„Майсторлъкът е в това, да не изглежда майсторенo“

Име на изданието: Младеж

Година: 1985

Номер: 8 - 9

Град на издаване: София

Страници от-до: 29 - 33

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

При Ефрем Каранфилов

Име на изданието: Съвременник

Година: 1983

Номер: 3

Град на издаване: София

Страници от-до: 414 - 433

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

„Този пламък е същината на твореца“ : [Интервю]

Име на изданието: Септември

Година: 1983

Номер: 7

Град на издаване: София

Страници от-до: 39 - 46

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: