Писмо от Илия Конев до Георги Константинов, 28. 09. 1967 г.

Име/заглавие: Писмо от Илия Конев до Георги Константинов, 28. 09. 1967 г.

Номер на фонда: Архив Георги Константинов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а6598/99

Част от: Архив Георги Константинов

Фонд/фондообразувател: Георги Константинов

Държател: Национален литературен музей

Забележка: Писмото е във връзка с рецензия на Георги Константинов за труд на И. Конев

Писмо на Георги Константинов до Константин Петканов

Име/заглавие: Писмо на Георги Константинов до Константин Петканов

Номер на фонда: Архив Георги Константинов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а260/77

Част от: Архив Георги Константинов

Фонд/фондообразувател: Георги Константинов

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Писма на Георги Константинов до Атанас Смирнов, 20.01.1965, 28.01.1965, 1.11.1968

Име/заглавие: Писма на Георги Константинов до Атанас Смирнов, 20.01.1965, 28.01.1965, 1.11.1968

Номер на фонда: Архив Георги Константинов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а545/78

Част от: Архив Георги Константинов

Фонд/фондообразувател: Георги Константинов

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Писмо от Вучичевич до Георги Константинов. Белград, 25 октомври 1936 г.

Име/заглавие: Писмо от Вучичевич до Георги Константинов. Белград, 25 октомври 1936 г.

Номер на фонда: Архив Георги Константинов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а6477/99

Част от: Архив Георги Константинов

Фонд/фондообразувател: Георги Константинов

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Писмо от Йордан Ковачев до Георги Константинов. Пловдив, 24 септември 1965 г.

Име/заглавие: Писмо от Йордан Ковачев до Георги Константинов. Пловдив, 24 септември 1965 г.

Номер на фонда: Архив Георги Константинов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а6570/99

Част от: Архив Георги Константинов

Фонд/фондообразувател: Георги Константинов

Държател: Национален литературен музей

Забележка: