. Издания, подарени с автограф от автора, 1958 и 1964 г.

Име/заглавие: Емилиян Станев. Иван Кондарев. Издания, подарени с автограф от автора, 1958 и 1964 г.

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Лична библиотека на Стоян Каролев

Фонд/фондообразувател:

Държател: Лична библиотека на Стоян Каролев

Забележка:

Дарствени надписи от Дамян Дамянов, 1964 - 1973

Име/заглавие: Дарствени надписи от Дамян Дамянов, 1964 - 1973

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Лична библиотека на Стоян Каролев

Фонд/фондообразувател:

Държател: Регионална библиотека "Захарий Княжески", Стара Загора

Забележка: Личната библиотека на Стоян Каролев е дарена на РБ "Захарий Княжески" от сина му Свилен Каролев през 2007 г.

Дарствени надписи от Пенчо Данчев, 1950 - 1979

Име/заглавие: Дарствени надписи от Пенчо Данчев, 1950 - 1979

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Лична библиотека на Стоян Каролев

Фонд/фондообразувател:

Държател: Регионална библиотека "Захарий Княжески", Стара Загора

Забележка: Личната библиотека на Стоян Каролев е дарена на РБ "Захарий Княжески" от сина му Свилен Каролев през 2007 г.

Дарствени надписи от Иван Давидков, 1970 - 1988

Име/заглавие: Дарствени надписи от Иван Давидков, 1970 - 1988

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Лична библиотека на Стоян Каролев

Фонд/фондообразувател:

Държател: Регионална библиотека "Захарий Княжески", Стара Загора

Забележка: Личната библиотека на Стоян Каролев е дарена на РБ "Захарий Княжески" от сина му Свилен Каролев през 2007 г.

Дарствени надписи от Андрей Гуляшки, 1958 - 1980

Име/заглавие: Дарствени надписи от Андрей Гуляшки, 1958 - 1980

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Лична библиотека на Стоян Каролев

Фонд/фондообразувател:

Държател: Регионална библиотека "Захарий Княжески", Стара Загора

Забележка: Личната библиотека на Стоян Каролев е дарена на РБ "Захарий Княжески" от сина му Свилен Каролев през 2007 г.

Дарствени надписи от Веселин Андреев, 1951 - 1988

Име/заглавие: Дарствени надписи от Веселин Андреев, 1951 - 1988

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Лична библиотека на Стоян Каролев

Фонд/фондообразувател:

Държател: Регионална библиотека "Захарий Княжески" - Стара Загора

Забележка: Личната библиотека на Стоян Каролев е дарена на РБ "Захарий Княжески" от сина му Свилен Каролев през 2007 г.