Димитър Талев, Хилендарският монах

Име/заглавие: Димитър Талев, Хилендарският монах

Номер на фонда:

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Личен архив

Забележка: с автограф от Димитър Талев

Димитър Талев, Железният светилник

Име/заглавие: Димитър Талев, Железният светилник

Номер на фонда:

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Личен архив

Забележка: Последни страници със стенографски бележки от Стоян Каролев

Димитър Талев, Самуил

Име/заглавие: Димитър Талев, Самуил

Номер на фонда:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен архив

Фонд/фондообразувател:

Държател: Личен архив

Забележка: И трите книги са подарени с автограф от Димитър Талев и съдържат стенографски бележки от Стоян Каролев. Предоставени са от семейството на Стоян Каролев.

Димитър Талев, Братята от Струга

Име/заглавие: Талев, Димитър. Братята от Струга

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Личен архив

Забележка: Книгата е подарена с автограф от автора.

Димитър Талев, Илинден

Име/заглавие: Талев, Димитър. Илинден

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Личен архив

Забележка: Книгата е подарена с автограф от автора.

Димитър Талев, Преспанските камбани

Име/заглавие: Талев, Димитър. Преспанските камбани

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Личен архив

Забележка: Книгата е подарена с автограф от автора.