Писмо от Я. Йоцов до Георги Константинов във връзка със събитията в Добруджа. Варна, 19 март 1941 г.

  • Gallery
  • Gallery
Общо : 2 снимки