Войникът в строя и в литературата : Лит.-крит. статии

Заглавие: Войникът в строя и в литературата

Подзаглавни данни: Лит.-крит. статии

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Държавно военно издателство при МНО

Година: 1956

Страници: 260

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Поезия в прозата : Крит. очерци

Заглавие: Поезия в прозата

Подзаглавни данни: Крит. очерци

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1957

Страници: 219

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Андрей Гуляшки : Лит.-крит. очерк

Заглавие: Андрей Гуляшки

Подзаглавни данни: Лит.-крит. очерк

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1958

Страници: 111

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Езиковият шаблон в литературата

Заглавие: Езиковият шаблон в литературата

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1959

Страници: 86

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Редактор Борис Делчев

Герои и характери : Есета : Кн. I - III

Заглавие: Герои и характери

Подзаглавни данни: Есета : Кн. I. Мечтатели

Серия/Библиотека:

Град: Варна

Издател: Държавно издателство

Година: 1962

Страници: 200

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Български поети : Лит.-крит. статии

Заглавие: Български поети

Подзаглавни данни: Лит.-крит. статии

Серия/Библиотека:

Град: Пловдив

Издател: Хр. Г. Данов

Година: 1965

Страници: 144

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: