Служебни снимки

Име/заглавие: Снимки с колеги

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Архив Георги Струмски (необработен)

Фонд/фондообразувател:

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

С Йоан Павел II

Име/заглавие: С Йоан Павел II

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Архив Георги Струмски (необработен)

Фонд/фондообразувател:

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Снимки от рецитал на поета Георги Константинов, 1986 г.

Име/заглавие: Снимки от рецитал на поета Георги Константинов, 1986 г.

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Архив Георги Струмски (в процес на обработка)

Фонд/фондообразувател:

Държател: Национален литературен музей

Забележка: