Преспанският летописец

Автор: Димитър Талев

Заглавие: Съчинения в петнадесет тома. Т. 11. Повести и разкази

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Захарий Стоянов

Година: 2018

Страници: 461 - 467

Държател: Частно притежание

Забележка: Изданието е по общата редакция на Иван Гранитски и Панко Анчев

Повели на таланта и самосъзнанието : [Творческите методи на Ем. Станев]

Име на изданието: Септември

Година: 1979

Номер: № 1 ; № 2

Град на издаване: София

Страници от-до: № 1, с. 196–219 ; № 2, с. 188–212

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Въпроси на психологическата характеристика : Статия

Автор: Сборник

Заглавие: Въпроси на българската литература

Подзаглавни данни: Сборник статии

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1958

Страници: 103 - 156

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Състав. и ред. Емил Т. Петров

За типизацията в романите на Д. Талев

Име на изданието: Септември

Година: Год. ХІ, 1958

Номер: 7

Град на издаване: София

Страници от-до: 129 - 153

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Замисъл и образ : Статия

Име на изданието: Пламък

Година: Год. ІІ, 1958

Номер: 4

Град на издаване: София

Страници от-до: 37 - 52

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Димчо Дебелянов : Място в литературния процес, естетически позиции, романтизъм в творчеството му

Име на изданието: Литературна мисъл

Година: Год. ІV, 1960

Номер: 6

Град на издаване: София

Страници от-до: 28 - 56

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: