Димитър Благоев. Литературен теоретик и критик

Заглавие: Димитър Благоев. Литературен теоретик и критик

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: БАН

Година: 1951

Страници: 222

Държател: ИЛ-БАН

Забележка:

Димчо Дебелянов. Литературнокритически очерк

Заглавие: Димчо Дебелянов. Литературнокритически очерк

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1961

Страници: 175

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Въпроси на художественото майсторство

Заглавие: Въпроси на художественото майсторство

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1963

Страници: 249

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Димчо Дебелянов. Литературнокритически очерк

Заглавие: Димчо Дебелянов. Литературнокритически очерк

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1965

Страници: 166

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Второ поправено издание

Съвременни литературни въпроси

Заглавие: Съвременни литературни въпроси

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1966

Страници: 263

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

В света на прозата

Заглавие: В света на прозата

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1968

Страници: 209

Държател: ИЛ-БАН

Забележка: