Бележник Балкан

Име/заглавие: Бележник Балкан

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен архив на Ефрем Каранфилов

Фонд/фондообразувател:

Държател:

Забележка:

Бележник от 1947 г.

Име/заглавие: Бележник от 1947 г.

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен архив Ефрем Каранфилов

Фонд/фондообразувател:

Държател:

Забележка:

Бележник [1950 год.]

Име/заглавие: Бележник [1950 год.]

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен архив на Ефрем Каранфилов

Фонд/фондообразувател:

Държател:

Забележка: Годината е изписана горе вдясно

Бележник 1952

Име/заглавие: Бележник от 1952

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен архив

Фонд/фондообразувател:

Държател: Личен архив

Забележка: Дневникът е предоставен от семейството на Ефрем Каранфилов

Бележник от 1953 г.

Име/заглавие: Бележник от 1953 г.

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен архив

Фонд/фондообразувател:

Държател: Личен архив

Забележка: Дневниците на Ефрем Каранфилов са предоставени от семейството му

Бележник от 1954 г.

Име/заглавие: Бележник от 1954 г.

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен архив на Ефрем Каранфилов

Фонд/фондообразувател:

Държател:

Забележка: