Писмо от Йордан Ковачев до Георги Константинов. Пловдив, 6 септември 1963 г.

Име/заглавие: Писмо от Йордан Ковачев до Георги Константинов.Пловдив, 6 септември 1963 г.

Номер на фонда: Архив Георги Константинов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а6540/99

Част от: Архив Георги Константинов

Фонд/фондообразувател: Георги Константинов

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Писмо от Йордан Ковачев до Георги Константинов. София, 19. 09. 1963 г.

Име/заглавие: Писмо от Йордан Ковачев до Георги Константинов. София, 19. 09. 1963 г.

Номер на фонда: Архив Георги Константинов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а6541/99

Част от: Архив Георги Константинов

Фонд/фондообразувател: Георги Константинов

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Писма от Стоян Загорчинов до Георги Константинов, 6 - 31 декември 1963 г.

Име/заглавие: Писма от Стоян Загорчинов до Георги Константинов, 6 - 31 декември 1963 г.

Номер на фонда: Архив Георги Константинов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а6544/99

Част от: Архив Георги Константинов

Фонд/фондообразувател: Георги Константинов

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Писмо от Йордан Ковачев до Георги Константинов. Пловдив, 9. 01. 1964 г.

Име/заглавие: Писмо от Йордан Ковачев до Георги Константинов. Пловдив, 9. 01. 1964 г.

Номер на фонда: Архив Георги Константинов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а6546/99

Част от: Архив Георги Константинов

Фонд/фондообразувател: Георги Константинов

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Писмо на Йордан Ковачев до Георги Константинов. Пловдив, 29. 02. 1964 г.

Име/заглавие: Писмо на Йордан Ковачев до Георги Константинов. Пловдив, 29. 02. 1964 г.

Номер на фонда: Архив Георги Константинов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а6548/99

Част от: Архив Георги Константинов

Фонд/фондообразувател: Георги Константинов

Държател: Национален литературен музей

Забележка: Писмото включва бележки за последната книга на Петко Росен "Спомени и размисли"

Илюстрована картичка от Иван Мирчев до Георги Константинов. Стара Загора, 19. 01. 1966 г.

Име/заглавие: Илюстрована картичка от Иван Мирчев до Георги Константинов. Стара Загора, 19. 01. 1966 г.

Номер на фонда: Архив Георги Константинов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а6582/99

Част от: Архив Георги Константинов

Фонд/фондообразувател: Георги Константинов

Държател: Национален литературен музей

Забележка: