Цветан Минков

Цветан Минков

Роден: Лом, 08. 05. 1891

Починал: София, 13. 03. 1967

Речник

Книги

Поезията на Хр. Ботев. – Лом, 1925. – 96 с.

Димчо Дебелянов. – Лом, 1926. – 48 с.

Жената в поезията. – Лом : Зора, [1926]. – 32 с.

Псевд. А. Казимирски.

Живи слънца. – София, 1926. – 32 с.

Н. В. Гогол : Живот и творчество. – Лом, 1926. – 64 с.

Х. Ибсен. – Лом, 1926. – (Библиотека Книга ; 6)

Омуртаг хан : Повест. – София : Древна България, 1928. – 62 с. : с ил.

Превратът : Ист. повест. – София : Древна България, 1929. – 63 с. : с ил.

„Ужасите на бъдещата война“: Гибел на съвр. култура и цивилизация. – София, 1929. – 40 с.

Псевд. Владимир Ленски.

Боян Магесникът : Романизиран очерк. - София, 1930 (София : Книга). - 96 с.

Гибелта на Преслав. – София : Древна България, 1930. – 32 с.

Песен на сърцето : Разказ. – София : Древна България, [1930]. – 32 с. : с ил.

Снопът на Кубрата. – София : Древна България, [1930]. – 32 с. : с ил. – (Художествена библиотека Древна България ; Г. IV, № 9)

Тъмни зори : [Разказ] / Рис. Ил. Петров. – София : Древна България, 1930. – 32 с. : с ил. – (Художествена библиотека Древна България ; Г. IV, № 2)

Кървава песен [от Пенчо Славейков]. – София, 1931. – 134 с. – (Малка енциклопедична бибилиотека ; № 68–69)

2. изд.1938.

Кървави години. – София : Древна България, 1931. – 32 с.

Раковски : Биогр. роман : Кн. 1–2. – София : Древна България, 1931. – (Библиотека Български исторически романи ; Г. II, № 7 и 8)

В новата родина. – София : Древна България, [1932]. – 32 с. : с ил.

Васил Левски : Ч. 1–2. – София : Древна България, 1932.

Към Плиска. – София : Древна България, [1932]. – 31 с.

Найчо Цанов : Живот и общ. дейност. – София, 1933. – 64 с.

Насоки за литературен разбор. – София : Факел, 1933. – 144 с.

2. изд. 1940.

Нечуваната дружба. – София : Древна България, [1933]. – 31 с. : с ил.

Славянският идеал и действителността : По случай 12-год. на Д-вото за култ. единение на младите славяни в България. – София : Д-во за култ. единение на младите славяни в България, 1933. – 2, 10 с.

Кърджалии. – София : Древна България, [1934]. – 122 с.

Преслав / Ил. Илия Петров. - София : Древна България, [1934]. – 32 с. : с ил.

2. изд. 1935.

Първите учители. – София : Древна България, [1934]. – 32 с. : с ил.

Българска народна поезия. – София : Факел, 1935. – 110, II с.

2. изд. 1943.

Отмъщението на Симеона. – София : Древна България, [1935] (София : Древна България). – 30 с. : с ил.

Последната среща. – София : Древна България, [1935]. – 31 с. : с ил.

Св. Наум. – София : Древна България, [1935]. – 32 с. – (Художествена библиотека Древна България ; Г. VII, № 147)

Три синджира роби. – София : Древна България, [1935]. – 83 с. – (Библиотека Български исторически романи ; Г. V, № 8)

Васил Друмев. – София : Ново у-ще, 1936. – 32 с., 1 л. : портр.

История на българската драма. - София : Факел, 1936. – 169, IV, III с.

Княз Иван. – София : Древна България, [1936]. – 31 с. : с ил.

Краят на Преслав. – София : Древна България, [1936]. –32 с. : с ил.

Поезията на Пенчо П. Славейков : Песни, балади, поеми и животопис. – София : Факел, 1936. – 96 с.

Презвитер Козма. – София : Древна България, [1936]. – 32 с. : с ил.

Първият поход на Светослава. - София : Древна България, 1936. – 32 с. : с ил.

Софроний Врачански. – София : Древна България, [1936]. – 156 с. – (Библиотека Български исторически романи ; Г. VI, № 7)

Битката при река Сперхей. – София : Древна България, [1937]. - 32 с. : с ил.

Владимир и Косара : Сказание. – София : Древна България, [1937]. – 32 с. : с ил.

Начало на българската поезия : Избрани произведения с уводни и животописни бележки. – София : Факел, 1937. – 80 с.

Обсадата на Сер : Разказ. – София : Древна България, [1937]. – 32 с. : с ил.

Разказ за преноса на мощите на св. Ахил. – София : Древна България, [1937]. – 32 с. : с ил.

Цар Петър. – София : Ново у-ще, 1937. – 32 с.

Цар Симеон. – София : Ново у-ще, 1937. – 32 с. : с ил. – (Библиотека Български царе : Животописни разкази ; 10)

2. изд. 1941; 3. изд. 1942.

Чипровското въстание. – София : Древна България, [1937]. – 100 с. – (Библиотека Български исторически романи ; Г. VII, № 2)

Бай Ганю : Очерк. – София : Факел, 1938. – 97 с.

Кирил Христов : Живот, творчество. – София : Игнатов, [1938]. – 132 с.

Победителят Ивац. – София : Древна България, [1938]. – 32 с. : с ил.

Пред гибел. – София : Древна България, [1938]. – 32 с. : с ил.

Страхът на българоубиеца. – София : Древна България, [1938]. – 31 с. : с ил. – (Художествена библиотека Древна България ; Г. X, № 202)

Христо Ботйов : Живот и творчество. – София : Игнатов, [1938]. – 94 с. – (Библиотека за всички ; 99)

2. доп. изд. 1940.

Цар убиец. – София : Древна България, [1938]. – 31 с. : с ил. – (Художествена библиотека Древна България ; Г. X, № 199)

Любен Каравелов : Живот и творчество. – София : Игнатов, [1939]. – 103 с.

Бунтът в Търновград. – София : Древна България, [1939]. – 32 с. : с ил.

В навечерието. – София : Древна България, [1939]. – 32 с. : с ил.

Иван Вазов : Поезия, творчество, живот. – София : Игнатов, [1939]. – 150 с.

Йордан Йовков : Живот, творчество. – София : Игнатов, 1939. – 111 с.

Кръстоносци : Хроника. – София : Древна България, [1939]. – 111 с.

Първите кръстоносци. – София : Древна България, [1939]. – 31 с. : с ил.

Разкази. – София, 1939. – 40 с.

Цар Петър : Романизиран очерк. – София : Древна България, [1939]. – 124 с. – (Библиотека Български исторически романи ; Г. VIII, № 4)

2. изд. 1942.

Горски пътник [на Г. С. Раковски] : Очерк. – София : Факел, 1940. – 88 с.

Димчо Дебелянов : Творчество и живот. – София : Игнатов, [1940]. – 60 с.

Добромир Хриз. – София : Древна България, [1940]. – 32 с. : с ил.

Иванко, убиецът на Асена. – София : Древна България, 1940. – 32 с. : с ил.

Нещастна фамилия и Иванко [от Васил Друмев] : Лит. очерк. – София : Факел, 1940. – 112 с.

П. К. Яворов : Живот, дейност и творчество. – София : Игнатов, [1940]. – 127 с.

Стоян Михайловски : Живот и творчество. – София : Игнатов, 1940. – 110 с. – (Библиотека за всички ; 158)

Гибелта на цареубиеца. – София : Древна България, [1941]. – 32 с. : с ил.

Добри Войников : Живот и дело. – София : Игнатов, 1941. – 96 с.

Жената в поезията. – София : Игнатов, 1941. – 70 с.

Петко Р. Славейков : Живот и творчество. – София : Игнатов, 1941. – 175 с.

Три пори : Роман : 1–2. – София : Древна България, [1941–1943]. – (Библиотека Български исторически романи ; Г. X, № 3, Г. XI, № 7 и 8)

Безплодният съюз. – София : Древна България, [1943]. – 32 с. : с ил.

Българско възраждане. – София : Игнатов, 1943. – 131 с.

Бягство на узите. – София : Древна България, [1943]. – 32 с. : с ил.

Конят на царя. – София : Древна България, [1943]. – 31 с.

Кървави дни : Роман. – София : Древна България, [1943]. – 156 с. – (Библиотека Български исторически романи ; Г. XII)

Македонският цар. – София : Древна България, [1943]. – 29 с. : с ил.

Обсадата на Цурул. – София : Древна България, [1943]. – 32 с. : с ил.

Българо-румънски отношения, отразени в народната песен. – София : Дир. на нар. култура, 1945. – 28 с. – (Библиотека Извори ; № 14)

2. изд. 1946.

Очерки по българска литература. – София : Факел, 1946. – 479 с. – (Библиотека Литературни разбори)

2. доп. изд. 1948.

Възраждането и епохата на Отечествения. – София : ВЧС, 1947. – 23 с. – (Културно-просветна библиотека ; Г. II, № 5)

Как се каляваше стоманата : [Роман от Николай Островски] : Беседа за младежта. – София : ВЧС, 1947. – 24 с. – (Културно-просветна библиотека ; Г. II, № 8)

Найчо Цанов / Ред. Георги Константинов. – [София] : Бълг. радикална партия, 1947. – 88 с., 3 л. : портр.

Епископ Константин ; Черноризец Храбър. – София : Нар. култура, 1948. – 64 с.

Кирил и Методий. – София : Нар. младеж, 1949. – 76 с. : с ил. – (Историческа библиотека)

Тезиси за публично обсъждане на романа "Под игото". – София : Съюз на нар. ч-ща, [1950]. – 32 с. – (Културно-просветна библиотека ; Г. V. Лекционна просвета ; Беседа № 2)

Момчето от Загоричане : [Повест за Димитър Благоев] : За средна и горна училищна възраст. – София : Нар. младеж, 1959. – 268 с.

Срещата в Котел [между Паисий Хилендарски и Софроний Врачански] : Разказ. – София : Нар. младеж, 1963. – 64 с. : с ил. – (Малка историческа библиотека ; № 6)

Книги в съавторство

Строители на новобългарското образование : Избрани страници / Еню Николов, Цветан Минков. – София : Факел, 1935. – 104 с. : с ил.

2. изд. 1943.

Теория и история на поезията / Цветан Николов Минков, Еню Николов. – София : Факел, 1935. – 222, II с. – (Библиотека Литературни разбори ; Г. II, № 4)

Из българската поезия : Разбори и теми : Ч. 1 - 3 / Еню Николов, Цветан Минков. 1939

Учебници

Конспект по старобългарска литература. – Лом, 1925. – 98 с.

2. изд. 1927.

Пълен конспект по теория и история на поезията; с оглед на Българската поезия : Помагало за зрелостен изпит и за самообразование / Еню Николов, Цветан Минков. – Лом, 1925. – 171 с. – (Библиотека Книга ; Кн. 1)

2. изд. 1927.

Пълен конспект по старобългарска литература : Помагало за зрелостници и за самообразование. – [София] : Малка енциклопедична библиотека, [1929]. – (Библиотека учебни помагала ; 4)

Българска граматика : За I кл. на нар. прогимназии / Цветан Николов Минков, Гана Мешекова. – София : Факел, 1937. – 100 с.

2. изд. 1938.

Христоматия и граматика : За II кл. на търг. и пром. у-ща / [Състав.] Еню Николов, Никола Костов, Цветан Минков. – София : Факел, 1939. – 184, 109 с.

Пълен правописник на български език с речници : Практ. помагало / Цветан Николов Минков, Лазар Пищялов. – София : Ив. Коюмджиев, 1940. – 128 с.

2. изд. 1941; 3. изд. 1943.

Читанка : За IV отд. – София : Факел, 1941. – 128 с. : с ил.

2. изд. 1942.

Христоматия с теоретични бележки за отделните видове съчинения : Учебник за V кл. на търг. пром. у-ща / [Състав.] Еню Николов, Никола Костов, Цветан Минков. – София : Факел, 1940. – 304 с. : с ил.

2. изд. 1943.

Конспект по български език за зрелостен изпит / Никола Костов, Цветан Минков. – София : Факел, 1942. – 410 с.

Българска граматика : Учебник за I курс на учителските инст. / Цветан Минков, Боню Ст. Ангелов, Стойко Божков. – София : Нар. просвета, 1953. – 534 с.

2. изд. 1955; 3. изд. 1958; 4. изд. 1962.

Българска литература : Учебник за 1. курс на учителските институти / Цв. Минков, Б. Ст. Ангелов, Ст. Божков. – София : Нар. просвета, 1953. – 534 с.

Методически разработки по литературно четене : За VI и VII кл. на общообраз. у-ща : Помагало за учителите в средния курс / Цв. Минков и др. – София : Нар. просв., 1956. – 254 с.

Литература : Учебник за X кл. на общообраз. трудово-политехн. у-ща / Христо Джамбазки и др. – София : Нар. просвета, 1962. – 254 с.

Публикации в периодичния печат, в лит. и др. сборници

Даскалски настроения : [Стихотворение]. // Въртокъщник, Год. I, 1909, с. 6.

Една : [Разказ]. // Гражданка, Год. I , 1911, № 2, с. 55–57.

Нямата : [Есе]. // Гражданка, Год. I , 1911, № 9, с. 313–314.

Песни. // Демократически преглед, Год. IХ, 1911, № 7, с. 892.

Подир слънцето : [Скица]. // Литературна беседа, Год. I, 1911, № 2, с. 41–43.

Цветя : [Стихотворение в проза]. // Гражданка, Год. I, 1911, № 3, с. 81.

Мама тук ли е? : [Откъс от неиздадена книга]. // Гражданка, Год. II, 1912, № 7, с. 174–179.

Рози : [Стихотворение в проза]. // Гражданка, Год. II, 1912, № 4, с. 113–114.

Бунтът на робите : Статия. // Сила, Год. I, № 36, 1918–1919, с. 6–8.

Литература и народ : [Статия]. // Сила, Год. I, № 41, 1918–1919, с. 9–11.

Писатели и интелигенция : [Статия]. // Сила, Год. I, № 18, 1918–1919, с. 10–11.

Поетите мълчат : [Статия]. // Сила, Год. I, № 21, 1918–1919, с.7–9 ; № 23, с. 6–7.

Белетристиката ни след войната : [Статия]. // Жътва : Лит.-худож. сборник / Под ред. на В. Добринов ; Ил. Дечо Узунов и др. – София, 1919, с. 76–77.

Бъдeщето на изкуството : [Статия]. // Критична мисъл (Русе), 1919, № 1, с. 12–15.

Една книга за любовта : [Рец. за: Аура. Цветя за него]. // Пряпорец, Год. ХХI, № 60, 1919, с. 4.

Излишен свят : [Рец. за: Д. Шишманов. Хайлайф : Повест]. // Слънце, Год. I, 1919, № 7, с. 216–219.

„Национална литература“ от Георги Д. Грудев : [Рец.]. // Огнище, Год. I, 1919, № 1, с. 53–54.

Пак за Димитър Шишманов. // Слънце, Год. I, 1919, № 11, с. 382–389.

Побъркани адреси : [Статия]. // Слънце, Год. I, 1919, № 4, с. 115–117.

Пътят на младите : На паметта на проф. Кр. Кръстев. // Критична мисъл (Русе), 1919, № 1, с. 41–45.

Сюжетите на писателя. // Съвременна илюстрация, Год. I., 1919, № 9–10, с. 6–7.

Също и в: Листопад, Год. II, 1920, № 18–19, с. 188–189.

Литературна анемия : [Статия]. // Сила, Год. II, 1920, № 31–32, с. 13–14.

Българската книга : [Бележка]. // Наши дни, Год. I, 1921, № 7, с. 13–15.

Войната у Михаил Кремен : Статия. // Демократически преглед, Год. ХIV, 1921, № 1, с. 48–52.

Димитър Шишманов : Неговите разкази и повести : Статия. // Демократически преглед, Год. ХIV, 1921, № 4–5, с. 357–374.

Димитър Шишманов : Романът му „Бунтовник“ : Статия. // Демократически преглед, Год. ХIV, 1921, № 6–7, с. 497–505.

Една анкета : Статия. // Голгота, Год. II, 1921, № 5, с. 56–59.

За нашия писател : [Бележка]. // Наши дни, Год. I, 1921, № 4, с. 19–20.

Литература и читатели : Статия. // Парнас, Год. I, 1921, № 3, с. 81–84.

Лом : Поема от провинцията. // Голгота, Год. II, 1921, № 8, с. 61–62.

Методи Вечеров, Светлини в леса : [Рец.]. // Демократически преглед, Год. ХIV, 1921, № 4–5, с. 430–431.

Напразни обвинения : [Бележка]. // Огнище, Год. III, 1921, № 5–6, с. 127–130.

Нови романи у нас : [Лит. бележки]. // Парнас, Год. I, 1921, № 3, с. 93–95.

„Под сянката на закона“ : Драма от П. Джидров : [Рец.]. // Парнас, Год. I, 1921, № 2, с. 59–61.

Сняг, литературен сборник : Отзив. // Демократически преглед, Год. ХIV, 1921, № 2, с. 203.

Тревога на гузни съвести : Статия. // Голгота, Год. II, 1921, № 4, с. 39.

Христо Ботев : Статия. // Голгота, Год. II, 1921, № 8, с. 74–75.

Художникът и човекът : Статия. // Огнище, Год. III, 1921, № 7–8, с. 174–179.

Хулигани : Лит. бележка. // Мисъл, Год. III, 1921, № 10, с. 2.

Юбилейни години : [Бележник]. // Огнище, Год. III, 1921, № 1, с. 12–23.

„Български балади“ от Теодор Траянов : [Рец.]. // Епоха, Год. I, № 100, 21 окт. 1922, с. 1.

„Ветви от бръшлян“ от Иван Карановски : [Рец.]. // Епоха, Год. I, № 16, 14 юли 1922, с. 1.

Димо Сяров. Вълшебното царство, роман ; Пан, роман : [Рец.]. // Демократически преглед, Год. ХV, 1922, № 1, с. 89–91.

„Златни нишки“ – Н. В. Ракитин : [Рец.]. // Епоха, Год. I, № 16, 14 юли 1922, с. 1.

Също и в: Листопад, Год. III, 1922, № 8–10, с. 271–272.

Из „Боян Магесника“, историческа картина : [Поема]. // Епоха, Год. I, № 130, 29 ноем. 1922, с. 1 ; № 137, 7 дек. 1922, с. 1 ; № 147, 19 дек. 1922, с. 1.

Книги и идеи : Статия. // Епоха, Год. I, № 30, 20 юли 1922, с. 1.

Критика : Via Dolorosa – Григор Чешмеджиев. // Народ, Год. VI, № 151, 1922, с. 4.

Култура и грамотност : [Статия]. // Епоха, Год. I, № 118, 14 ноем. 1922, с. 1.

„Към близкия“ от Константинов : Статия. // Демократически преглед, Год. ХV, 1922, №, с. 142–144.

„Кървави петна“ от Вл. Мусаков : [Рец.]. // Епоха, Год. I, № 66, 12 септ. 1922, с. 1–2.

Никола Първанов (1837–1872) : Статия. // Епоха, Год. I, № 116, 11 ноем. 1922, с. 1.

Новата мисъл : Статия. // Епоха, Год. I, № 32, 2 авг. 1922, с. 1.

Новата поезия : Статия. // Епоха, Год. I, № 35, 5 авг. 1922, с. 1.

Песни и поеми. // Епоха, Год. I, № 98, 19 окт. 1922, с. 1 ; № 108, 31 окт. 1922, с. 1.

Разбойници вилнеят из страната : [Стихотворение]. // Епоха, Год. I, № 118, 14 ноем. 1922, с. 1.

Скуката на „Развигор“. // Епоха, Год. I, № 125, 22 ноем. 1922, с. 1.

Бай Ганю : Статия. // Епоха, Год. II, № 378, 29 окт. 1923, с. 2.

Боян Магът : [Драматична легенда]. // Яснина, Год. I, 1923, № 3, с. 174–181.

Вазов като белетрист : Статия. // Демократически преглед, Год. ХVI, 1923, № 9, с. 544–555 ; № 10, с. 613–617.

Вредната литература у нас : [Лит. бележка]. // Яснина, Год. I, 1923, № 2, с. 123–124.

Годеник : [Скица]. // Обществена мисъл, Год. III, 1923, № 8, с. 6–9.

Д. Дебелянов : Статия. // Обществена мисъл, Год. I., 1923, № 7, с. 17–26.

Да опростим правописа : Статия. // Радикал, Год. ХХ, № 150, 1923, с. 1.

Да създадем театър в Лом. // Ломска дума, Год. I, № 2, 1923, с. 1.

Димитър Бабев – „Някога и сега“ : [Отзив]. // Демократически преглед, Год. ХVI, 1923, № 10, с. 645.

Една книга: „Прояснени небосклони“ на Й. Маринополски. // Епоха, Год. I, № 173, 22 ян. 1923, с. 1.

Едно навременно начало : [Отзив за „Малка енциклопедическа библиотека“]. // Полет, Год. I, № 10, 1923, с. 13.

Езикообучението у нас : Статия. // Епоха, Год. II, № 273, 25 юни 1923, с. 2.

За българската книга : Статия. // Епоха, Год. II, № 334, 6 септ. 1923, с. 1.

Из „Песни и поеми“. // Епоха, Год. II, № 249, 24 апр. 1923, с. 1.

Илия Енчев. „Забравен грях“ – драма в 5 д. : [Рец.]. // Демократически преглед, Год. ХVI, 1923, № 1–2, с. 125–127.

Красота и свобода : Статия. // Чайка, Год. II, 1923, № 2, с. 45–50.

Към българската култура : [Статия]. // Епоха, Год. I, № 269, 20 юни 1923, с. 1.

Към изход : Статия. // Чайка, Год. II, 1923, № 1, с. 31–32.

Към младите : [Рец. за кн. на Й. Маринополски „Прояснени хоризонти“, Кн. 2]. // Епоха, Год. II, № 273, 25 юни. 1923, с. 2.

Литературен сборник на неизвестните : [Рец.]. // Обществена мисъл, Год. V –, 1923, 08, с. 520.

Лакеи : Статия. // Епоха, Год. II, № 273, 25 юни. 1923, с. 2.

Любовта лекар (от Молиер). // Епоха, Год. II, № 395, 20 ноем. 1923, с. 1.

Миражи : Разказ. // Учителска мисъл, Год. V, 1923, № 3, с. 49–57.

Момичето от локала : [Разказ]. // Епоха, Год. II, № 410, 8 дек. 1923, с. 1.

Обнова и реформи : [Статия]. // Ломска дума, Год. I, № 11, 1923, с. 1.

Охридска пролет, спомен от Никола Джеров : Отзив. // Демократически преглед, Год. ХVI, 1923, № 10, с. 644–645.

Панаирът : Разказ. // Листопад, Год. V, 1923, № 1, с. 5–11.

Печатът и читалището : [Статия]. // Читалищни вести, Год. I, № 12, 1923, с. 3.

Публиката : Статия. // Епоха, Год. II, № 402, 29 ноем. 1923, с. 1.

Театрални бележки. // Епоха, Год. II, № 402, 29 февр. 1923, с. 1.

Театрите в София : Лит. бележка. // Учителска мисъл, Год. V, 1923, № 3, с. 144.

Terra Incognita. // Голгота, Год. III, 1923, № 1, с. 2.

Улицата. // Голгота, Год. III, 1923, № 2–3, с. 2.

Чиновник : Стихотворба. // Ломска дума, Год. I, № 1, 1923, с. 1.

Читалището : Статия. // Епоха, Год. II, № 303, 31 юли 1923, с. 1.

Анкетата : Статия. // Епоха, Год. II, № 435, 9 ян. 1924, с. 1.

„Беседи по изкуството“ от Георги Бакалов : [Рец.]. // Нов път, Год. I, 1924, № 8, с. 255–256.

В провинцията : [Репортаж]. // Епоха, Год. II, № 446, 23 ян. 1924, с. 1.

Един паметник (Писмо от Лондон) : [Критика]. // Епоха, Год. IV, № 989, 23 ноем. 1924, с. 1–2.

Елегантно писмо : [Размишления]. // Епоха, Год. III, № 620, 25 авг. 1924, с. 1.

Живото слово : [Статия]. // Читалищни вести, Год. II, 1924, № 1, с. 2.

Закъснял отговор : Полемична статия. // Епоха, Год. II, № 484, 10 март 1924, с. 1.

Значението на съюзния печат : [Статия]. // Читалищни вести, Год. II, 1924, № 17, с. 1.

Из опасен път. // Учителски вестник, Год. ХХ, № 10, 1924/1925, с. 2.

Интелигенцията и читалището : [Статия]. // Читалищни вести, Год. II, 1924, № 19, с. 2.

Какво ни предстои [след конгреса на читалищата]. // Читалищни вести, Год. II, 1924, № 7, с. 3.

Културна самопомощ. // Учителски вестник, Год. ХХ, № 6, 1924/1925, с. 2.

Литературна анемия : [Статия]. // Наш път, Год. I, 1924, № 8, с. 54–56.

Мерзавецът на Г. Райчев : [Критика]. // Епоха, Год. III, № 573, 30 юни 1924, с. 1.

На една струна, от Н. В. Ракитин : [Рец.]. // Листопад, Год. V, 1924, № 3–4, с. 101–103.

Народният театър : Очерк. // Подвиг, Год. I, 1924, № 5, с. 150.

Нашата държава и културата : Статия. // Радикал, Год. ХХII, № 254, 1924.

Нова книга за българската поезия (А. М. Федоров) : [Рец.]. // Епоха, Год. III, № 582, 10 юли 1924, с. 2.

Обсегът на Читалищния съюз : [Статия]. // Родна култура, Год. I, 1924, № 1, с. 39.

Преглед на съюзния печат. // Читалищни вести, Год. II, 1924, № 20, с. 3.

Пред нова ера : [Статия]. // Читалищни вести, Год. II, 1924, № 16, с. 1.

Пред събора в Търново. // Читалищни вести, Год. II, 1924, № 2, с. 1.

Програмата по български език. // Учителски вестник, Год. ХХ, № 16–17, 1924/1925, с. 6.

Проекто-програма по български език в средните училища. // Учителски вестник, Год. ХХ, № 36, 1924/1925, с. 2.

Просвета и демагогия : Статия. // Епоха, Год. II, № 468, 9 февр. 1924, с. 1.

Първият читалищен събор в Сливен : [Статия]. // Епоха, Год. III, № 531, 8 май 1924, с. 1.

Свят широк – хора сякакви : [Фейлетон]. // Ломска дума, Год. II, № 71, 1924, с. 1.

Съвестта на писателя : [Статия]. // Обществена мисъл, Год. V, 1924, № 2, с. 15–16.

Също и в: Ломска дума, Год. II, № 46, 1924, с. 2.

Същност и задачи на народопросветата : [Статия]. // Читалищни вести, Год. II, 1924, № 20, с. 3.

Уличната литература : Статия. // Епоха, Год. II, № 471, 22 февр. 1924, с. 1.

Фрагменти. // Читалищни вести, Год. II, 1924, № 19, с. 4.

Също и в: Чайка, Год. II, 1924, № 3, с. 90–92.

Анатема от Г. Караиванов. // Народ, Год. ХIV, № 254, 1925, с. 4.

Българска литература (Част II. Исторически очерк на новата българска литература от Паисия до днес. Съставил Б. Ангелов, София, 1924) : [Статия]. // Листопад, Год. VI, 1925, № 8–10, с. 235–245.

Възраждане или самоизмама. // Народ, Год. ХIV, № 219, 1925, с. 4.

Интелигенцията и селото : Статия. // Читалищна дума, Год. I, 1925, № 4, с. 1.

Към културен възход : Статия. // Читалищна дума, Год. I, 1925, № 14, с. 1.

Неологизми в „Кървава песен“ на Пенча Славейков : [Студия]. // Сборник в чест и в памет на Луи Леже 1843-1923 / Под ред. на Б. Цонев и др. – София, 1925, с. 199.

Морско лято, от Н. В. Ракитин : Рец. // Листопад, Год. VI, 1925, № 1, с. 26–27.

Мъртва есен : [Елегия]. // Народ, Год. ХIV, № 264, 1925, с. 4.

Пак за спорта. // Народ, Год. ХIV, № 189, 1925, с. 4.

Поезия и народничество. // Народ, Год. ХIV, № 280, 1925, с. 4.

„Преизподня“, роман от Ив. Кирилов : [Рец.]. // Листопад, Год. VII, 1925, № 8–10, с. 246–249.

Първите думи : Статия. // Читалищна дума, Год. I, 1925, № 1, с. 1.

Фалшиво осветление : [Статия]. // Епоха, Год. IV, № 949, 7 окт. 1925, с. 1; № 50, с. 1.

Вазово утро. // Демократически преглед, Год. ХVIII, 1926, № 8, с. 561–566

„До моето първо либе“ (Хр. Ботев). // Народ, Год. ХV, № 120, 1926, с. 4.

Също и в: Социалистическа младеж, Год. V, 1926, № 11, с. 1.

Живот в смъртта : [Очерк за Хр. Ботев]. // Изток, Год. I, № 33, 1926, с. 6.

Също и в: Мисъл, Год. III, 1931, № 36, с. 3.

Литературни писма I. // Народ, Год. ХV, № 65, 1926, с. 4.

Литературни писма II. // Народ, Год. ХV, № 70, 1926, с. 4.

Литературни писма IIІ. // Народ, Год. ХV, № 82, 1926, с. 4.

Литературни писма IV. // Народ, Год. ХV, № 93, 1926, с. 4.

Метод и шаблон. // Учителски вестник, Год. ХХII, № 5, 1926/1927, с. 2.

Младите за себе си. // Демократически преглед, Год. ХVIII, 1926, № 8, с. 562–563.

Момичето и тримата : [Отзив]. // Вестник на жената, Год. VI, № 259, 1926, с. 2.

„Мъртви души“ от Гоголя. // Българска реч, Год. I, 1926–1927, № 8–9, с. 266–272.

Народни четения : За книгата. // Демократически преглед, Год. ХVIII, 1926, № 9–10, с. 721–724.

Националният елемент в литературата ни до Освобождението – насоки за преговор. // Българска реч, Год. I, 1926–1927, № 2, с. 57–59.

Нашите писатели. // Демократически преглед, Год. ХVIII, 1926, № 8, с. 566.

Рабиндранат Тагор в София. // Демократически преглед, Год. ХVIII, 1926, № 8, с. 563–564.

Също и в: Радикал, № 258, 1926 с. 1.

Сенките на миналото : (Плиска–Мадара–Преслав–Патлейна). // Ломски сговор, Год. III, № 133, 5 авг. 1926, с. 2.

Също и в: Юбилеен сборник на Царство България. – София, 1929, с. 73.

Типични грешки в писмените работи на средношколника. // Българска реч, Год. I, 1926–1927, № 3–4, с. 123–126 ; № 5, с. 186–190.

Стоян Михайловски. // Демократически преглед, Год. ХVIII, 1926, № 8, с. 561–562.

Също и в: Вестник на жената, Год. VI, № 260, 1926, с. 1–2.

Фейлетоните на Ботев : [Статия]. // Нов свят, Год. I, 1926, № 3, с. 8.

Христо Ботев : [Статия]. // Ломски сговор, Год. III, № 128, 31 май 1926, с. 1.

„Чумави“ от П. Славейков : [Статия]. // Българска реч, Год. I, 1926–1927, № 7 с. 218–221.

Анализ на „Войвода“ от Л. Каравелов. // Българска реч, Год. I, 1927–1928, № 8–9, с. 281–284.

Без тема : Статия. // Радикал, № 260, 1927, с. 1.

„Безсмислената“ поезия : [Очерк]. // Литературни новини, Год. I, 1927, № 8, с. 3.

Беседи около читалището : Статия. // Народна целина (Пловдив), Год. II, 1927, № 7, с. 12.

Бетховен и Пенчо Славейков. // Вестник на жената, Год. VI, 1927, № 276, с. 2.

„Братя“ – роман от Д. Немиров : Отзив. // Вестник на жената, Год. VII, 1927, № 282, с. 2.

„Вечери в Антимовския хан“ : [Рец.]. // Литературни новини, Год. I, 1927, № 38, с. 3–4.

Георги П. Стаматов : [Статия]. // Радикал, № 192, 1927, с. 1–2.

Да бъде ден! : [Статия]. // Глобус, Год. II, 1927, № 26, с. 2.

Духът на Прометея : [Очерк за Ботев]. // Изток, Год. II, № 64, 1927, с. 3.

Езикът : [Статия]. // Радикал, № 217, 1927, с. 1.

Езикът на Паисия Хилендарски : [Очерк]. // Литературни новини, Год. I, 1927, № 4, с. 2.

Езикът на Петко Р. Славейков : [Очерк]. // Литературни новини, Год. I, 1927, № 11, с. 3.

Елин Пелин : [Статия]. // Радикал, № 180, 1927, с. 1–2.

Жената с небесната рокля [Ф. Попова-Мутафова] : [Рец.]. // Литературни новини, Год. I, 1927, № 20, с. 3.

Живи слънца : [Рец.]. // Обществена мисъл, Год. VIII, 1927, № 1, с. 77–78.

Жълтият вестник : [Статия]. // Народна целина (Пловдив), Год. II, 1927, № 1, с. 26–29.

Златна младеж : Беседа. // Глобус, Год. II, 1927, № 5, с. 3.

„Иде ли?“ от Ив. Вазов : Разбор. // Българска реч, Год. I, 1927–1928, № 4–5, с. 123–125.

„Изповед“ – разкази от Панчо Михайлов : Критически очерк. // Вестник на жената, Год. VII, 1927, № 265, с. 2.

Кирил Христов : Статия. // Радикал, № 186, 1927, с. 1–2.

Книгата : [Статия]. // Читалище, Год. VII, 1927, № 4–5, с. 100–106.

Константин Величков : [Очерк по случай 20 г. от смъртта му]. // Литературни новини, Год. I, 1927, № 14, с. 1.

Също и в: Поточе, Год. I, 1928, № 4, с. 1.

Кой си ти? : [Статия]. // Глобус, Год. II, 1927, № 22, с. 2.

Критика и критици : [Статия]. // Литературни новини, Год. I, 1927, № 40, с. 4–8.

Млади зидари : [Статия]. // Глобус, Год. II, 1927, № 13, с. 3.

На един отговор [Ив. Г. Клинчаров]. // Глобус, Год. II, 1927, № 33, с. 2.

На отговора на г-н „професора“ [Ем. п. Димитров]. // Глобус, Год. II, 1927, № 38, с. 4.

Науката на един професор : (Студия или плагиат) [Ем. Попдимитров]. // Глобус, Год. II, 1927, № 35, с. 34.

Начало на българската критика : Н. Бончев (1839–1878) : Лит. бележка. // Литературни новини, Год. I, 1927, № 25, с. 1.

Нашата критика : [Статия]. // Радикал, № 198, 1927, с. 1–2.

Нашите писатели : Т. Г. Влайков-Веселин : Очерк. // Вестник на жената, Год. VI, 1927, № 271, с. 1.

Николай Некрасов : [Статия]. // Глобус, Год. II, 1927, № 22, с. 1.

Николай Райнов : [Статия]. // Радикал, № 174, 1927, с. 1–2.

„Паисий“ от Иван Вазов : Разбор. // Българска реч, Год. I, 1927–1928, № 3, с. 95–99.

Петко Р. Славейков : [Очерк]. // Комедия, Год. I., 1927, № 114, с. 1.

Също и в: Театрален свят, Год. I, 1927, № 4–5, с. 2.

Писатели и критици. // Радикал, № 168, 1927, с. 1.

Писма от морето. // Радикал, № 189, 1927, с. 1–2 ; № 197, с. 1–2 ; № 207, с. 1 ; № 214, с. 1–2 ; № 255, с. 1.

Подвигът на младежта : [Статия]. // Глобус, Год. II, 1927, № 18, с. 2.

Поет и общественик : [Статия]. // Глобус, Год. II, 1927, № 11, с. 1–2.

„Поп Богомил и неговото време“ от Ив. Г. Клинчаров : [Рец.]. // Глобус, Год. I, 1927, № 28, с. 3.

Пред сезона. // Читалищна дума, Год. I, 1925, № 9, с. 1.

Разглезени писатели : [Статия]. // Литературни новини, Год. I, 1927, № 24, с. 1.

Родната реч и Ив. Вазов. // Българска реч, Год. I, 1927–1928, № 1, с. 21–24.

Смехът на щастливеца. // Глобус, Год. II, 1927, № 35, с. 2.

„Спомен“ от П. Р. Славейков. // Българска реч, Год. II, 1927–1928, № 2, с. 54–56.

Сребърните гривни : [Сказание]. // Обществена мисъл, Год. VIII, 1927, № 5, с. 276–278.

Старопланински легенди : [Рец.]. // Литературни новини, Год. I, 1927, № 16, с. 3.

Също и в: Радикал, № 227, 1927, с. 1–2.

Стоян Михайловски почина. // Радикал, № 172, 1927, с. 1.

Тебеширен кръг, от Клабунд. // Народ, Год. ХVI, № 9, 1927, с. 4.

Училището и литературата : [Очерк]. // Литературни новини, Год. I, 1927, № 10, с. 1.

„Хляб наш насущний“ от Ст. Чилингиров : Критика. // Вестник на жената, Год. VII, № 280, 1927, с. 2.

Християнството и културата : [Статия]. // Глобус, Год. II, 1927, № 30, с. 2.

Христо Ботев : [Статия]. // Глобус, Год. II, 1927, № 36, с. 3.

„Чумави“ : драма-повест от Св. Камбуров-Фурен : [Рец.]. // Радикал, № 204, 1927, с. 1.

Българската драма и народният театър : [Статия]. // Български артист, Год. III, 1928, № 2, с. 3.

Вторият роман на Гр. Чешмеджиев – В навечерието на хаоса : [Рец.]. // Глобус, Год. II, 1928, № 10, с. 3.

Годхолд Еф. Лесинг : [Статия]. // Български артист, Год. III, 1928, № 5, с. 3–4.

„Големанов“, комедия от Ст. Костов : [Критика]. // Българска мисъл, Год. III, 1928, № 2, с. 159–161.

Делото на Кирил и Методия. // Глобус, Год. II, 1928, № 36, с. 2.

Домашна поезия : [Ем. п. Димитров] : [Статия]. // Глобус, Год. II, 1928, № 7, с. 3.

„Дон Карлос“ : [Статия]. // Глобус, Год. II, 1928, № 28, с. 2.

Жалба за младостта в нашата народна поезия : [Статия]. // Глобус, Год. II, 1928, № 29, с. 1–2.

Ибсен като драматург : [Статия]. // Български артист, Год. III, 1928, № 23–24, с. 3.

Кошмарът на Д. Шишманов : [Рец.]. // Глобус, Год. II, 1928, № 38, с. 3.

Култура и село : [Статия]. // Читалищна дума, Год. IV, № 3, 1928, с. 2.

Културният живот в България през епохата на цар Симеон. // Юбилеен сборник на Царство България. – София, 1929, с. 51.

Максим Горки. // Български артист, Год. III, 1928, № 26, с. 2.

Моралист : [Хумор. разказ]. // Маска, Год. I, 1928, № 3, с. 2.

Морето в нашата поезия : [Статия]. // Глобус, Год. III, 1928, № 25, с. 2.

Накъде? : [Статия]. // Глобус, Год. III, 1928, № 40, с. 2.

Народен театър: Майстори, Цар Феодор, Марионетки и др. : [Критика]. // Българска мисъл, Год. III, 1928, № 1, с. 73–76.

Непростима игра : [Статия]. // Глобус, Год. II, 1928, № 25, с. 2.

Оптимизмът на Вазова. // Българска реч, Год. III, 1928–1929, № 6, с. 204–206.

Отворено писмо до г-н П. Карапетров. // Глобус, Год. III, 1928, № 13, с. 3.

Отшелникът : Разказ. // Глобус, Год. III, 1928, № 37, с. 2–3.

Правописът : [Статия]. // Глобус, Год. III, 1928, № 39, с. 3.

Предговор. // Величков, Константин. В тъмница : Спомени. – София, 1928, с. 3–6.

Предговор. // Войников, Добри. Райна княгиня : Драма в 5 д. – София, 1928, с. 3–4.

Най-младите : [Предговор]. // Литературен сборник на най-младите : Разкази / С предг. от Цв. Минков. – София, 1928, с. 3–4.

Първият звънец : (Отломък). // Глобус, Год. III, 1928, № 1, с. 3.

„Разбуждане“ : Стихотворна сбирка от В. Каратеодоров : [Рец.]. // Глобус, Год. III, 1928, № 38, с. 2.

Разказите на Вл. Полянов : Критика. // Вестник на жената, Год. VII, № 314, 1928, с. 2.

Светецът : Етюд; Първият звънец : Отломък. // Глобус, Год. III, 1928, № 7, с. 2.

Стоене, синко, Стоене – народна песен : Разбор. // Българска реч, Год. III, 1928–1929, № 2, с. 55–57.

Театър и кино : [Статия]. // Български артист, Год. III, 1928, № 3, с. 3.

Театърът и животът : [Статия]. // Български артист, Год. III, 1928, № 4, с. 3.

Условия и творчество : [Статия]. // Глобус, Год. III, 1928, № 13, с. 1.

Хенрик Ибсен (1828–1906). // Българска мисъл, Год. III, 1928, № 3, с. 174–186.

Също и в: Литературни новини, Год. I, 1928, № 28, с. 1 ; Обществена мисъл, Год. IХ, 1928, № 3, с. 149–150 ; Семейна беседа, Год. III, № 30, 1935, с. 1.

„Черни рози“ [от Елин Пелин] : [Рец.]. // Глобус, Год. II, 1928, № 35, с. 3.

Чиновници : Сатирична поема. // Глобус, Год. II, 1928, № 12, с. 3 ; № 14, с. 2 ; № 20, с. 2; № 28, с. 2.

Безусловен шум за народните четения : Лит. бележка. // Глобус, Год. III, 1929, № 32, с. 1.

„Благородният“ в Народния театър : [Рец.]. // Мисъл, Год. I, 1929, № 12, с. 4.

Вечното у Л. Каравелов : [Статия]. // Глобус, Год. III, 1929, № 19, с. 1.

Всемирен писател. // Мисъл, Год. I, 1929, № 2, с. 1.

Гражданската скръб на Вазова : [Статия]. // Глобус, Год. III, 1929, № 25, с. 1–2.

Дългът на писателя : [Статия]. // Глобус, Год. III, 1929, № 31, с. 1.

Един детски поет [Н. Монев] : [Рец.]. // Учителска мисъл, Год. ХI, 1929, № 9–10, с. 748–750.

Коларят : Разказ. // Съдба, Год. I, 1929, № 4, с. 7–10.

Литературни награди : Бележка. // Глобус, Год. III, 1932, № 29, с. 2.

Литературни писма // Глобус, Год. III, 1929, № 19, с. 4 ; № 21, с. 4 ; № 22, с. 2 ; № 23, с. 3 ; № 24, с. 2–3, № 26, с. 2.

Медея : [Бележка]. // Глобус, Год. II, 1929, № 30, с. 4.

Моите бръснари ; Писмата : Разкази. // Съдба, Год. I, 1929, № 5, с. 4–9.

Нашата наука : Статия. // Глобус, Год. III, 1929, № 22, с. 1.

Нашата поезия : (Увод в изучаването на българската художествена литература). // Глобус, Год. III, 1929, № 36, с. 3–4 ; № 37, с. 3–4 ; № 38, с. 3–4 ; № 44, с. 5–8.

П. К. Яворов (1877–1914) : [Статия]. // Мисъл, Год. I, 1929, № 6, с. 2.

Петко Ю. Тодоров : [Статия]. // Български артист, Год. III, 1929, № 7, с. 3.

[Послеслов]. // Тургенев, Иван. Бащи и деца : Роман / Прев. на Людмил Стоянов. – София, 1929.

Поуки от конгреса и читалищния съвет : [Статия]. // Читалище, VIII, 1929, № 9, с. 209–272.

Пощръкляване : [Статия]. // Глобус, Год. III, 1929, № 23, с. 3.

Природата у Тургенева. // Българска реч, Год. IV, 1929–1930, № 6, с. 203–210.

Разказите на Г. П. Стаматов : [Статия]. // Знаме, Год. VI, № 157, 13 юли 1929, с. 2.

Ритъм на драматичната творба. // Българска реч, Год. IV, 1929–1930, № 8–9, с. 289–298.

Сестри : Разказ. // Съдба, Год. I, 1929, № 6, с. 7–10.

Спомени за д-р Кр. Кръстев. // Глобус, Год. III, 1929, № 29, с. 4.

Трагедията на Едипа. // Българска реч, Год. IV, 1929–1930, № 2, с. 58–63.

Трудът във Вазовата поезия : [Статия]. // Труд, Год. I, № 5, 1929, с. 2–6.

Човекът на вековете [Кнут Хамсун] : Статия. // Мисъл, Год. I, 1929, № 1, с. 1.

Белетристиката на Вл. Полянов : [Рец.]. // Мисъл, Год. I, № 40, 1930, с. 3.

Българска книга : [Рец.]. // Мисъл, Год. I, № 25, 1930, с. 6.

В ноктите на смъртта : (Глава от неиздаден роман). // Радикал, Год. ХХV, № 63, 1930, с. 2.

Грехът на Харитина : [Рец.]. // Заря, Год. II, № 2, 1930, с. 76–77.

Детската литература. // Пряпорец, Год. ХХХII, № 2, 1930, с. 2.

Днешната ни литература : [Статия]. // Радикал, Год. ХХV, № 73, 1930, с. 2.

Драконът : Етюд. // Мисъл и воля, Год. I, 1930, № 13, с. 1–2.

Дрезгавини : [Разказ]. // Мисъл, Год. I, № 13, 1930, с. 1–2.

Живот в смъртта : [за Хр. Ботев]. // Завет, Год. IV, № 92–93, 1930–1931, с. 2.

За себе си : [Статия]. // Мир, Год. ХХХVI, № 9004, 1930, с. 3.

За успеха по български в средните училища. // Учителски вестник, Год. ХХVI, 1930–1931, № 12, с. 4 ; № 14, с. 5.

Злобата на безсилието : [Статия]. // Мисъл и воля, Год. I, 1930, № 5, с. 1.

И писателите ли?... // Мисъл, Год. I, № 28, 1930, с. 1, 4.

Ив. Знахар и Н. Никитов: От 20-та насам. Антология 1920–1930 : [Рец.]. // Учителска мисъл, Год. ХII, 1930, № 7, с. 487–489.

Идеи и пари : [Статия]. // Мисъл, Год. I, № 1, 1930, с. 1.

Коледа. // Пряпорец, Год. ХХХII, № 1, 1930, с. 1.

Лудият учител : [Разказ]. // Съдба, Год. II, 1930, № 1, с. 17–27.

Мостът на Струма : [Статия]. // Радикал, Год. ХХV, № 60, 1930, с. 1–2.

Н. В. Гогол : [Лит.-ист. очерк]. // Европейски писатели : Живот – творчество – идеи / Под ред. на М. Арнаудов. – София, 1930, с. 127–148.

Нашата комедия : [Статия]. // Пряпорец, Год. 32, № 8, с. 2.

Невменяемостта в литературата : Лит. бележки. // Мисъл, Год. I, № 2, 1930, с. 4.

Нов исторически роман : „Бенковски“ от Л. Стоянов : [Рец.]. // Мисъл и воля, Год. I, 1930, № 12, с. 4.

„От ума си тегли“ от Грибоедов : [Театрална рецензия]. // Мисъл и воля, Год. I, 1930, № 9, с. 4.

ПЕН-клуб : [Статия]. // Мисъл, Год. I, № 19, 1930, с. 2.

Писатели и идеи : [Статия]. // Радикал, Год. ХХV, № 59, 1930, с. 1–2.

Писателската личност у нас : [Статия]. // Радикал, Год. ХХV, № 59, 1930, с. 1–2.

Подвиг : [Стихотворение]. // Съзнание, Год. ХХХIII, № 46, 1930–1931, с. 2.

Предговор. // Пушкин, Александър. Капитанска дъщеря : Повест / Прев. Ив. Ст. Андрейчин. – София, 1937.

Приказният свят на г. Каралийчев : [Статия]. // Мисъл, Год. I, № 28, 1930, с. 5.

Романът на нашите дни [„Братовчедките“ от Ив. Хаджимарчев] : [Рец.]. // Мисъл и воля, Год. I, № 3, 1930, с. 4.

Селото : [Статия]. // Мисъл, Год. I, № 11, 1930, с. 1.

Синчец : Стихотворение от Ран Босилек : [Рец.]. // Учителска мисъл, Год. ХII, 1930, № 6, с. 414–416.

„Старото време“ : Роман от К. Петканов : [Рец.]. // Пряпорец, Год. ХХХII, № 6, 1930, с. 2.

Съзаклятие. // Мисъл, Год. I, № 5, 1930, с. 2–4.

„Тигърът“ от Дамян Калфов : [Рец.]. // Заря, Год. VIII, № 2588, 1930, с. 3.

Три романа (от Гр. Чешмеджиев) : [Рец.]. // Листопад, Год. ХI, 1930, № 1–2, с. 39–41.

Цинични сметки. // Мисъл, Год. I, № 25, 1930, с. 4.

Читалището : [Статия]. // Светлоструй, Год. II, № 5, 1930, с. 1.

Агонията на палачите : [Статия]. // Мисъл и воля, Год. II, № 6, 1931, с. 2–3.

Ботев и Яворов пред „Златорог“ : [Статия]. // Мисъл и воля, Год. II, № 8, 1931, с. 1.

„Великата жажда“ : Роман от Ем. Коралов. // Мисъл и воля, Год. II, № 18, 1931, с. 4.

Голям юнак : Приказка. // Домакинство и мода, Год. IV, 1931–1932, № 1, с. 22.

„Депутат“ от Нушич : [Театр. рец.]. // Мисъл и воля, Год. II, № 2, 1931, с. 4.

Димчо Дебелянов : [Статия]. // Мисъл, Год. III, № 4, 1931, с. 1.

Дрезгавини : Разказ. // Българска мисъл, Год. I, 1931, № 4, с. 6–7 ; № 5–6, с. 6–7 ; № 7, с. 6–7.

Жената в древността : [Статия]. // Нов женски свят, Год. I, № 18, 1931, с. 2.

За мира : [Статия]. // Мисъл, Год. III, № 32, 1931, с. 3.

„Заглъхнала история“, повест от Радка Зидиг : [Рец.]. // Мисъл и воля, Год. II, № 3, 1931, с. 4.

Загрижили се... : [Статия]. // Мисъл, Год. III, № 7, 1931, с. 3.

Заюва сватба : Приказка. Илийчо Волен : [Рец. за сб. „Кръстци“]. // Мисъл и воля, Год. II, № 33, 1931, с. 4.

„Йончови ханове“ от Ст. Савов : [Рец.]. // Мисъл, Год. III, № 1, 1931, с. 3.

Коледа : [Статия]. // Нов женски свят, Год. I, № 7–8, 1931, с. 5.

Криза и култура : [Статия]. // Мисъл и воля, Год. II, № 16, 1931, с. 2.

Литературна равносметка : [Статия]. // Мисъл, Год. III, № 17, 1931, с. 4.

Македонската трилогия на Д. Талев : [Рец.]. // Мисъл и воля, Год. II, № 35, 1931, с. 4.

Огледалото криво : [Статия]. // Мисъл и воля, Год. II, № 11, 1931, с. 4.

Огнище на добродетели : [Статия]. // Нов женски свят, Год. I, № 9, 1931, с. 2.

Омаята на Ботев : [Статия]. // Мисъл и воля, Год. II, № 34, 1931, с. 4.

Пенчо Славейков : [Статия]. // Листопад, Год. ХII, 1931, № 3, с. 64–68 ; № 4–5, с. 95–106.

Политика и литература : [Статия]. // Мисъл и воля, Год. II, № 15, 1931, с. 1–2.

Предлитературно възраждане : [Очерк]. // Земя, Год. I, № 35, 1931, с. 3.

Преоценка на ценностите [А. Каралийчев]. // Мисъл, Год. III, № 8, 1931, с. 2.

Равносметка : [Статия]. // Мисъл и воля, Год. II, № 1, 1931, с. 3.

„Раковски“ – роман : [Рец.]. // Нов женски свят, Год. I, № 21, 1931, с. 3.

„Скакалци“ от Ст. Л. Костов : [Рец.]. // Мисъл и воля, Год. II, № 36, 1931, с. 2

Хамелеонски работи : [Фейлетон]. // Радикал, Год. ХХVI, № 52, 1931, с. 2.

„Хъшове“ от Ив. Вазов : Рец. // Мисъл, Год. III, № 3, 1931, с. 3.

„А. Стамболийски, земеделски апостол“ – романизуван живот от Л. Стоянов. // Училищен преглед, Год. ХХХІ, 1932, № 2, с. 376–388.

Асен Златаров : [Бележка]. // Мисъл и воля, Год. ІІ, № 33, 1932, с. 3.

Баща (Монолог) : [Фейлетон]. // Мисъл, Год. ІV, № 22, 1932, с. 2.

Гьоте : [Статия]. // Литературен свят, Год. ІІ, № 30, 1932, с. 3.

„Гьоте като човек, поет и мислител“ от М. Арнаудов : [Рец.]. // Мисъл и воля, Год. ІІ, № 27, 1932, с. 2.

Един критик рецидивист. // Зора, Год. ХІV, № 3910, 1932, с. 6.

Ежби и гонения : [Статия]. // Мисъл, Год. ІІІ, № 18, 1932, с. 1.

За народа : [Статия]. // Мисъл и воля, Год. ІІ, № 32, 1932, с. 2.

„Звездата“ на Багряна : Критични бележки. // Време, Год. І, № 73, 7 ян. 1932, с. 5.

Мъките на нашия роман : [Статия]. // Литературен свят, Год. ІІІ, № 45, 1932, с. 1.

Нашите завети. // Нов женски свят, Год. ІІ, № 25–26, 1932, с. 1.

Осем години : [Очерк по случай смъртта на Т. Александров]. // Зов на поробените, Год. І, № 5, с. 2.

П. С. Кохан : [Статия]. // Мисъл и воля, Год. ІІ, № 33, 1932, с. 3.

Писателят днес : Лит. бележка. // Мисъл, Год. ІV, № 22, 1932, с. 3.

Писателят и селото : [Статия]. // Литературен свят, Год. ІІІ, № 40, 1932, с. 6.

Плутовете на амнистията. // Мисъл и воля, Год. ІІ, № 17, 1932, с. 2.

Ръкописна и печатна българска книга : [Статия]. // Български печат, Год. І, 1932, № 2, с. 58–61.

Свети Никола гради църква : [Разбор]. // Из българската народна поезия : Разбори. – София, 1932, с. 103–104.

Талант и идейничество. // В дар на Асен Златаров : Юбил. сборник. – София : Печатница Художник, 1932, с. 207–216.

„Театър за селото“, от К. Сагаев : [Рец.]. // Учителско дело, Год. V, № 10, 1932/1933, с. 4

„Тор“ – роман от О. Василев : [Рец.]. // Мисъл и воля, Год. ІІ, № 31, 1932, с. 4.

Христо Ботев : [Статия]. // Литературен свят, Год. ІІ, № 34, 1932, с. 2.

Честен редактор : Разказ. // Мисъл, Год. ІV, № 5, 1932, с. 2.

Чума по децата : [Статия за детската литература]. // Време, Год. І, № 85, 25 ян. 1932, с. 2.

Васил Левски : [Статия]. // Време, Год. ІІ, № 73, 20 февр. 1933, с. 2.

„Дунавски нощи“ от Т. Анастасов : [Рец.].// Мисъл, Год. ІV, №19, 1933, с. 3.

Земята като литературна проблема. // Листопад, Год. ХІV, 1933, № 7–8, с.171–176.

Преписване на книги в стара България : [Статия]. // Български печат, Год. І, 1933, № 4, с. 40.

Рекорд : (Не е разказ). // Мисъл, Год. ІV, № 17, 1933, с. 2–3.

Езикът на Яворова : [Статия]. // Дума на българските писатели, № 2, 1934, с. 3.

„Кръв“ – роман от К. Константинов : [Рец.]. // Знаме, Год. ІХ, № 20, 26 ян. 1934, с. 2.

Разказвачът Вазов. // Българска мисъл, Год. ІХ, 1934, № 7-8, с. 513–516.

Ракитин – певец на морето. // Дума на българските писатели, № 3, 1934, с. 4.

Спомените на Т. Г. Влайков. // Българска мисъл, Год. ІХ, 1934, № 10, с. 615–617.

Учителският труд. // Учителски вестник (притурка), Год. ХХХ, № 23, 1934, с. 3.

Фридрих Шилер : [Статия]. // Сцена, Год. І, № 7, 1934, с. 1.

А. Н. Островски : [Очерк]. // Николов, Еню. Нова руска литература. – София : Факел, 1935, с. 99–101.

Васил Друмев. // Български народен театър, Год. VI, № 118–119, 1935, с. 1.

Животът в смъртта : [За Хр. Ботев]. // Ботйов лист, 1935, бр. ед., с. 14–15.

Как разказва Влайков : [Статия]. // Тодор Г. Влайков : Юбил. сборник. – София, 1935, с. 69–77.

Литературна сказка в полза на безработни и бедни писатели. // Нови дни, Год. II, № 387, 1935, с. 7.

Максим Горки : [Очерк]. // Николов, Еню. Нова руска литература. – София : Факел, 1935, с. 151.

Н. В. Гогол : [Очерк]. // Николов, Еню. Нова руска литература. – София : Факел, 1935, с. 66–73.

Николай Некрасов : [Очерк]. // Николов, Еню. Нова руска литература. – София : Факел, 1935, с. 137–141.

Подготовка на читателя. // Дума на българските писатели, № 4, 1935, с. 3.

Религиозното чувство на българина : [Статия]. // Духовна култура, Год. ХVI, № 62, 1935, с. 164–166.

Смехът на Вазова : [Статия]. // Дума на българските писатели, № 5, 1935, с. 3.

Смисълът на поезията : [Статия]. // Съдба, Год. VII, 1935, № 3, с. 1–24.

Съдбата на българската книга. // Българска мисъл, Год. Х, 1935, № 6, с. 329–331.

Усмивката на патриарха : [Разказ]. // Литературен час, Год. II, № 7, 1935, с. 1–3.

Устрем към родна драма : [Статия за Й. Йовков]. // Литературен час, Год. II, № 5, 1935, с. с. 1–5.

Фани Попова-Мутафова. Велики сенки : [Рец.]. // Просвета, Год. I, 1935, № 3, с. 383–384.

Хр. Миндов. Товарът на хората. Разкази. // Родна реч, Год. IХ, 1935/1936, № 5, с. 247–248.

Априлов като учен : [Статия]. // Априлов лист, 1936, бр. ед., с. 5.

Болезнена чувствителност : [Статия]. // Литературен свят, Год. VI, № 6, 1936, с. 1.

Българската драма : [Очерк]. // Обзор, Год. II, 1936, № 69, с. 4.

Вазов като поет на спомените. // Българска мисъл, Год. ХI, 1936, № 6, с. 329–337.

Войната в нашата поезия : [Статия]. // Съдба, Год. VIII, 1936, № 1, с. 10–15.

Една българска граматика : [Рец.]. // Литературен свят, Год. VII, № 3, 1936, с. 2.

Ив. Вазов като възпитател на поколенията : [Статия]. // Мир, Год. XLII, № 10850, 1936, с. 1–2.

Също и в: Младежки Червен кръст, Год. ХV, № 1, 1936, с. 3.

Из речника на Ботева и Вазова : [Статия]. // Език и поезия : Сб. статии. – София, 1936, с. 92–108.

Какво е Вазов за нас? // Българска мисъл, Год. ХI, 1936, № 8, с. 457–459.

Какво е Вазов за нас? // Българска мисъл, Год. ХI, 1936, № 8, с. 457–459.

Литература и живот : [Статия]. // Съдба, Год. VIII, 1936, № 8, с. 14–16.

Педагогическите завети на Л. Каравелов : [Статия]. // Български учител, Год. I, 1936–1937, № 3, с. 113–116.

Ст. Ц. Даскалов: При писателя Цв. Минков : За литературата и таланта : (Един разговол). // Светлоструй, Год. VIII, № 8, 1936, с. 6.

Творчеството на П. К. Яворов. // Архив Живо слово, Год. I, 1936, № 3, с. 31.

Вазов – възпитател на своя народ : [Статия]. // Мир, Год. XLIII, № 11149, 1937, с. 3.

Видният книгоиздател Ив. Г. Игнатов почина : [Съобщение]. // Литературен глас, Год. Х, № 348, 1937, с. 6.

Да повишим духовния живот на своя народ : [Бележки]. // Днес, Год. II, № 396, 1937, с. 8.

Една странна критика за Йордан Йовков. // Българска мисъл, Год. ХII, 1937, № 9–10, с. 582–588.

Също в: Йордан Йовков. 1884–1937. Литературен сборник. Под ред. М. Арнаудов. – София: Факел, 1938, с. 74–80.

Заветите на Л. Каравелов. // Българска мисъл, Год. ХII, 1937, № 1, с. 7–11.

Какво е за нас проф. Иван Д. Шишманов : [Статия]. // [Двайсет и пет] 25 години в служба на народната просвета : Юбил. сб. – София, 1937, с. 233.

Мотивите в лириката на К. Величков. // Възпом. лист Константин Величков, 1937, бр. ед., с. 2.

Н. В. Гогол : [Предговор]. // Гогол, Николай. Вий : Повест. – София, 1937, с. 3–9.

[Предговор]. // Друмев, Васил. Нещастна фамилия : Повест. – София, 1937

Българи от старо време : [Предговор]. // Каравелов, Любен. Българи от старо време : Повест. – София, 1937, с. 3–16.

Войвода : [Предговор]. // Каравелов, Любен. Войвода : Повест. – София, 1937, с. 3–15.

[Предговор]. // Каравелов, Любен. Маминото детенце : Повест. – София, 1937.

Предговор. // Пушкин, Александър. Борис Годунов : Трагедия / Прев. Хр. Радевски. – София : Ив. Г. Игнатов и синове, 1937.

Предговор. // Пушкин, Александър. Евгений Онегин : Роман в стихове / Прев. Н. Хрелков. – София : Ив. Г. Игнатов и синове, 1937.

Предговор. // Пушкин, Александър. Пика дама / Прев. В. Каратеодоров. – София : Ив. Г. Игнатов и синове, 1937.

Предговор. // Пушкин, Александър. Полтава : Поема / Прев. Л. Стоянов. – София : Ив. Г. Игнатов и синове, 1937, с. 3–4.

Предговор. // Стоянов, Захари. Васил Левски : Дяконът : Черти из живота му. – София, 1937, с. 3–6.

Разказвачът Йовков : Критика. // Литературен глас, Год. Х, № 365, 1937, с. 3–4.

Смехът на Алеко : [Очерк]. // лист Алеко Константинов (Пазарджик), 1937, бр. ед., с. 3.

„Трета класа“ : [Отзив]. // Слово, Год. ХV, № 4395, 25 февр. 1937.

Боят при Сер : (Из „Обсадата на Сер“). // Пчелица, Год. II, 1938, № 1, с. 3.

За нашето Възраждане : [Статия]. // Светлоструй, Год. ХI, № 2, 1938, с. 1.

Пред осемнадесетия конгрес на читалищата в България. // Читалище, Год. ХVII, 1938, № 1–2, с. 23–28.

Байрон и поемата му „Манфред“ : [Предговор]. // Байрон, Джордж. Манфред : Драмат. поема / Прев. Людмил Стоянов, Мария Грубешлиева. – София : Ив. Г. Игнатов и синове, 1938, с. 3–14.

Предговор. // Балзак, Оноре дьо. Евгения Гранде : Роман. – София, 1938, с. 3–4.

Предговор. // Влайков, Тодор Г. Стрина Венковица и снаха й : Повест. – София : Игнатов, 1938, с. 3–7.

Предговор. // Гогол, Николай. Старосветски помешчици : Повест. – София : Игнатов, 1938, с. 3–7.

М. Ю. Лермонтов : [Предговор]. // Лермонтов, Михаил. Демон : Изт. повест. – София, 1938, с. 3–7.

Предговор. // Пушкин, Александър. Цигани / Прев. Хр. Радевски. – София : Игнатов, 1938.

Предговор. // Тургенев, Иван. Ася. – София : Игнатов, 1938, с. 3–6.

Предговор. // Тургенев, Иван. Песен на тържествующата любов. – София, 1938, с. 3–5.

Предговор. // Шекспир, Уилиям. Ромео и Жулиета : Трагедия в 5 д. – София, 1938, с. 3–5.

Проф. М. Арнаудов. Творчество и критика : Лит. портрети и характеристика : [Рец.]. // Училищен преглед, 1938, № 10, с. 1268–1276.

Първият български театрал и родоначалник на националната ни драма (Д. П. Войников). // Български народен театър, Год. IХ, № 171–172, 1938, с. 1.

Шекспир у нас. // Български народен театър, Год. IХ, № 173–174, 1938, с. 1.

Ден по ден : Нови разкази от К. Константинов : [Рец.]. // Слово, Год. ХХII, № 4958, 16 ян. 1939.

Драмите на Яворова : [Статия]. // лист П. К. Яворов, 1939, бр. ед., с. 8.

Нешо Бончев и българската култура : [Статия]. // Нешо Бончев : Сборник : Животопис и преценки на дейността му по случай 100 г. от рождението му / Под ред. на Н. Горинов, Н. Т. Дончев. – София, 1939, с. 93–95.

От войната насам : [Статия]. // Съдба, Год. Х, 1939, № 5, с. 135–138.

Пею Крачолов Яворов : [Статия]. // Развитие, Год. II, № 23, 1939, с. 1–2.

Също и в: Огнище, Год. III, № 23, 1939, с. 1 ; Български народен театър, Год. Х, № 182, 1939, с. 1.

Предговор. // Пушкин, Александър. Русалка / Прев. М. Грубешлиева. – София : Игнатов, 1939, с. 3–4.

Предговор. // Тургенев, Иван. Муму. – София, 1939, с. 3–8.

Предговор. // Шекспир, Уилиам. Юлий Цезар : Трагедия / Прев. Д. Симидов. – София : Игнатов, 1939, с. 3–4.

Спомени. // Дума на българските писатели, Год. I, № 6, 1939, с. 9.


Среднобългарска антология : [Рец.]. // Просвета, Год. V, 1939, № 4, с. 498–503.

Трагедията на Яворов – трагедия на интелигента в началото на ХХ век : Критика. // Бургаски фар, Год. ХIХ, № 5378, 1939, с. 2.

Да създадем читатели : Статия. // Читалище, Год. ХIХ, 1940, № 1–2, с. 8–11.

Другите за Нешо Бончев. // Оборище, Год. VII, № 264, 1940, с. 2.

Нов превод на „Дон Кихот“. // Слово, Год. ХХIII, № 5257, 17 ян. 1940.

„Платон Крачет“ от А. Корнейчук : [Рец.]. // Български народен театър, Год. ХI, № 202, 1940, с. 2.

[Предговор]. // Байрон, Джордж. Дон Жуан. – София, 1938.

Предговор. // Молиер. Скъперникът : Комедия в 5 д. / Прев. на Димитър Симидов. – София : Игнатов, 1940, с. 3–4.

Предговор. // Молиер. Тартюф : Комедия в 5 д. / Прев. на Димитър Симидов. – София, 1940, с. 3–4.

Предговор. // Мопасан, Ги дьо. Лоена топка : Разказ / Прев. на Д. Симидов. – София, 1940, с. 3–4.

[Предговор]. // Шекспир, Уилиям. Венециански търговец : Драма в 5 д. – София : Игнатов, 1940.

Френска драма у нас. // Български народен театър, Год. ХI, № 190–191, 1940, с. 2.

Антологии и биографии : [Статия]. // Светлоструй, Год. ХIII, № 4, 1941, с. 1.

Васил Друмев. // Български народен театър, Год. ХI, № 208, 1941, с. 3.

Възрожденецът : [Статия]. // Светлоструй, Год. ХIII, № 16, 1941, с. 2.

Езикът на писателя : [Статия]. // Светлоструй, Год. ХIII, № 11, 1941, с. 1.

За българската драма. // Български народен театър, Год. ХI, № 207, 1941, с. 1.

„Калин Орелът“ от Н. Икономов. // Български народен театър, Год. ХI, № 221, 1941, с. 2.

Критика на критиката : [Статия]. // Литературен глас, Год. ХIII, № 500, 1941, с. 1–2.

Към вътрешно разширение. // Български народен театър, Год. ХI, № 212, 1941, с. 2.

М. Ю. Ломоносов. // Български народен театър, Год. ХI, № 218, 1941, с. 1–2.

Новите книги на К. Константинов : [Рец.]. // Светлоструй, Год. ХIII, № 13, 1941, с. 3.

Отражението на Априлското въстание в нашата поезия : [Очерк. ]. // Оборище, Год. IХ, № 296, 1940, с. 5.

Предговор. // Влайков, Тодор Г. Седянка : Повест. – София : Игнатов, 1938, с. 3–6.

„Първите“ от П. Ю. Тодоров. // Български народен театър, Год. ХI, № 209, 1941, с. 1–2.

„Сид“ от Пиер Корней. // Български народен театър, Год. ХI, № 210, 1941, с. 2.

„Таланти“ от А. Р. Льонорман. // Български народен театър, Год. ХI, № 208, 1941, с. 3.

Учителят като духовен водач на своя народ в миналото и сега. // Читалище, Год. ХХ, 1941, № 9–10, с. 266–279.

Също и в: Просветно единство, Год. VIII, № 6 (265), 1941/1942, с. 4.

Енеида : [Предговор]. // Вергилий Марон, Публий. Енеида / Прев. на Д. Симидов ; С предг. и разбор от Цв. Минков. – София, 1940, с. 3–12.

Енеида : [Предговор]. // Вергилий Марон, Публий. Енеида / Прев. на Д. Симидов ; С предг. и разбор от Цв. Минков. – София : Казанлъшка долина, 1940, с. 3–12.

Предговор. // Влайков, Тодор Г. Вестовой : Повест. – София, 1940, с. 3–6.

Послеслов. // Влайков, Тодор Г. Два се млади залибиле : 5 картини из нар. живот: Повест. – София, 1940, с. 95–96.

Герхард Хауптман у нас. // Български народен театър, Год. ХIII, № 243–244, 1941, с. 2.

Пред сезона. // Български народен театър, Год. ХII, № 238–239, 1941, с. 1.

Предговор. // Влайков, Тодор Г. Дядовата Славчова унука : Повест. – София, 1938.

Предговор. // Влайков, Тодор Г. Леля Гена : Повест. – София, 1938.

Предговор. // Влайков, Тодор Г. Ратай : Повест. – София, 1941.

Предговор. // Влайков, Тодор Г. Седянка : Разказ. – София, 1941, с. 3–6.

Съвременната българска драма. // Български народен театър, Год. ХII, № 228, 1941, с. 2.

Димитър Бабев. „Наши писатели“ : [Рец.]. // Читалище, Год. ХХI, 1942, № 5–6, с. 203–204.

Също и в: Читалище, Год. ХХI, 1942, № 5–6, с. 203–204.

Живот и дейност на Ив. Хаджов : [Статия]. // Литературен глас, Год. ХV, № 573, 1942, с. 3.

Кръстю С. Пишурка : [Статия]. // Читалище, Год. ХХI, 1942, № 5–6, с. 158–162.

Любен Каравелов : [Предговор]. // Каравелов, Любен. Съчинения : Т. 1–2 : Т. 1 / Под ред. на Васил Каратеодоров. – София, 1941, с. 7–16.

Никола Атанасов. „Малките сърца“: [Рец.]. // Читалище, Год. ХХI, 1942, № 5–6, с. 204.

Писател-изобличител : [Статия]. // Литературен глас, Год. ХV, № 575, 1942, с. 2.

Раковски и нашата младеж : [Статия]. // Литературен глас, Год. ХV, № 566, 1942, с. 2.

Топлият вятър задуха : [Рец.]. // Читалище, Год. ХХI, 1942, № 5–6, с. 202.

Христо Максимов. „Дейци и дела“ – разкази : [Рец.]. // Читалище, Год. ХХI, 1942, № 5–6, с. 202–203.

Христо Миндов. „Топлият вятър задуха“ : [Рец.]. // Читалище, Год. ХХI, 1942, № 5–6, с. 202.

Читатели и книги. // лист Родна книга, 1942, бр. ед., с. 6.

„Българското възраждане“ – проф. М. Арнаудов : Отзив. // Читалище, Год. ХХII, 1943, № 3–4, с. 148–149.

Война и книга. // лист Родна книга, 1943, бр. ед., с. 5.

„Възраждането на Македония“ от Г. Константинов : Отзив. // Читалище, Год. ХХII, 1943, № 3–4, с. 150.

Гостуването на Скопския народен театър („Печалбари“ от Антон Панов). // Български народен театър, Год. ХIII, № 253–254, 1943, с. 1–2.

„Даме Груев“ от Й. Бадев : Отзив. // Читалище, Год. ХХII, 1943, № 3–4, с. 149–150.

Ив. Д. Шишманов : [Статия]. // Читалище, Год. ХХII, 1943, № 3–4, с. 98–105.

К. Мирчев. Сръбската наука за езика на македонските българи. // Читалище, Год. ХХII, 1943, № 3–4, с. 147–148.

Култура и паразитизъм. // Български народен театър, Год. ХIII, № 247–248, 1943, с. 2.

Към културен разцвет. // Български народен театър, Год. ХIII, № 253–254, 1943, с. 1.

Към самобитна и народна култура : [Статия]. // Просветно единство, Год. IХ, № 18–19, 1943, с. 12.

Любимият професор : (По случай 15 г. от смъртта на проф. д-р Ив. Д. Шишманов). // Дневник, Год. XLII, № 13049, 1943, с. 4.

Нови пиеси в Народния театър. // Български народен театър, Год. ХIII, № 251–252, 1943, с. 2.

„Пред залез слънце“ от Г. Хауптман. // Български народен театър, Год. ХIII, № 245–246, 1943, с. 4.

Ромен Ролан. // Български народен театър, Год. ХIV, № 264–265, 1943, с. 1–2.

„Ръка Илиева“ от Ст. Загорчинов : [Рец.]. // Български народен театър, Год. ХIII, № 262–263, 1943, с. 4.

Седмица на българската книга. // Български народен театър, Год. ХIII, № 255–256, 1943, с. 1.

„Софроний Врачански (1739–1813)“ от проф. М. Арнаудов : Отзив. // Читалище, Год. ХХII, 1943, № 3–4, с. 149.

Ст. Младенов. Съвременният български книжовен език : [Рец.]. // Читалище, Год. ХХII, 1943, № 3–4, с. 146–147.

„Хамлет“ в Народния театър. // Български народен театър, Год. ХIII, № 249–250, 1943, с. 2.

„Хернани“ от В. Юго. // Български народен театър, Год. ХIII, № 264–265, 1943, с. 4.

„Чонгор и Тюнде“ от Михай Вьорьошмарти. // Български народен театър, Год. ХIII, № 257–258, 1943, с. 3.

Без чувство на отговорност : [Статия]. // Отечествен фронт, Год. III, № 734, 1946/1947, с. 6.

Българската критика за Алеко Константинов. // лист Алеко, 1945, бр. ед., с. 13–14.

Велко Петрович : [Бележка]. // Литературен фронт, Год. II, № 22, 1945, с. 4.

Връзките ни с(ъс) славянските литератури : [Статия]. // Славяни, Год. I, 1945, № 2–3, с. 65–70.

Гражданският смях на Алеко : [Статия]. // Отечествен фронт, Год. III, № 833, 1946/1947, с. 5.

Изкуството след 9 септември. // Български народен театър, Год. ХVI, № 274–275, 1945, с. 1–2.

Л. Н. Толстой : Статия. // Българо-съветска дружба, Год. I, 1945, № 11–12, с. 47.

Литературна равносметка за 1945 г. // Литературен фронт, Год. II, № 17, 1945, с. 2.

Максим Горки : [Статия]. // Българо-съветска дружба, Год. I, 1945, № 4, с. 17–18.

Също и в: Български народен театър, Год. ХVI, № 292–293, 1946, с. 1.

Народните будители : [Статия]. // Литературен фронт, Год. II, № 8, 1945, с. 1.

Приказките и легендите на Д. И. Полянов : [Статия]. // Литературен фронт, Год. II, № 21, 1945, с. 2.

Първите славянски просветители. // Българо-съветска дружба, Год. I, 1945, № 5, с. 3.

Руски пиеси в Народния театър. // Български народен театър, Год. ХVI, № 282–283, 1945, с. 1.

Толстой и Мопасан. // Български народен театър, Год. ХVI, № 278–279, 1945, с. 2.

33 години без Пенчо Славейков. // Български народен театър, Год. ХVI, № 280–281, 1945, с. 1–2.

Христо Смирненски : [Статия]. // Отечествен фронт, Год. II, № 545, 1945, с. 8.

Цанко Церковски : [Статия]. // Простори, Год. I, № 4, 1945, с. 10–11.

Антон Страшимиров : [Статия]. // Литературен фронт, Год. II, № 14, 1946, с. 1.

Българската литература днес : [Очерк]. // Език и литература, Год. I, 1946, № 1, с. 8.

„В края на лятото“– роман от К. Калчев : [Рец.]. // Литературен фронт, Год. II, № 29, 1946, с. 3.

Вазов в защита на народа : [Статия]. // Народна войска, Год. II, № 419, 1946, с. 4.

Вазов и нашето освобождение : [Статия]. // Славяни, Год. II, 1946, № 1, с. 3–5.

„Вела“ – партизанска поема от Д. Габе : [Рец.]. // Изкуство, Год. II, 1946, № 11–12, с. 799–802.

Героичният характер на руската литература : [Статия]. // Отечествен фронт, Год. III, № 781, 1946/1947, с. 6.

Ги дьо Мопасан : [Лит. бележка]. // Работническо дело, Год. II, № 149, 1946, с. 4.

Гостуването на Македонския народен театър. // Български народен театър, Год. ХVI, № 292–293, 1946, с. 3.

25 години без Иван Вазов. // Български народен театър, Год. ХVI, № 294–295, 1946, с. 1.

Димчо Дебелянов : [Статия]. // Българо-съветска дружба, Год. II, 1946, № 11–12, с. 29.

Димчо Дебелянов и нашата критика. // лист Димчо Дебелянов, 1946, бр. ед., с. 2.

Езикът на писателя : [Статия]. // Литературен фронт, Год. II, № 29, с. 1–3.

Ерата на народната република. // Български народен театър, Год. ХVII, № 296–297, 1946, с. 1.

Иван Вазов : [Статия]. // Ведрина, Год. III, № 16, 1946, с. 1.

Идеята за републиката у нас : [Очерк]. // Език и литература, Год. I, 1946, № 5, с. 2–8.

„Инспекторът дошел“. // Български народен театър, Год. ХVII, № 298–299, 1946, с. 3.

Йордан Йовков : [Статия]. // Работническо дело, Год. II, № 264, 1946, с. 2.

Младите във „Вуйчо Ваньо“ от Чехов. // Български народен театър, Год. ХVI, № 290–291, 1946, с. 2.

Най-новият роман на Л. Стоянов : [Рец]. // Изкуство, Год. II, 1946, № 10, с. 673–680.

Найчо Цанов : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХII, № 83, 1946, с. 4.

Народна конституция : [Статия]. // Отечествен фронт, Год. III, № 656, 1946/1947, с. 5.

Народните будители : [Статия]. // Литературен фронт, Год. II, № 7, 1946, с. 1.

Николай Райнов : [Статия]. // Отечествен фронт, Год. III, № 706, 1946/1947, с. 4.

Някога и сега : [Статия]. // Работническо дело, Год. II, № 242, 1946, с. 2.

Образът на Волов в поезията. // лист Панайот Волов, 1946, бр. ед., с. 2.

Пенчо Славейков и нашето време : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХII, № 83, 1946, с. 1.

Пред писмения зрелостен изпит : [Статия]. // Простори, Год. I, 1946, № 5–6, с. 12–14.

„Професията на г-жа Уорън“ от Б. Шоу. // Български народен театър, Год. ХVI, № 288–289, 1946, с. 2.

Романите на Вазов. // лист Иван Вазов, 1946, бр. ед., с. 6.

Подписано А. Казимирски.

Сервантес : [Статия]. // Работническо дело, Год. II, № 132, 1946, с. 4.

„Смъртна присъда“ – роман от А. Гуляшки : [Рец.]. // Лост, Год. I, № 4, 1946, с. 2.

Сто и двадесет години от раждането на М. Е. Салтиков-Щедрин. // Българо-съветска дружба, Год. II, 1946, № 1, с. 15–16.

Тодор Г. Влайков : [Статия]. // Литературен фронт, Год. II, № 34, 1946, с. 3.

Трудности в обучението по български език и литература. // Език и литература, Год. I, 1946, № 3–4, с. 70.

30 години без Димчо Дебелянов. // Български народен театър, Год. ХVI, № 298–299, 1946, с. 1.

Христо Ботев : [Статия]. // Българо-съветска дружба, Год. II, 1946, № 6, с. 21–22.

„Царица Теодора“ от М. Петканова. // Български народен театър, Год. ХVI, № 284–285, 1946, с. 3.

Читалище „Постоянство“ – Лом : [Статия]. // Ведрина, Год. III, № 29, 1946, с. 2.

„Чуждото дете“ от Шкваркин. // Български народен театър, Год. ХVI, № 286–287, 1946, с. 2.

А. С. Пушкин. // Български народен театър, Год. ХVII, № 304–305, 1947, с. 1–2.

Адам Мицкевич. // Български народен театър, Год. ХVII, № 300–301, 1947, с. 1–2.

„Васа Железнова“ от М. Горки. // Български народен театър, Год. ХVII, № 308–309, 1947, с. 2.

Георги Бакалов. // лист Георги Бакалов, 1947, бр. ед., с. 6.

Георги Димитров и народната култура. // Български народен театър, Год. ХVIII, № 314–315, 1947, с. 2.

Също и в: Народна войска, Год. III, № 457, 1947, с. 4.

Духовните борби на нашия народ, отразени в литературата. // лист 75 години Българска екзархия, 1947, бр. ед., с. 8.

Една жива драма : [„Два свята“ от Н. Зидаров]. // Български народен театър, Год. ХVIII, № 312–313, 1947, с. 4.

Литературната критика след 9 септември : [Статия]. // Литературен фронт, Год. IV, № 1, 1947, с. 2.

На погрешни позиции : [Статия]. // Ведрина, Год. III, № 85, 1947, с. 3.

Наградени писатели и поети. // Литературен фронт, Год. III, № 24, 1947, с. 2.

Никола Йонков Вапцаров – 1909–1942 г. // лист. Н. Й. Вапцаров (Г. Джумая), 1947, бр. ед., с. 2.

Образът на Ангел Кънчев в поезията. // лист Ангел Кънчев, 1947, бр. ед., с. 3.

От живота в литературата: [Статия]. // Литературен фронт, Год. IV, № 21, 1947, с. 3.

Пенчо Славейков (1866–1912) : [Статия]. // Ведрина, Год. III, № 55, 1947, с. 3.

Поетиката на Вапцаров : [Статия]. // Сборник Никола Йонков Вапцаров : Статии, спомени, стихотворения / Състав. Младен Исаев. – София : Камара на народната култура, 1947, с. 146–153.

Политически възгледи на Алеко. // лист Алеко Константинов, 1947, бр. ед., с. 1.

Преподаването на литература в съветските училища : [Статия]. // Октомври 1917-1947 : Общ.-лит. сб. / Състав. Георги Владимиров Веселинов, Емил Стефанов. – София : Камара на народната култура, 1947, с. 206–220.

Сервантес в нашето училище. // Сервантесов лист, 1947, бр. ед., с. 2.

„Славянски поети“ – стихотворен сборник. Съставили Л. Стоянов, М. Грубешлиева и Д. Пантелеев. // Български народен театър, Год. ХVII, № 300–301, 1947, с. 4.

Спорът Славейков – Вазов. // лист Пенчо Славейков, 1947, бр. ед., с. 6.

„Сръбски поети“, антология от Ем. Георгиев и Ив. Леков. // Български народен театър, Год. ХVII, № 300–301, 1947, с. 4.

Страх от свободата : [Статия]. // Ведрина, Год. IV, № 95, 1947.

Художественото произведение като основа на обучението по български език и литература. // Език и литература, Год. II, 1947, № 1, с. 48.

Хуморът на А. Константинов : [Статия]. // Изкуство, Год. III, 1947, № 4, с. 309–320.

Якобинският клуб : [Критика]. // Труд, Год. I, № 197, 1947, с. 4.

Белински и българската литература : [Статия]. // Септември, Год. I, 1948, № 1, с. 88–92.

Ботев и народната песен : [Статия]. // Ведрина, Год. IV, № 126, 1948, с. 3.

БРП (к) и нашата литература : [Статия]. // Ведрина, Год. IV, № 139, 1948, с. 1.

В. Г. Белински : По случай стогодишнината от смъртта му : [Статия]. // Читалище, ХХVI, 1948, № 5, с. 282–290.

Влиянието на съветската култура и литература в България : [Статия]. // Ведрина, Год. V, № 172, 1948/1949, с. 3.

Димитър Благоев и българската литература : [Статия]. // Ведрина, Год. IV, № 122, 1948, с. 1.

Една вредна книга (Г. Константинов. Български писатели – биографски и библиографски данни) : [Критика]. // Читалище, ХХVI, 1948, № 4, с. 238–246.

Крум Пенев – поет трибун и воин : [Статия]. // Ведрина, Год. IV, № 107, 1948, с. 4.

Културните връзки със СССР : [Статия]. // Народна войска, Год. I., № 518, 1948, с. 4.

Лириката на Л. Стоянов : [Статия]. // Литературен фронт, Год. IV, № 8, 1948, с. 2.

Литературата ни през 1947 г. : [Преглед]. // Славяни, Год. I., 1948, № 1, с. 37–38.

Николай Райнов. // лист Николай Райнов, 1948, бр. ед., с. 2.

Новите разкази на Кр. Григоров : [Статия]. // Литературен фронт, Год. IV, № 18, 1948, с. 3.

Писателското дело на Л. Стоянов : [Статия]. // Ведрина, Год. IV, № 138, 1948, с. 3.

По пътя на Ботев. // лист Хр. Смирненски, 1948, бр. ед., с. 2.

Политическото значение на Ботевите фейлетони : [Статия]. // Читалище, Год. ХХVII, 1948/1949, № 4, с. 259–267.

Предговор. // Друмев, Васил. Иванко : Драма в 5 д. – София, 1948, с. 5–16.

Елин Пелин : Предговор. // Елин Пелин. Събрани съчинения : Т. 1–5. Т. 1. Летен ден : Разкази. – София : Бълг. писател, 1948, V–ХХХVIII.

Христо Ботев в нашата литература : [Статия]. // Ведрина, Год. V, № 149, 1948/1949, с. 1.

Читалището, книгата и печатът : [Статия]. // Ведрина, Год. V, № 166, 1948/1949, с. 1.

„Борба“ от Хр. Ботев : (Опит за цялостен разбор). // Език и литература, Год. V, 1949, № 2, с. 95.

Ботев като литературен критик : [Статия]. // Христо Ботев : Сб. по случай 100 г. от рождението му / Под ред. на Михаил Димитров, Петър Динеков. – София, 1949, с. 409–418.

Влиянието на Пушкин в България : [Статия]. // Славяни, Год. V, 1949, № 6, с. 239–241.

25 години без Ленин – по ленински път : [Статия]. // Сердика, Год. ХII, 1949, № 1–2, с. 23–26.

Димчо Дебелянов : [Лит. очерк]. // Език и литература, Год. V, 1949, № 1, с. 41–50.

Езикът на една повест („Своя земя“ от Ст. Ц. Даскалов). // Изкуство, Год. V, 1949, № 11–12, с. 937–963.

Живот и литература : [Очерк]. // Език и литература, Год. V, 1949, № 5, с. 347.

За един съвременен герой : [Статия]. // Литературен фронт, Год. VI, № 25, 1949, с. 1.

Й. В. Сталин за националната култура : [Очерк]. // Език и литература, Год. V, 1949, № 2, с. 98–103.

Нашата литература : [Статия]. // Труд, Год. IV, № 29, 1949, с. 4.

Образът на Сталин в нашата литература : [Статия]. // Читалище, Год. ХХVIII, 1949, № 2–3, с. 54–59.

Октомврийската революция : Спомени. // Отечествен фронт, Год. VI, № 1597, 1949, с. 6.

Перспективи пред нашата селска белетристика : [Преглед]. // Език и литература, Год. V, 1949, № 2, с. 171–174.

Писателското дело на Л. Стоянов : [Статия]. // Людмил Стоянов : Юбилеен сборник / Състав. Борис Делчев, Радой Ралин ; Ред. Борис Делчев. – София : Бълг. писател, 1949, с. 165–168.

Поезията на Д. Полянов. // Език и литература, Год. V, 1949, № 1, с. 29–40.

Вечери в Антимовския хан : Предговор. // Йовков, Йордан. Вечери в Антимовския хан. – София : Бълг. писател, 1949, с. 5–15.

Йовков като белетрист : Предговор. // Йовков, Йордан. Избрани разкази. – София, 1949, с. 5–21.

Предговор. // Тодоров, Петко. Първите. – София, 1949.

Първомайска поезия : [Статия]. // Труд, Год. III, № 186, 1949, с. 4.

Руска класическа литература : [Статия]. // Народна войска, Год. V, № 642, 1949, с. 4.

Сталин в нашата литература : [Статия]. // Литературен фронт, Год. VI, № 16, 1949, с. 1.

Сталин за народната култура : [Статия]. // Труд, Год. III, № 84, 1949, с. 8.

Сто и двадесет години от раждането на Л. Н. Толстой. // Българо-съветска дружба, Год. IV, 1949, № 9, с. 11–12.

Читалището, книгата и печатът : [Статия]. // Ведрина, Год. V, № 149, 1949, с. 1.

Балзак : [Статия]. // Труд, Год. V, № 196, 1950, с. 4.

Борба за мир : [Бележка]. // Език и литература, Год. V, 1950, № 1, с. 71–73.

Вазов и руската класическа литература. // Изкуство, Год. VI, 1950, № 3, с. 165–177.

Васил Коларов : [Статия]. // Изгрев, Год. VI, № 1637, 1950, с. 4.

Влиянието на съветската култура и литература в България : [Статия]. // Ведрина, Год. V, № 172, 1950, с. 3.

Георги Сава Раковски : [Очерк]. // Труд, Год. V, № 251, 1950, с. 4.

Немили-недраги : [Лит. разбор]. // Език и литература, Год. V, 1950, № 1, с. 51.

Николай Хрелков : [Статия]. // Труд, Год. V, № 204, 1950, с. 4.

„Селкор“ като политическа повест : [Лит. разбор]. // Език и литература, Год. V, 1950, № 3, с. 197.

Селото в днешната ни литература : [Статия]. // Труд, Год. V, № 297, 1950, с. 3.

Социалното чувство на Вазов : [Статия]. // Труд, Год. V, № 159, 1950, с. 4.

Съветската литература у нас : [Статия]. // Труд, Год. V, № 240, 1950, с. 4.

„Съдбоносна есен“, роман от А. Барух : [Рец.]. // Труд, Год. V, № 84, 1950, с. 3.

Творческият път на Хр. Ясенов : [Лит. очерк]. // Език и литература, Год. V, 1950, № 5, с. 379.

Толстой изобличител : [Статия]. // Литературен фронт, Год. VII, № 12, 1950/1951, с. 2.

Христо Ясенов : [Статия]. // Работническо дело, Год. VI, № 111, 1950, с. 2.

Цанко Церковски : [Статия]. // Литературен фронт, Год. VII, № 43, 1950/1951, с. 3.

Българската книга – борец за мир : [Статия]. // Славяни, Год. VII, 1951, № 6, с. 4–5.

Васил Коларов : [Статия]. // В памет на Васил Коларов : Сб. – София, 1951, с. 218–221.

Великата сила. // Кино, Год. VI, 1951, № 12, с. 9.

Димитър Полянов : [Очерк]. // Септември, Год. IV, 1951, № 10, с. 163–167.

„История славяноболгарская“ – зов за национално осъзнаване : Статия. // Език и литература, Год. VІІ, 1951, № 1, с. 12–17.

Й. В. Сталин и въпросите на езикознанието. // Кино, Год. VI, 1951, № 7, с. 8–9.

Минко Неволин : [Статия]. // Изгрев, Год. VII, I 1945, 1951, с. 4.

Положителният герой в българската литература : [Очерк]. // Език и литература, Год. VІ, 1951, № 5, с. 273.

Романът на Кр. Велков „Село Борово“ : [Лит. разбор]. // Език и литература, Год. VІ, 1951, № 3, с. 12–17.

Щастлива годишнина : [Статия за Д. Полянов]. // Литературен фронт, Год. VII, № 58, 1951, с. 2.

Гогол – хуманист и сатирик : [Статия]. // Труд, № 54, 4 март 1952, с. 3.

Гогол и българската литература : [Очерк]. // Българо-съветско единство, Год. VIII, № 129, 1952, с. 4.

Гогол като хуманист и изобличител на помешчическо-буржоазна Русия : [Очерк]. // Българо-съветска дружба, Год. VIII, 1952, № 2, с. 9–11.

Делото на Кирил и Методий : [Очерк]. // Българо-съветско единство, Год. VIII, № 136, 1952, с. 4.

„Димитров ни води“, сборник : [Рец.]. // Вечерни новини, Год. II, № 281, 28 юни 1952, с. 4.

Димитровската награда за литература рез 1951 г.// Септември, Год. V, 1952, № 7, с. 147–151.

Доклад за Алеко Константинов. // Литературен фронт, Год. VIII, № 25, 1952, с. 3.

Иван Вазов и Русия : [Статия]. // Народна войска, Год. VIII, № 1251, 23 септ. 1952, с. 3.

[Изказване за литературната критика]. // Литературен фронт, Год. VII, № 29, 1952, с. 2.

[Изказване на П. П. Славейков]. // Литературен фронт, Год. VIII, № 25, 1954, с. 1.

Йордан Йовков : [Статия]. // Език и литература, Год. VII, 1952, № 3, с. 162–170.

Михалаки Георгиев. // Литературен фронт, Год. VII, № 51, 1952, с. 2.

Също и в: Отeчествен фронт, Год. VIII, № 2580, 1952, с. 3.

Михалаки Георгиев : [Предговор]. // Георгиев, Михалаки. Избрани разкази. – София, 1952, с. 5–39.

Н. В. Гогол : [Очерк]. // Народна култура, Год. VII, № 8, 1952, с. 1.

Никола Д. Козлев : [Статия]. // Труд, № 238, 4 окт. 1952, с. 2.

Огнен път. // Литературен фронт, Год. VIII, № 7, 2 авг. 1952, с. 2.

Паисий в защита на българския език : [Статия]. // Труд, № 312, 27 дек. 1952, с. 3.

Паисий Хилендарски и неговата „История славянобългарска“ : [Статия]. // Земеделско знаме, Год. ХХХ, № 1966, 26 дек. 1952, с. 3.

Поемата на Ламар за Димитровград : [Крит. очерк]. // Септември, Год. V, 1952, № 5, с. 167–173.

Реализмът в творчеството на Пенчо Славейков. // Литературен фронт, № 29, 2 авг. 1952, с. 2.

Реалист-изобличител (Никифор Попфилипов). // Литературен фронт, № 11, 2 авг. 1952, с. 3.

Съвременната българска литература : [Статия]. // Език и литература, Год. VII, 1952, № 4, с. 200–214.

ТКЗС в нашата поезия : [Статия]. // Земеделско знаме, Год. ХХХ, № 1792, 7 юли 1952, с. 3.

Алеко Константинов – велик реалист изобличител : [Статия]. // Отечествен фронт, № 2600, 1953, с. 3.

Алексей Николаевич Толстой (По случай 70-годишнината от рождението му) : [Статия]. // Земеделско знаме, Год. ХХХІ, № 1978, 10 ян. 1953, с. 3.

„Богдане, бог да те убие“, разкази от Н. Месечков : [Рец.]. // Читалище, 1953, № 16, с. 16.

Българската литература днес : [Статия]. // За кооперативно земеделие, Год. III, № 123, 24 май. 1953, с. 2.

Девети септември в българската литература : [Статия]. // Читалище, 1953, № 15, с. 16.

Димитър Полянов : [Статия]. // Език и литература, Год. VІІІ, 1953, № 6, с. 329–332.

Един роман за строителство : [Статия]. // Език и литература, Год. VІІІ, 1953, № 6, с. 376–379.

Емануил п. Димитров : [Статия по случай 10 г. от смъртта му]. // Отечествен фронт, № 2716, 1953, с. 3.

Иван Сергеевич Тургенев (По случай 70 години от смъртта му) : [Статия]. // Българо-съветско единство, Год. ІХ, 1953, № VІІІ, с. 13–14.

Илия Р. Блъсков (По случай 40 години от смъртта му) : [Статия]. // Вечерни новини, Год. ІІІ, № 190, 13 авг. 1953, с. 4.

Книгата и народът : [Статия]. // Народна армия, Год. IХ, № 1460, 22 май 1953, с. 3.

Любен Каравелов : [Статия]. // Вечерни новини, Год. ІІІ, № 27, 2 февр. 1953, с. 4.

Също и в: Добруджанска трибуна (Толбухин), Год. VIII, № 5, 1954, с. 4.

Любовта на Вазов към народа. // Народна армия, Год. IХ, № 1501, 9 юли 1953.

Неофит Бозвели : [Статия по случай 105 г. от смъртта му]. // Отечествен фронт, № 2752, 1953, с. 3.

Основни етапи на пролетарската литература у нас : [Статия]. // Език и литература, Год. VІІІ, 1953, № 4, с. 210–222.

Петко Р. Славейков : [Статия]. // Отечествен фронт, № 2610, 1953, с. 3.

Писател-разобличител на капитализма (по случай 90 г. от рождението на Алеко Константинов). // Народна армия, Год. IХ, № 1348, 13 ян. 1953, с. 3.

Поезия на мира и разцвета : [Статия]. // За кооперативно земеделие, Год. III, № 166, 14 юли 1953, с. 3.

Разцветът на нашата социалистическа култура : [Статия]. // Земеделско знаме, Год. ХХХІ, № 2182, 5 авг. 1953, с. 3.

Септември 1923 : Лит. сборник : [Критика]. // Читалище, 1953, № 16, с. 9.

Тежка загуба за българската литература : [Статия]. // Труд, № 230, 27 септ. 1953, с. 3.

Велик пример за вярна служба към Родината : [Статия за Хр. Ботев]. // Народна армия, Год. Х, № 1656, 7 ян. 1954, с. 3.

Георги Бакалов (По случай 15-год. от смъртта му) : [Статия]. // Труд, № 166, 14 юли 1954, с. 3.

Георги Караславов : [Статия]. // Език и литература, Год. IХ, 1954, № 1, с. 30–38.

Димитър Благоев : [Статия]. // Език и литература, Год. IХ, 1954, № 2, с. 85–97.

Елин Пелин : [Статия]. // Труд, № 287, 3 дек. 1954, с. 2.

Каравелов – общественикът : [Статия]. // Земеделско знаме, Год. ХХХII, № 2309, 1954, с. 2.

Кирил Христов : [Статия по случай 10 г. от смъртта му]. // Отечествен фронт, № 3175, 1954, с. 3.

Майстор на детската поезия : [Статия по случай 85 г. от рождението на Ц. Церковски]. // Земеделско знаме, Год. ХХХII, № 2527, 15 окт. 1954, с. 3.

Певецът Яворов : [Статия]. // Народна армия, № 1908, 29 окт. 1954, с. 3.

Писател-революционер и реалист : [Статия]. // Народна армия, № 3226, 1 февр. 1954, с. 2.

Украинската литература у нас : [Статия]. // За кооперативно земеделие, Год. IV, № 6, 19 ян. 1954, с. 2.

Христо Ботев – предтеча на социализма : [Статия]. // За кооперативно земеделие, Год. IV, № 5, 7 ян. 1954, с. 2.

Антифашистката борба, отразена в нашата литература : [Статия]. // Език и литература, Год. Х, 1955, № 1–2, с. 61–74 ; № 4, с. 258–270.

Иван Вазов – велик народен поет [105 г. от рождението му]. // Вечерни новини, Год. V, № 162, 9 юли 1955, с. 4.

Новите хора в нашето село : [Статия]. // Читалище, Год. ХХХII, 1955, № 11, с. 13.

Поет трибун : [Статия]. // За кооперативно земеделие, Год. V, № 88, 14 апр. 1955, с. 3.

Сервантес и неговият „Дон Кихот“ : [Статия]. // Труд, Год. Х, № 254, 25 окт. 1955, с. 3.

Стожер на българската литература : [За Ив. Вазов]. // Отечествен фронт, № 3377, 9 юли 1955.

Съвременната българска литература. // Език и литература, Год. Х, 1955, № 6, с. 401–419.

Велик драматически писател (По случай 50 г. от смъртта на Ибсен) : [Статия]. // Театър, Год. IХ, 1956, № 5, с. 15–22.

Гражданинът Димчо Дебелянов : [Статия]. // Език и литература, Год. ХI, 1956, № 3, с. 222–233.

Джек Лондон : [Статия]. // За кооперативно земеделие, Год. VI, № 10, 12 ян. 1956, с. 2.

Димитър Благоев : [Статия]. // Език и литература, Год. ХI, 1956, № 3, с. 187–193.

Заслужил поборник за делото на българската култура : (Ст. Чилингиров на 75 г.) : статия. // Отечествен фронт, № 3810, 25 ноем. 1956, с. 3.

Иван Вазов (35 г. от смъртта на поета) : [Статия]. // Труд, Год. ХI, № 227, 21 септ. 1956, с. 3.

Михалаки Георгиев : [Статия]. // Отечествен фронт, № 3566, 14 февр. 1956, с. 3.

Неофит Рилски : [Статия]. // Отечествен фронт, № 3541, 17 ян. 1956, с. 3.

Пръв поет на Възраждането : [Статия за Д. Чинтулов]. // Отечествен фронт, № 3602, 27 март 1956, с. 3.

Първи май в нашата литература : [Статия]. // Труд, Год. ХI, № 104, 29 апр. 1956, с. 3.

Развитие на българската драма : [Студия]. // 100 години български театър . – София, 1956, с. 91–116.

Ран Босилек : [Статия по случай 70-год. му]. // Септември, 1956, № 9, с. 195–197.

Славянските литератури – принос в световната литература : [Статия]. // Славяни, Год. VII, 1956, № 6, с. 21–22.

Стоян Михайловски : [Статия]. // Литературен фронт, № 2, 12 ян. 1956, с. 2.

Също и в: Земеделско знаме, Год. ХХХIV, № 2921, 19 ян. 1956, с. 3.

Творческото дело на Н. Маринов : [Статия]. // Език и литература, Год. ХI, 1956, № 1, с. 57–66.

А. С. Пушкин – наш предтеча : [Статия]. // Славяни, 1957, № 2, с. 8–10.

Антон Страшимиров : [Статия]. // Славяни, 1957, № 6, с. 47.

Също и в: Труд, № 290, 8 дек. 1957, с. 2.

Българската литература и Октомврийската революция : [Статия]. // Език и литература, Год. ХII, 1957, № 5, с. 344–361.

Великият Октомври в нашата поезия : [Статия]. // Софийска правда, Год. III, № 90, 7 ноем. 1957, с. 4.

Георги С. Раковски : [Статия]. // Учителско дело, Год. VIII, 1957, № 84, с. 4.

Дамян Калфов на 70 години : [Лит. бележка]. // Септември, Год. Х, 1957, № 10, с. 189–190.

Делото на Кирил и Методий : [Статия]. // Литературен фронт, Год. ХIII, № 20, 16 май 1957, с. 6.

„Дълг“ – роман от Р. Игнатов : [Рец.]. // Народна армия, Год. ХIII, № 2705, 1957, с. 3.

Едно столетие родна сцена и драма : [Статия]. // Език и литература, Год. ХII, 1957, № 1, с. 9–13.

Зараждане и развитие на кирилометодиевския празник. // Труд, Год. ХI, № 114, 16 май 1957, с. 3.

Забележителен изобличител на буржоазната действителност (50 г. от смъртта на Ст. Михайловски) : [Статия]. // Отечествен фронт, № 4024, 1957, с. 3.

Значително произведение за В. Левски („За свободата“ – II ч., роман от Ст. Дичев) : [Рец.]. // Народна армия, Год. ХIII, № 2626, 1957, с. 3.

Изобличение на буржоазната действителност у Алеко Константинов, Елин Пелин и Георги Караславов : [Статия]. // Родна реч, 1957, № 2, с. 17–19.

Как празнувахме някога деня на Кирил и Методий : [Спомен]. // Вечерни новини, Год. VI, № 1794, 21 май 1957, с. 4.

Класик на българското художествено слово – 80 г. от рождението на Елин Пелин : [Статия]. // Труд, № 178, 30 юли 1957, с. 3.

Константин Величков : [Статия по случай 50 г. от смъртта му]. // Отечествен фронт, № 4113, 16 ноем. 1957, с. 5.

Никола Йонков Вапцаров : [Статия]. // Език и литература, Год. ХII, 1957, № 4, с. 241–253.

Образът на бореца за свобода в нашата поезия : [Статия]. // Септември, Год. Х, 1957, № 5, с. 142–145.

Първи май в нашата поезия : [Статия]. // Пиринско дело, Год. ХIII, № 34, 1957, с. 1.

Райко Жинзифов : По повод 80-год. от смъртта му : [Статия]. // Отечествен фронт, № 3891, 28 февр. 1957, с. 3.

Трагедията на някогашното село в творчеството на А. Страшимиров : [Статия]. // Литературен фронт, Год. ХIII, № 26, 27 юни 1957, с. 2.

Нешо Бончев : [Статия по случай 80 г. от смъртта му]. // Труд, № 51, 1 март 1958, с. 3.

Песни за революционната борба срещу фашизма : [Очерк]. // Българска литература за I курс на учителските институти. – София, 1958, с. 88–94.

Смирненски – майстор на революционния стих : [Статия]. // Отечествен фронт, № 4378, 16 ноем. 1958, с. 5.

Учителят и българската книга и печат : [Статия]. // Учителско дело, Год. IХ, № 42, 1958, с. 4.

Вазовата ода „Опълченците на Шипка“ : Лит. разбор. // Език и литература, Год. ХIII, 1959, № 1, с. 39–45.

За детската и юношеската книга : [Отзив]. // Труд, № 93, 19 апр. 1959, с. 2.

Камък в блатото – комедия от Г. Караславов : [Театр. рец.]. // Кооперативно село, № 83, 10 апр. 1959, с. 4.

Литературен критик : [Статия за Л. Каравелов]. // Литературен фронт, Год. ХV, № 4, 29 ян. 1959, с. 2.

Любен Каравелов : [Статия]. // Език и литература, Год. ХIV, 1959, № 2, с. 87–96.

Народен поет : [Статия за Ц. Церковски]. // Литературен фронт, Год. ХV, № 42, 22 окт. 1959, с. 2.

Нешо Бончев : [Статия]. // Труд, № 11, 14 ян. 1959, с. 3.

Основоположник на реализма у нас : [Статия за Л. Каравелов]. // Отечествен фронт, № 4484, 27 ян. 1959, с. 4.

П. Ю. Тодоров : [Статия]. // Литературен фронт, Год. ХV, № 40, 8 окт. 1959, с. 2.

Поет на страстната партийност : [Статия за Вапцаров]. // Учителско дело, № 98, 1959, с. 4.

Предговор. // Елин Пелин. Гераците : Повест. – София, 1959.

Проучванията върху българската литература след 9 септември : Статия. // Български език и литература, 1959, № 4, с. 17–24.

„Романът на Яворов“ : [Рец.]. // Отечествен фронт, № 4755, 12 дек. 1959, с. 4.

Стоян Ц. Даскалов : [Статия]. // Литературен фронт, Год. ХV, № 33, 1959, с. 2.

Трудът в нашата поезия : [Статия]. // Език и литература, Год. ХIII, 1959, № 1, с. 256–267.

Учителят : [Статия]. // Народна младеж, № 75, 30 март 1959, с. 1.

Ярки образи в неговото творчество : [Статия за Л. Каравелов]. // Народна младеж, № 28, 2 февр. 1959, с. 3.

Гьончо Белев – писател социалистически реалист. // Език и литература, Год. ХIII, 1958, № 3, с. 78–82.

Иван Вазов : [Статия]. // Кооперативно село, 9 юли 1960, с. 3.

Нов съветски труд върху българската литература : [Рец.]. // Език и литература, Год. 1960, № 6, с. 471–474.

Някога : [Спомени за литературното образование у нас]. // Български език и литература, 1960, № 1, с. 31–37.

Обсъждане на т. I от Историята на българската литература : [Изказване]. // Литературна мисъл, Год. I., 1957, № 4, с. 127–143.

Разисквания по доклада : [Изказване]. // Литературен фронт, Год. ХVI, № 50, 15 дек. 1960, с. 3.

Стефан Веркович и българите : [Статия]. // Славяни, 1961, № 2, с. 34–35.

Николай Островски и романът му „Как се каляваше стоманата“ : [Послеслов]. // Островски, Николай. Как се каляваше стоманата : Роман в 2 ч. – София Нар. култура, 1961, с. 541–559.

Предговор. // Българско народно творчество : В 12 тома : Т. 12. Пословици, поговорки, гатанки / Отбрал и ред. Цветан Минков. – София : Бълг. писател, 1963, с. 5–59.

„Срещата в Котел“ : [Откъс от разказ]. // Сливенско дело, № 86, 30 окт. 1963, с. 4.

Съставител, редактор

Народни балади / Избрал и подредил Цветан Минков. – София : Факел, 1937. – 96 с.

Руско-български речник. – София : Факел, 1938. – 476 с.

Среднобългарска антология / [Състав.] Цветан Минков. – София : Факел, 1938. – 83 с. – (Библиотека Родна книга ; Г. V, № 2)

Вазов, Иван. Епопея на забравените / Под ред. на Цветан Минков. – [София] : Бълг. писател, 1948. – 244 с.

2. изд. 1949.

Тодоров, Петко Ю. Избрани произведения / Под ред. на Цв. Минков. – София : Бълг. писател, 1948. – XLIII, 364 с.

Георгиев, Михалаки. Избрани разкази / Ред. и предг. Цветан Минков. – София : Бълг. писател, 1952. – 336 с.

Мене ме, мамо, змей люби : Митически нар. песни / Отбор и ред. Цветан Минков. – София : Бълг. писател, 1956. – 248 с.

Българско народно творчество : Т. 1 – 12 / Ред. кол. М. Арнаудов и др. – София : Бълг. писател, 1961–1965.

Т. 12: Пословици, поговорки, гатанки / Отбрал и ред., [предг.] Цветан Минков. – 1963. – 712 с.
Преводач

Д о с т о е в с к и, Феодор. Съчинения : Т. 1–10: Т. 10: Дневник на писатели / Прев. [от рус.] Цветан Минков. – София : Ив. Г. Игнатов и синове, [1928].

Т о л с т о й, Лев Н. Съчинения : Т. 1–15 : Т. 2: Хаджи Мурат : Семейно щастие : Утрото на помещика Поликушка : Двама хусари: Записки на безумеца: За съда: Отец Василий: Кои са убийците и др. / Прев. Цветан Минков. – София : Ив. Г. Игнатов и синове, [1928]. – 414 с.

Х а м с у н, Кнут. Съчинения : Т. 1–12 / Прев. Цв. Минков и др. – София : Ив. Г. Игнатов, [1928–1929].

Л а н д к в и с т, Йон, Ю. А й х е н в а л д. Кнут Хамсун : Крит.-биогр. очерк и характеристика / Прев. от нем. Цветан Минков. – София : книгоизд. Ив. Г. Игнатов, [1929]. – 128 с., 1 л. : портр.

В е р н, Жул. Приключенията на един китаец : Роман / Прев. [от рус.] Цветан Минков. – София : Ив. Г. Игнатов и синове, [1930]. – 149 с.

Г о р к и, Максим. Съчинения : Т. 1–12. – София : Ив. Г. Игнатов и синове, [1929-1936].

Т. 5: Животът на ненужния човек Евсей Климков ; Градецът Окуров : [Повести] / Прев. [от рус.] Цветан Минков. [1930]. – 312 с.


Т. 8: Еснафи : Пиеса в 4 д. ; На дъното : Пиеса в 4 д. ; Датчици-летовници : Пиеса в 4 д. ; Деца на слънцето : Пиеса в 4 д. / Прев. Ел. Костова ; Варвари : Пиеса в 4 д. / Прев. Цв. Минков. – [1931]. – 413 с.


Г о р к и, Максим. Съчинения : Т. 1–12. – София : БРП /к./, 1946–1953.

Т. 9: 1908 / Прев. от рус. Цветaн Минков. 1948. – 399 с.


Т. 10: 1908–1910 / Прев. от рус. Цветан Минков. 1948. – 349 с.


Л е б е д и н с к и, В. К. Беседи за електричеството / Прев. от рус. Цветан Минков. – София : НС ОФ, 1950. – 220 с. : с ил.

С м и р н о в, С. А. Методика на литературното четене / Прев. от рус. Минко Иванов, Цветан Минков. – София : Нар. просвета, 1952. – 164 с.


Съставил библиографията Аделина Германова