Димитър Талев, Гласовете ви чувам

Име/заглавие: Талев, Димитър. Гласовете ви чувам

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Личен архив

Забележка: Книгата е подарена с автограф от автора.

Иван Вазов. Художествен метод и литературни позиции. С автограф

Име/заглавие: Иван Вазов. Художествен метод и литературни позиции. С автограф

Номер на фонда: Архив Стоян Каролев

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: 11596

Част от:

Фонд/фондообразувател: Архив Стоян Каролев

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Емилиян Станев. Избрани произведения. Т. 1 - 3. Подарена с автограф от автора. 1977 г.

Име/заглавие: Емилиян Станев. Избрани произведения. Т. 1 - 3. Подарена с автограф от автора. 1977 г.

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Лична библиотека на Стоян Каролев

Забележка:

Емилиян Станев. Избрани разкази и повести. Подарена с автограф от автора, 1965 г.

Име/заглавие: Емилиян Станев. Избрани разкази и повести. Подарена с автограф от автора, 1965 г.

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Лична библиотека на Стоян Каролев

Забележка:

Емилиян Станев. Вълчи нощи. Подарена с автограф от автора, 1963 г.

Име/заглавие: Емилиян Станев. Вълчи нощи. Подарена с автограф от автора, 1963 г.

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Лична библиотека на Стоян Каролев

Забележка:

Емилиян Станев. Повести и разкази. Подарена с автограф от автора, 1968 г.

Име/заглавие: Емилиян Станев. Повести и разкази. Подарена с автограф от автора, 1968 г.

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Лична библиотека на Стоян Каролев

Забележка: Cъс стенографски бележки от Стоян Каролев