Вечер : [Стихотворение]

Име на изданието: Българска реч

Година: Год. VІІІ, 1933/1934

Номер: 2

Град на издаване: София

Страници от-до: 72

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Градът : [Стихотворение]

Име на изданието: Българска реч

Година: Год. VІІІ, 1933/1934

Номер: 6

Град на издаване: София

Страници от-до: 214

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Мощ : [Стихотворение]

Име на изданието: Българска реч

Година: Год. VІІ, 1932/1933

Номер: 8 - 9

Град на издаване: София

Страници от-до: 273

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Орли : [Стихотворение]

Име на изданието: Българска реч

Година: Год. VІІІ, 1933/1934

Номер: 8 - 9

Град на издаване: София

Страници от-до: 306

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Сън : [Стихотворение]

Име на изданието: Българска реч

Година: Год. VІІ, 1932/1933

Номер: 6

Град на издаване: София

Страници от-до: 190

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Шанхай : [Пътепис]

Име на изданието: Пламък

Година: 1961

Номер: 9

Град на издаване: София

Страници от-до: 76 - 80

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: