Служебно досие на Стоян Каролев. Корица на досието

Име/заглавие: Служебно досие на Стоян Каролев. Корица на досието

Номер на фонда: Ф. 1

Опис: оп. 35

Арх.ед./Инв.№: а.е. 89

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Университетски архив на СУ "Св. Климент Охридски"

Забележка:

Удостоверение на Стоян Каролев за прослужено време в СУ „Кл. Охридски“ – б.д.

Име/заглавие: Удостоверение на Стоян Каролев за прослужено време в СУ „Кл. Охридски“ – б.д.

Номер на фонда: Ф. 1

Опис: оп. 35

Арх.ед./Инв.№: а.е. 89, л. 1 - 2

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Университетски архив на СУ "Св. Климент Охридски"

Забележка:

Лична служебна карта – 1947

Име/заглавие: Лична служебна карта – 1947

Номер на фонда: Ф. 1

Опис: оп. 35

Арх.ед./Инв.№: а.е. 89, л. 3

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Университетски архив на СУ "Св. Климент Охридски"

Забележка:

Придружително писмо от КНИК до ректора на СУ „Кл. Охридски“, с което изпращат заповед за освобождаване от длъжност на Стоян Каролев – 15.06.1949 г.

Име/заглавие: Придружително писмо от КНИК до ректора на СУ „Кл. Охридски“, с което изпращат заповед за освобождаване от длъжност на Стоян Каролев – 15.06.1949 г.

Номер на фонда: Ф. 1

Опис: оп. 35

Арх.ед./Инв.№: а.е. 89, л. 4

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Университетски архив на СУ "Св. Климент Охридски"

Забележка:

Заповед на КНИК за освобождаване на Стоян Каролев от длъжността редовен асистент при катедрата по Нова и най-нова българска литература – 14.06.1949 г.

Име/заглавие: Заповед на КНИК за освобождаване на Стоян Каролев от длъжността редовен асистент при катедрата по Нова и най-нова българска литература – 14.06.1949 г.

Номер на фонда: Ф. 1

Опис: оп. 35

Арх.ед./Инв.№: а.е. 89, л. 5

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Университетски архив на СУ "Св. Климент Охридски"

Забележка:

Писмо от ректора до КНИК за освобождаване от длъжност на Стоян Каролев – 28.05.1949 г.

Име/заглавие: Писмо от ректора до КНИК за освобождаване от длъжност на Стоян Каролев – 28.05.1949 г.

Номер на фонда: Ф. 1

Опис: оп. 35

Арх.ед./Инв.№: а.е. 89, л. 6

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Университетски архив на СУ "Св. Климент Охридски"

Забележка: