Есетата на Ефрем Каранфилов - между народопсихологията и литературата