Писмо и картички от Стоян Каролев до Емилиян Станев

Име/заглавие: Пощенска картичка до Емилиян Станев

Номер на фонда:

Част от: Архивен фонд Емилиян Станев

Фонд/фондообразувател: Емилиян Станев

Държател: Къща музей "Емилиян Станев", Велико Търново

Забележка: