В поход към златното руно : [Предговор]

Автор: Гуляшки, Андрей

Заглавие: Избрани произведения : В 2 т.

Подзаглавни данни: Т. 1: Скъпоценният камък : Фантаст. повест ; Златното руно : Роман

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател:

Година: 1964

Страници: 5 - 24

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

За „Камо грядеши“ на Сенкевич : [Предговор]

Автор: Сенкевич, Хенрик

Заглавие: Камо грядеши

Подзаглавни данни: Ист. роман от епохата на Нерон

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател:

Година: 1992

Страници: 5 - 11

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

За „Съдбата на човека“ : [Послеслов]

Автор: Шолохов, Михаил

Заглавие: Съдбата на човека ; Донски разкази

Подзаглавни данни: [Разкази]

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Отечество

Година: 1978

Страници: 231 - 255

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Прев. от рус. Ася Спирова и др.

Творческият облик на учения : [Предговор]

Автор: Хаджийски, Иван

Заглавие: Бит и душевност на нашия народ

Подзаглавни данни: Т. 1–2

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1966

Страници: 5 - 15

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Под ред. на Нешо Давидов, Ефрем Каранфилов

В дирене изворите на хуманизма : [Предговор]

Автор: Калчев, Камен

Заглавие: При извора на живота ; Двама в новия град

Подзаглавни данни: Романи

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1989

Страници: 5 - 8

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Солунските атентатори в спомените на Павел Шатев : [Предговор]

Автор: Шатев, Павел

Заглавие: В Македония под робство : Солунското съзаклятие, 1903 г. : Подготовка и изпълнение

Подзаглавни данни: [Спомени]

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1968

Страници: 7 - 24

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: