Художествената проза на Георги Кирков

Автор: Кирков, Георги

Заглавие: Фейлетони и разкази

Подзаглавни данни: Избрани фейлетони и хумористични разкази

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1965

Страници: 5 - 25

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Предговор

Първият

Автор: Благоев, Димитър

Заглавие: Статии. Кратки бележки из моя живот

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека: Библиотека за ученика

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1989

Страници: 5 - 31

Държател: Регионална библиотека "Априлов-Палаузов" - Габрово

Забележка: Библиотека за ученика. Съставителство, редакция, предговор, бележки и приложение на Стоян Каролев

Братя на човека : [Послеслов]

Автор: Достоевски, Ф. М

Заглавие: Събрани произведения : В 12 т.:Т. 9. 1879-1880: Братя Карамазови : [Роман]

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател:

Година: 1984

Страници: 819 - 856

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Близък и непостижим : Предговор

Автор: Дебелянов, Димчо.

Заглавие: Съчинения : В 2 т.

Подзаглавни данни: Т. 1, Лирика, хумор и сатира, стихотворни преводи

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател:

Година: 1983

Страници: 5 - 33

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Пенчо Славейков : Критически бележки за идеологията и творчеството му : [Предговор]

Автор: Славейков, Пенчо П.

Заглавие: Избрани творения

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1948

Страници: 3 - 73

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Веселин Андреев : [Предговор]

Автор: Андреев, Веселин

Заглавие: Избрано : В 2 т.

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1968

Страници: 5 - 21

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: