„Майсторлъкът е в това, да не изглежда майсторенo“