Светът на твореца

Заглавие: Светът на твореца

Подзаглавни данни: Ефрем Каранфилов. Литературнокритически портрет

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Държавно военно издателство

Година: 1973

Страници: 96

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Критика, есеистика, народопсихология

Заглавие: Критика, есеистика, народопсихология

Подзаглавни данни: Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. Ефрем Каранфилов

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: БАН

Година: 1988

Страници: 307

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Литературната критика като чужда земя. По повод 100 години от рождението на Ефрем Каранфилов

Автор: Марин Бодаков, СУ "Св. Климент Охридски"

Заглавие: Литературната критика като чужда земя. По повод 100 години от рождението на Ефрем Каранфилов

Забележка: Текстът е посветен на 100-годишнината от рождението на Ефрем Каранфилов и представен на конференцията "Полюси на критическата съдба", четвърта част, състояла се на 26.11.2015 г. в НБКМ

Есетата на Ефрем Каранфилов - между народопсихологията и литературата

Автор: Емилия Алексиева, Институт за литература - БАН

Заглавие: Есетата на Ефрем Каранфилов - между народопсихологията и литературата

Забележка: Текстът е посветен на 100-годишнината от рождението на Ефрем Каранфилов и представен на конференцията "Полюси на критическата съдба", четвърта част, състояла се на 26.11.2015 г. в НБКМ