Как умират трима от „обикновените хора“ („Обикновени хора“ на Г. Караславов)

Автор: Сборник

Заглавие: Септември 1923 в българската литература

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1973

Страници: 391 - 418

Държател: Регионална библиотека "Априлов-Палаузов", Габрово

Забележка: Подб., ред. Тончо Жечев, Иван Сарандев

За времето след Освобождението

Автор: Сборник

Заглавие: Освобождението 1878 и развитието на българската литература

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1977

Страници:

Държател: Регионална библиотека "Априлов-Палаузов", Габрово

Забележка:

Андрей Гуляшки: [Статия]

Име на изданието: Родна реч

Година: 1958

Номер: 2

Град на издаване: София

Страници от-до:

Държател:

Забележка:

Антон Страшимиров и душевността на българина

Име на изданието: Септември

Година: 1979

Номер: 2

Град на издаване: София

Страници от-до: 151 - 163

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Бележки по някои въпроси на критиката : [Статия]

Име на изданието: Септември

Година: 1965

Номер: 12

Град на издаване: София

Страници от-до: 103 - 119

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Белетристиката с военна тематика : [Статия]

Име на изданието: Септември

Година: Год. ІХ, 1956

Номер: 8

Град на издаване: София

Страници от-до: 150 - 156

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: