Картичка от Владимир Василев, Н. Буюклиева, П. Динеков, П. Спирков и Олга Кирчева до Георги Константинов с шеговити поздрави. Пловдив, 22 ноември 1937 г.

Име/заглавие: Картичка от Владимир Василев, Н. Буюклиева, П. Динеков, П. Спирков и Олга Кирчева до Георги Константинов с шеговити поздрави. Пловдив, 22 ноември 1937 г.

Номер на фонда: Архив Георги Константинов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а6494/99

Част от: Архив Георги Константинов

Фонд/фондообразувател: Георги Константинов

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Писмо от Я. Йоцов до Георги Константинов във връзка със събитията в Добруджа. Варна, 19 март 1941 г.

Име/заглавие: Писмо от Я. Йоцов до Георги Константинов във връзка със събитията в Добруджа. Варна, 19 март 1941 г.

Номер на фонда: Архив Георги Константинов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а6506/99

Част от: Архив Георги Константинов

Фонд/фондообразувател: Георги Константинов

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Писмо от Петър Мутафчиев до Георги Константинов по литературни въпроси. София, 16 август 1941 г.

Име/заглавие: Писмо от Петър Мутафчиев до Георги Константинов по литературни въпроси. София, 16 август 1941 г.

Номер на фонда: Архив Георги Константинов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а6519/99

Част от: Архив Георги Константинов

Фонд/фондообразувател: Георги Константинов

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Писмо от о.з. полк. Иван Шапкарев до Георги Константинов. София, 5 февруари 1942 г.

Име/заглавие: Писмо от о.з. полк. Иван Шапкарев до Георги Константинов. София, 5 февруари 1942 г.

Номер на фонда: Архив Георги Константинов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а6524/99

Част от: Архив Георги Константинов

Фонд/фондообразувател: Георги Константинов

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Писмо от СБП до Георги Константинов за наградата

Име/заглавие: Писмо от СБП до Георги Константинов за наградата "Йосиф Бешков". София, 9 февруари 1942 г.

Номер на фонда: Архив Георги Константинов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а6525/99

Част от: Архив Георги Константинов

Фонд/фондообразувател: Георги Константинов

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Писма от Кирил Христов до Георги Константинов. Красно село, 20 май – 21 юни 1943 г.

Име/заглавие: Писма от Кирил Христов до Георги Константинов. Красно село, 20 май – 21 юни 1943 г.

Номер на фонда: Архив Георги Константинов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а6530/99

Част от: Архив Георги Константинов

Фонд/фондообразувател: Георги Константинов

Държател: Национален литературен музей

Забележка: