Участие на Института за българска литература в научни сесии и чествания на писатели през 1954 г.

Име на изданието: Известия на Института за българска литература

Година: 1955

Номер: 3

Град на издаване: София

Страници от-до: 257 - 261

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Автор Елка Димитрова

Михаил Шолохов и българската литература

Име на изданието: Годишник на Софийския университет

Година: 1966

Номер: т. LX

Град на издаване: София

Страници от-до: 3 - 113

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Автор Йордан Цонев. Статията съдържа бележки и за Ефрем Каранфилов

Еволюцията на критика

Заглавие: Еволюцията на критика

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1972

Страници: 103 - 119

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Читател и критик

Автор: Василев, Йордан

Заглавие: Мнения

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1989

Страници: 225 - 229

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Размисли за една книга

Автор: Янев, Георги

Заглавие: не/Съгласия

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Христо Ботев

Година: 1992

Страници: 69 - 75

Държател: Централна библиотека на БАН

Забележка:

Пеньо Пенев: в завоите на критическата рецепция

Автор: Александра Антонова

Заглавие: Пеньо Пенев в завоите на критическата рецепция. Стоян Каролев и Минко Николов за Пеньо Пенев

Забележка: Текстът е представен на националната научна конференция "Талант и власт. Неща премълчавани", посветена на 60-годишнината от смъртта на Пеньо Пенев, Димитровград, 18 - 19 април 2019. Отпечатан в сборника "Талант и власт. Неща премълчавани", Димитровград, 2020