Рецензията в съвременната ни литературна критика

Автор: Ефрем Каранфилов

Заглавие: Рецензията в съвременната ни литературна критика

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1971

Страници: 7 - 13

Държател: Регионална библиотека "Априлов-Палаузов", Габрово

Забележка: Статията е включена в сборника "Проблеми на съвременната българска рецензия".

Богомил Райнов и неговите „Пътища за никъде“

Име на изданието: Родна реч

Година: 1986

Номер: 7

Град на издаване: София

Страници от-до: 40 - 44

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Възрожденци : [Рец. за едноименната кн. на Здравко Петров]

Име на изданието: Пламък

Година: 1989

Номер: 4

Град на издаване: София

Страници от-до: 152 - 156

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Зелената перла : [Рец. за книгата на Иван Аржентински]

Име на изданието: Български воин

Година: 1962

Номер: 7

Град на издаване: София

Страници от-до: 21

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Историята, културата и душевността на нашия народ

Автор: Сборник

Заглавие: Съдбата на България през погледа на учения

Подзаглавни данни: [Интервюта]

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател:

Година: 1980

Страници:

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Книга за душата на Родопа : [Рец. за: Н. Хайтов. Шумки от габър]

Име на изданието: Пламък

Година: 1965

Номер: 6

Град на издаване: София

Страници от-до: 106 - 107

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: