Здравко Петров

Здравко Петров

Роден: Шумен, 13. 06. 1928

Починал: София, 23. 03. 2000

Речник

Книги

 

Тодор Павлов : Кратък очерк / Нарцис Попов, Здравко Петров. – София : БАН, 1958. – 192 с. : 1 л. портр.

Срещи с големи и малки : [Очерци за писатели]. – София : Бълг. писател, 1962. – 227 с.

Асен Разцветников  : Лит.- крит. очерк. – София : Бълг. писател, 1963. – 58 с.

Вечни спътници : Есета. – София : Нар. младеж, 1966. – 160 с.

Литературни силуети. – София : Бълг. писател, 1966. – 256 с.

Мъдростта на древните митове. Преразкази на митол. мотиви : [Сборник] / Здравко Петров, Цветан Стоянов . – София : Нар. младеж, 1968. – 192 с.

            2. изд. 1975.

Личности и съдби. – София : Бълг. писател, 1970. – 319 с.

            2. изд. 1974.

Профили на съвременници. – София : Наука и изкуство, 1973. – 196 с. 

Законно и незаконно родени умове : Есета. – София : Воен. изд., 1976. – 215 с.

Критика и критици : [Очерци] . – София : Бълг. писател, 1977. – 349 с.

Тръбачът : Биогр. на Гео Милев.София : Партиздат, 1977. – 127 с.

Избрано : Лит. портр. на поети. – София : Бълг. писател, 1978. – 300 с., 1 л. портр.

Силуети на любими автори. – София : Нар. младеж, 1978. – 204 с.

Асоциативни пътувания : [Лит. спомени и пътеписи] . – София : Нар. младеж, 1980. – 220 с.

Моят свят : [Очерци] . – Варна : Г. Бакалов, 1980. – 238 с.

Очерци по история на българската литература след Девети септември 1944 година : В 2 кн. : Кн. 2 / Здравко Петров, Елка Константинова и Кръстьо Куюмджиев. – София : БАН, 1980. – 480 с.

Творци от няколко поколения : [Лит.-крит. очерци] . – София : Бълг.  писател, 1984. – 260 с.

Възрожденци : Худож.-докум. очерци. София : Нар. младеж, 1987. – 272 с., 8 л. : портр. 

Критици : [Очерци]. –  София : Бълг. писател, 1988. – 365 с.

Поети : [Очерци]. – София : Бълг. писател, 1988. – 308 с.

Страници за поезията : [Лит.-крит. статии] . – София : ОФ, 1988. – 175 с.

Приказници : [Есета]. – София : Нар. младеж, 1990. – 135 с.

Пред саркофазите на историята. – София : Бълг. писател, 1996. – 133 с.

Историята като безумие. –  София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1997. – 346 с.

Изкуството на критика / Подб., състав., [предг.] Мариана Тодорова. –  София : Карина М, 2003. – 219 с.


Публикации в периодичния печат и в научни сборници

 

Ние се учим от Елин Пелин : [Статия]. // Литературен бюлетин, Год. І, № 1, 1947, с. 1, 4.

„Село Борово“ от Крум Велков : [Рец.]. // Литературен бюлетин, Год. І, № 2–3, 1947, с. 3.

Млади поети в „Изкуство“ –1947 г. : [Статия]. // Литературен бюлетин, Год. ІІ, № 1, 1948, с. 3.

„Буря“, роман от Иля Еренбург : [Рец.]. // Читалище, 1949, № 11, с. 45.

Порочни стихове [Иван Радоев]. // Литературен фронт,  Год. VІІІ, № 37, 1952, с. 2.

Видна българска поетеса : По случай 60-год. на Елисавета Багряна. // Народна младеж, № 272, 14 ноем. 1953, с. 3.

„Патриоти“ : [Рец. за кн. на Г. Йовков]. // Народна младеж, № 252, 22 окт. 1953, с. 3.

С лице към нашата художествена литература. // Литературен фронт,  Год. ІХ, № 44, 29 окт. 1953, с. 2.

60 години от смъртта на Ги де Мопасан. // Народна младеж, № 163, 9 юли 1953, с. 3.

Анатол Франс. // Народна младеж, № 244, 14 окт. 1954, с. 3.

В царството на съкровищата. // Народна младеж, № 62, 14 март 1954, с. 3.

Иван Тренев. Стихотворения : [Рец.]. // Народна младеж, № 235, 3 окт. 1954, с. 3.

Кино „Зора над колхозното село“// Народна младеж, № 57, 9 март 1954, с. 3.

Кино „Пармският манастир“. // Народна младеж, № 195, 9 март 1954, с. 3.

„Стихове в паласките“ : [Рец.].// Вечерни новини, № 191, 13 авг. 1954, с. 4.

Д. Данаилов. „Милиони гълъби“; Д. Василев. „Гълъбец“ : [Рец.]. // Народна младеж, № 25, 30 ян. 1955, с. 3.

Знаменит писател на нашата съвременност : По случай 50-год. на Михаил Шолохов. // Народна младеж, № 124, 25 май 1955.

Истинското изкуство срещу лъжата : [Рец. за филма „Два акра земя“]. // Народна младеж, Год. ХІ, № 243, 12 окт. 1955, с. 3.

„Моят живот“ от Трифон Христовски : [Рец.]. // Народна младеж, Год. ХІ, № 42, 1955, с. 3.

По изминатите пътища на Каралийчевите книги. : [Рец. за „Пътища далечни“]. // Септември, Год. VІІІ,  1955, № 11, с. 168 –175.

„Преспанските камбани“ от Д. Талев : [Рец.]. // Вечерни новини, № 284, 4 авг. 1955, с. 4.

Свири, хармонико. // Народна младеж, Год. ХІ, № 54,  5 март 1955, с. 3.

Старият вълшебник Андерсен. // Народна младеж, Год. ХІ, № 78, 2 апр. 1955, с. 3.

Съпругът Иван : [Фейлетон]. // Труд, Год. Х, № 308, 27 дек. 1955, с. 2.

Димчо Дебелянов : [Статия]. // Вечерни новини, Год. VІ,  № 23584, 1 окт. 1956, с. 4.

Драмата на един поет : [Статия за Ив. Пейчев]. // Септември, Год. ІХ, 1956, № 11, с. 126 –134.

Книга за юноши : [Рец. за: Л. Станев. Клетвата]. // Септември, Год. ІХ, 1956, № 7, с. 142–144.

Концертен роял : [Разказ]. // Труд, Год. ХІ, № 92, 15 апр. 1956, с. 3.

Мисли по повод на едно литературно четене. // Народна младеж, Год. ХІІ, № 91, 15 апр. 1956, с. 3.

Роман за българските интербригадисти : [Рец. Н. Маринов. Стоманеният възел]. // Читалище, Год. ХХХV, 1956, № 6, с. 28–29.

Северният Шекспир : [Статия за Ибсен]. // Вечерни новини, Год. VІ, № 122, 22 май 1956, с. 4.

Хайнрих Хайне  : [Статия]. // Септември, Год. ІХ, 1956, № 2, с. 150 –154.

Хубав пример : [Рец. за Д. Овадия. Стихове за партизанския отряд].// Литературен фронт,  Год. ХІІ, № 16, 19 апр. 1956,  с. 2.

Анатолий Луначарски : [Статия]. // Септември, Год. Х, 1957, № 11, с. 269–273.

Екранизация, която ни радва [За филма „Земя“]. // Вечерни новини, Год. VІ, № 1732, 8 март 1957, с. 4.

Тодор Павлов – философ и литературовед : [Статия]. // Септември, Год. ІХ, 1956, № 12, с. 146–151.

За личното и общественото в поезията : [Статия]. // Септември, Год. Х, 1957, № 12, с. 154–162.

Лириката на Младен Исаев : [Статия]. // Септември, Год. Х, 1957, № 7, с. 173–177.

Мадам Бовари : [Есе]. // Родна реч, 1957, № 10, с. 23.

Натюрел и перспективи : [Рец. за: Др. Асенов. Нашият взвод]. // Септември, Год. Х, 1957, № 8, с. 161–163.

Наша поща : [Литературнокрит. бележки]. // Читалище, Год. ХХХVІ, 1957, № 6, с. 41.

Ние, децата на квартала : [Очерк]. // Народна младеж, № 283, 8 дек. 1957, с. 3.

Повест за новата българка : [Рец. за: Ив. Петров. Нонкината любов]. // Септември, Год. Х, 1957, № 1, с. 145–146.

Саморазвращаване на таланта. // Литературен фронт,  Год. ХІІ, № 24, 13 юни 1957, с. 2.

Сергей Есенин : [Статия]. // Септември, Год. Х, 1957, № 11, с. 287–288.

Стара Германия през очите на Томас Ман : [Рец. за „Буденброкови“]. // Септември, Год. Х, 1957, № 3, с. 157–159.

145 г. от рождението на Чарлс Дикенс. // Пионерски ръководител, 1957, № 1, с. 36.

А. И. Куприн и неговият „Дуел“ : [Статия]. // Септември, Год. ХІ, 1958, № 8, с. 176–179.

Изкуството на критика : [Рец. за: Е. Каранфилов. Поезия в прозата.]. // Литературна мисъл, 1958, № 2, с. 114–121.

            Също и в: Пламък, 1965, № 2, с. 73–82.

Недоученият студент  [По случай 110 г. от смъртта на Белински ]. // Септември, Год. ХІ, 1958, № 12, с. 165–177.

Христо Смирненски : [Статия]. // Пламък, Год. ІІ, 1958, № 9, с. 39–43.

Христо Смирненски и съвременността : [Статия]. // Септември, Год. ХІ, 1958, № 8, с. 124–130.

Димитър Димов : По случай 50 г. от рождението му : [Статия]. // Септември, Год. ХІІ, 1959, № 6, с. 178–180.

Истинската пролет на Вапцаров : [Статия]. // Народна младеж, № 49, 5 дек. 1959, с. 3.

Между патоса и позата. // Литературен фронт,  Год. ХVІ, № 40, 8 окт. 1959, с. 2–3.

Пеньо Пенев : [Статия]. // Септември, Год. ХІІ, 1959, № 7, с. 114–115.

Потокът е вече в равнината : [Рец. за: Н. Фурнаджиев. По пътищата ти вървях]. // Септември, Год. ХІІ, 1959, № 3, с. 162–168.

От песните на провансалските тубадури до поезията на парижките комунари: [Статия]. // Родна реч, 1960, № 2, с. 16–17.

Младостта на литературния критик : [Предговор]. // Делчев, Борис. Творци и книги : Избрани статии. – София, 1960,  с. 5–19.

Роберт Бърнс (1759–1796) : [Статия]. // Септември, Год. ХІІ, 1959, № 1, с. 113–114.

Тодор Павлов : [Статия]. // Септември, Год. ХІІІ, 1960, № 2, с. 110–116.

Като по ноти : [Фейлетон]. // Вечерни новини, Год. VІ,  № 3193, 6 дек. 1961, с. 4.

Н. А. Добролюбов – велик революционен демократ му : [Статия по повод 100 г. от рождението му]. // Септември, 1961, № 11, с. 120–133.

Поети от едно поколение :[Рец. за: Л. Левчев. Завинаги : Стихове]. // Литературна мисъл, 1961, № 1, с. 91–99.

Последният от „прокълнатите“ : [Рец. за: Ал. Вутимски]. // Септември, 1961, № 8, с. 147–156.

Превъплъщението на Палечко : [Статия]. // Септември, 1962, № 10, с. 124–142.

Георги Бакалов като литературен критик : [Статия]. // Септември, 1963, № 11, с. 125–127.

Ранният Богомил Райнов : [Лит. портрет]. // Септември, 1963, № 3, с. 150–160.

Талантлива публицистика : [Рец. за: Ст. Продев. Публицистика]. // Народна култура, № 4105, 2 окт. 1963, с. 4.

Гео Милев. // Писатели-герои : Сб. – София, 1964, с. 76–109.

Дамян Дамянов – малък литературен силует. // Младеж, 1964, № 9, с. 44–46.

П. К. Яворов : [Статия]. // Студентска трибуна, № 8, 10 ноем. 1964, с. 6.

Поет и гражданин : [Статия за Хр. Ясенов]. // Работническо дело, № 359, 1964 с. 2.

Данте 1265 –1321. // Литературен фронт, № 20, 13 май  1965,  с. 2.

Кралете на вълшебния свят. // Младеж, 1965, № 10, с. 48–54.

Наследствени грехове : [За статията на П. Данчев – Критически талант и критически принципи]. // Септември, 1965, № 3, с. 183–203.

Ненавременни размишления [Проблемите за новаторството в литературата]. // Литературен фронт, № 38, 16 септ.  1965.

Нетърпеливият : [Лит. портрет на Ст. Цвайг]. // Пулс, извънр. бр., 30 ноем. и 14 дек. 1965.

Никола Фурнаджиев. // Литературна мисъл, 1965, № 3, с. 3–35.

Павел Матев и новата му книга „Чайките почиват на вълните“ : [Рец.]. // Отечествен глас, № 6453, 11 авг. 1965.

Певецът на Септември : 40 г. от смъртта на Гео Милев. // Земеделско знаме, № 114, 15 май 1965.

Проверка на таланта : [Рец. за: Емил Рупел. Проверката продължава]. // Пламък, 1965, № 4, с. 102.

Христо Ботев. // Младеж, 1965, № 7, с. 71–74.

За поезията и поетите : [Есе]. // Поглед, № 40, 30 окт. 1966, с. 10, 14.

Забравеното изкуство : [Статия]. // Пулс, № 16, 9 авг. 1966, с. 5.

Книгата и филмът : [Статия за „Сан Микеле“]. // Народна култура, № 35, 2 авг. 1966, с. 4.

През погледа на Симеон Радев : [Рец. за:  „Погледи върху литературата и изкуството и лични спомени“ ]. // Септември, 1966, № 6, с. 222–232.

„Прокурорът“ на Георги Джагаров : [Рец.]. // Земеделско знаме, № 67, 20 март 1966.

Романтичният свят на поета : [Рец. за: Хр. Фотев. Лирика]. // Пламък, 1966, № 6, с. 116–118.

Стоян Петров : [Статия за „Сан Микеле“]. // Народна култура, № 38, 14 септ. 1966, с. 4.

Съдбата на сатирика : [Рец. за: К. Павлов. Сатири]. // Пламък, 1966, № 4, с. 99–104.

Български роман за Джордано Бруно : [Рец. за:  Слави Боянов. „Светлини от кладата“ ]. // Септември, 1967, № 4, с. 229–236.

Драмата на критиката : [Статия]. // Литературен фронт, № 31, 27 юли 1967, с. 2.

К истории проблемы ленинизации литературного фронта в Болгарии. // Октомври и развитието на българската литература. – София, 1967, с. 81–107.

Литературни разходки : [Статия]. // Литературен фронт, № 12, 16 март 1967, с. 3.

По витрините на книжарниците [Преглед]. // Пламък, 1967, № 8, с.65–66.

Оскар Уайлд : [Предговор]. // Уайлд, Оскар. Приказки / Прев. от англ. Сидер Флорин. – София, 1967, с. 5–10.

Пролог към залеза на боговете :  [Статия]. // Родна реч, 1967, № 6, с. 39–42.

Странствуванията на Блага Димитрова, или за някои черти от творческия ѝ портрет : [Статия]. // Народна култура, № 22, 3 юни 1967, с. 4.

„Аз не живея, аз горя...“ : По случай 90 г. от рождението на Яворов : [Статия]. // Народна култура, № 30, 20 ян. 1968, с. 1.

Безволевият владетел на спомените : [Предговор]. // Дебелянов, Димчо. Съчинения : В 2 т. / Под ред. на Елка Константинова, Здравко Петров. – София, 1968, с. 5–34.

Блага Димитрова : [Предговор]. // Димитрова, Блага. Стихотворения. – София, 1968, с. 5–19.

В началото на века : [Статия]. // Народна култура, № 14, 6 апр. 1968, с. 4–5.

Вдъхновен представител на публицистичната критика : [Статия за Г. Бакалов]. // Литературен фронт, № 47, 14 ноем. 1968, с. 2.

Димчо Дебелянов : [Статия]. // Септември, 1968, № 5, 216–225.

Димчо Дебелянов – безволевият владетел на спомените : [Статия]. // Пулс, № 3, 6 февр. 1968, с. 8.

Димчо Дебелянов и неговото време : [Статия]. // Народна култура, № 10, 6 апр. 1968, с. 4–5.

Луначарски : [Статия]. // Народна култура, № 25, 15 юни 1968, с. 4–5.

Новото превъплъщение на Палечко : [Статия за Валери Петров]. // Литературна мисъл, 1968, № 5, с. 19–28.

Срещите на Борис Делчев : [Рец. за „Познавах тези хора“]. // Народна култура, № 14, 6 апр. 1968, с. 4–5.

Христо Смирненски : [Статия]. // Народна култура, № 39, 28 септ. 1968, с. 1.

Вапцаров във времето [60 г. от рождението му]. // Народна култура, № 49, 6 дек. 1968, с. 1, 4, 5, 8.

Из историята на българската марксическа литературна критика. // Партийност, народност, хуманизъм. – София, 1969, с. 153–163.

Ленин и проблемите на литературното развитие в България : [Статия]. // Работническо дело, № 267, 24 септ. 1969.

Мисловната и житейска драма на критика : [Статия за Минко Николов]. // Литературна мисъл, 1969, № 2, с. 114–127.

Новата книга на К. Константинов : [Рец. за „Празници“]. // Народна култура, № 38, 20 септ. 1969, с. 5.

Предговор. // Моъм, Съмърсет. Равносметката : [Автобиография]. – София, 1969, с. 5–7.

Принос към документалистиката : [Рец. за: Г. Гочев. Бюро д-р Делиус]. // Народна култура, № 49, 6 дек. 1968, с. 1,

Да продължим разговора по същество : [Статия]. // Литературен фронт, № 25, 18 юни 1970, с. 3.

Епично смелият тръбач на Септември 1923 година : [Статия]. // Народна култура,  № 8, 17 ян. 1970, с. 3.

Иван Вазов : [Статия]. // Литературен фронт, № 28, 9 юли 1970, с. 2.

Ленин и Луначарски : [Статия]. // Септември, 1970, № 9, с. 151–164.

            Също и в: Ленинската концепция за литературата и изкуството : Сб. – София, 1971, с. 263–274.

Ленин и проблемите на литературното наследство : [Статия]. // Литературна мисъл, 1970, № 1, с. 3–12.

На границата на две епохи : [Статия за поетите между двете световни войни]. // Септември, 1970, № 1, с. 130-144, № 2, с. 153-177.

Нещо за символизма и за някои български символисти. // Пламък, 1970, № 17, с. 38–47.

Бокачо и неговият „Декамерон“ : [Предговор]. // Бокачо, Джовани. Декамерон : [Новели]. – София, 1970, с. 7–25.

Ранният Иван Пейчев. // Литературна мисъл, 1970, № 3, с. 63–71.

София от завчера или светът от вчера : [Рец. за: П. Мирчев. София от завчера]. // Септември, 1970, № 6, с. 233–235.

„Чрез Вазов пиша нашата история“. // Отечествен фронт, № 8014, 8 юли 1970, с. 4.

Багряна : [Творч. портрет]. // Народна култура, № 5, 30 ян. 1971, с. 1, 6.

Гео Милев. // Българската критика за Гео Милев. – София, 1971, с. 181–215.

Георги Джагаров : [Творчески портрет]. // Пламък, 1971, № 10, с. 7–18.

За предговорите и някои други по-големи неща. // Литературен фронт, № 41, 11 ноем. 1971.

Изкуството на Ангел Каралийчев. // Отечествен фронт, № 8201, 18 февр. 1971.

Класика и четене. // Народна култура, № 52, 26 дек. 1971, с. 6.

Критика от позициите на съвременните изисквания към нашата литература. // Пламък, 1971, № 6, с. 74–76.

Нова книга за Георги Райчев : [Рец. за: Е. Константинова. Георги Райчев]. // Пламък, 1971, № 2, с. 89–90.

Няколко думи за Христо Д. Бръзицов и книгите му. // Литературен фронт, № 42, 14 окт. 1971.

Тодор Павлов – критик и рецензент. // Проблеми на съвременната българска рецензия : Сб. статии и студии / Състав. Атанас Лазовски; Ред. Ангел Тодоров. – София, 1971, с. 247–256.

Флобер – великият реалист. 150 г. от рождението на писателя. // Отечествен фронт, № 8450, 9 дек. 1971.

Детството и изкуството. // Тракия, 1972, № 4, с. 45–49.

Димитър Методиев – един от димитровското племе. // Отечествен фронт, № 8686, 15 септ. 1972.

Духовният автопортрет на поета [Атанас Далчев]. // Отечествен фронт, № 8587, 19 май 1972.

Един от тримата. По случай 75 г. от рождението на Асен Разцветников. // Пулс, № 32, 24 окт. 1972, с. 12.

Критика, критерии, изкуство. // Литературен фронт, № 48, 30 ноем. 1972.

Портрети на двама съвременни поети (Г. Джагаров и П. Матев). // Образът на комуниста в съвременната българска литература. –  София, 1972, с. 197–218.

Аз не дочаках празника на свойте братя. // Пулс, № 20, 23 септ. 1973, с. 6.

Андерсен. // Смяна, 1973, № 3, с. 26–28.

Връстник на следосвобожденска България. Акад. Михаил Арнаудов на 75 години. // Отечествен фронт, № 9012, 7 окт. 1973.

Връх на националната поезия. Елисавета Багряна на 80 години. // Земеделско знаме, № 109, 28 апр. 1973.

Две срещи с Ана Ахматова. // Народна култура, № 40, 29 септ. 1973.

Добри Жотев : [Творчески портрет].  // Родна реч, 1973, № 4, с. 40–46.

Литературните пристрастия на Д. Б. Митов. // Отечествен фронт, № 8868, 18 апр. 1973.

Най-чудната любов към света. Радой Ралин на 50 години. // Литературен фронт, № 17, 26 апр. 1973, с. 2.

Руска проза. // Народна култура, № 51, 15 дек. 1973, с. 8.

Споделени мисли за критиката / Здр. Петров, Б. Ничев. // Септември, 1973, № 5, с. 164–178.

95 години от рождението на Александър Балабанов. // Литературен фронт, № 4, 24 ян. 1974, с. 4.

95 години от рождението на Симеон Радев. // Литературен фронт, № 4, 24 ян. 1974, с. 4.

Иван Пейчев : [Творчески портрет]. // Родна реч, 1974, № 1, с. 44–49.

Идейно, страстно, с любов към художествените ценности : П. Пондев на 60 г. // Отечественн фронт, № 9205, 12 юни 1974.

Поезия на изминалите три десетилетия : От навечерието на войната до Априлския пленум. // Литературен фронт, № 30, 12 юни 1974.

С чувство за историческа трайност и мащабност : Творческо развитие на Пантелей Зарев. // Литературен фронт, № 31, 1 авг. 1974, с. 3.

Поетът Павел Матев. // Народна култура, № 50, 7 дек. 1974, с. 1, 7.

Само амбиции не стигат[По повод разговора между Н. Георгиев и Т. Жечев за разказите на Н. Хайтов]. // Пулс, № 18, 27 авг. 1974, с. 6–7.

Тридесет години социалистическа поезия. // Литературна мисъл, 1974, № 4, с. 15–26.

Адресант, или краят на романтизма. // Литературен фронт, № 33, 14 авг. 1975.

Благородното сърце на поета : [Статия за Вазов]. // Земеделско знаме, № 132, 8 юли 1975.

Поетите на 40-те години. Страници от очерка „Тридесет години социалистическа поезия“. // Съвременник, 1975, № 2, с. 61–79.

В ония исторически дни. // Пулс, № 19, 9 септ. 1975, с. 4.

Вечната Багряна. // Литературен фронт, № 1, 2 ян. 1975, с. 3.

Геният на България [Христо Ботев]. // Пулс, № 12, 3 юни 1975, с. 1.

Документалният образ на една епоха : [Рец. за: К. Калчев. Огнено лято]. // Литературен фронт, № 37, 11 септ. 1975, с. 2.

Един от четиримата [По случай 80 г. от рождението на Г. Цанев]. // Септември, 1975, № 9, с. 196–207.

Зачислен завинаги... : [Статия за Любомир Левчев].// Народна култура, № 1, 4 ян.1975, с. 6.

Златните лъчи на таланта : [Статия за С. Есенин по случай 80 г. от рождението му]. // Пулс, № 21, 7 окт. 1975, с. 1, 8–9.

Има още какво да се желае [в литературната критика]. // Народна култура, № 11, 15 март 1975, с. 2.

Когато се раждаше свободата : [Антифашистката тема в нашата лирика]. // Литературен фронт, № 35, 28 авг. 1975.

Митовете на „аналитичната“ критика. // Пулс, № 5, 25 февр. 1975, с. 4, 10.

            По повод статията на Огнян Сапарев „Импресионистична и/или аналитична критика?“. // Литературна мисъл, 1974, № 6.

Някогашната млада поезия [Поетичната вълна в бълг. литература в периода 1947–1953]. // Пулс, № 23, 4 ноем. 1975, с. 6.

Плодове на творческа зрелост. // Литературен фронт, № 48, 27 ноем. 1975, с. 2.

По изминати и неизминати пътища [Творческия път на Богомил Райнов]. // Пулс, № 3, 28 ян. 1975, с. 6, 11.

Под партийното знаме. // Литературен фронт, № 11, 13 март 1975, с. 1–2.

Поетът Георги Джагаров. // Народна култура, № 28, 12 юли 1975, с. 1, 7.

Поетът с ботевска тръпка. // Пулс, № 2, 14 ян. 1975, с. 78–80.

Преводът като тайнство, или малка апология на преводаческото изкуство. // Народна култура, № 37, 13 септ. 1975, с. 8.

            Също и в: Изкуството на превода : Т. 1. – София, 1976, с. 69–73.

Прототипът на „Дама Пика“. // Пулс, № 17, 12 авг. 1975, с. 10.

Априлският път. // Литературна мисъл, 1976, № 2, с. 3–11.

В далечно плаване. 60 г. от рождението на Иван Пейчев. // Народна култура, № 51, 18 дек. 1976, с. 7.

Геният на публициста [Хр. Ботев]. // Върхове на българската журналистика : Т. 1. – София, 1976, с. 179–199.

Животът ще блести с възторзи [За поета Цв. Спасов].// Пулс, № 20, 18 септ. 1976, с. 6.

И буря, и ласка... :[За поезията на Г. Джагаров]. // Пулс, № 8, 13 апр. 1976, с. 12.

[Интервю]. // С повея на април : [Интервюта с бълг. писатели]. – София, 1976, с. 347–351.

„Красивото и нравственото никога не умират във времето!“. // Чаталбашев, Георги. Изповедите. – София, 1976, с. 98–102.

На работа! // Литературен фронт, № 46, 11 ноем. 1976, с. 1–2.

Поезията на изминатите дни. // Съвременник, 1976, № 3, с. 155–176.

Поетът, който не стана моряк [За Иван Пейчев]. // Литературен фронт, № 29, 15 юли 1976, с. 3.

С нравствена и обществена извисеност. // Работническо дело, № 56, 27 февр. 1976.

Сполуките и несполуките на един литературен речник. // Литературен фронт, № 30, 22 юли 1976, с. 3.

Съдбата на поетесите [Елисавета Багряна и Дора Габе]. // Пулс, № 24, 23 ноем. 1976, с.

Това мечтателно сърце... [За Ал. Геров]. // Пулс, № 19, 14 септ. 1976, с. 4.

Христо Ботев или България. // Пламък, 1976, № 6, с. 37–96.

Ярък принос в документалистиката : [Рец. за: Н. Ганчовски. Дните на Димитров, каквито ги видях и записах: Т. 1–2]. // Литературен фронт, № 3, 15 ян. 1976, с. 4.

Анатолий Луначарски. // Ехото на Октомври. – София, 1977, с. 363–368.

Гео Милев между „Везни“ и „Пламък“. // Български журналист, 1977, № 8, с. 20–22.

До дълбините на човешката душа : [Творчески профил на Николай Райнов]. // Литературен фронт, № 19, 12 май 1977, с. 2.

И жив ще съм аз... : [Творч. портрет на Добри Жотев]. // Пулс, № 7, 29 март 1977, с. 6.

Мащабност и гражданственост в поезията на младите : [Доклад]. // Литературен фронт, № 49, 8 дек. 1977, с. 4–5.

На този свят не всичко ще умре [По повод смъртта на Гр. Ленков]. // Пулс, № 13, 21 юни 1977, с. 11.

Някои впечатления от младата поезия. // Литературен фронт, № 45, 10 ноем. 1977, с. 1–2.

Поезия с характер : [Рец. за: Ив. Динков. Антикварни стихотворения]. // Пулс, № 25, 6 дек. 1977, с. 7.

Поетът с дрехите изтрити: 90 г. от рождението на Димчо Дебелянов. // Септември, 1977, № 3, с. 301–313.

Реквием за Орлин Василев. // Литературен фронт, № 17, 28 апр. 1977, с. 6.

С усет за трайното в литературата [За Симеон Султанов]. // Септември, 1977, № 6, с. 189–196.

Сто реда на критика: [Рец. за: Яко Молхов. Съблазните на пътуването]. // Литературен фронт, № 11, 17 март 1977, с. 2.

Сто реда на критика: [Рец. за: Минко Бенчев. Общуване с поезията]. // Литературен фронт, № 11, 17 март 1977, с. 2.

Със собствен стил в изкуството [За поезията на Л. Левчев]. // Септември, 1977, № 8, с. 199–209.

Веруюто на Ботев. // Литературен фронт, № 1, 5 ян. 1978, с. 1, 3.

Един съвременен възрожденец : [Спомени за Михаил Арнаудов]. // Пламък, 1978, № 4, с. 130–132.

Като чета и препрочитам : [Интервю]. // Народна култура, № 45, 10 ноем. 1978, с. 2, 5.

Кипящата кръв на поезията : 75 г. от рождението на Никола Фурнаджиев. // Литературен фронт, № 28, 29 юни 1978, с. 2.

Класик на пролетарското слово [80 г. от рождението на Хр. Смирненски]. // Работническо дело, № 268, 29 септ. 1978.

Критиката – форма на четене : Здравко Петров на 50 г. : Интервю. // Пламък, 1978, № 6, с. 146–148.

Необикновен дух [Дора Габе на 90 г.]. // Труд, № 171, 28 авг. 1978.

Орловите кръгове на поета : [Рец. за: Евтим Евтимов. Орлови кръгове]. // Работническодело, № 31, 4 февр. 1978.

[Предговор]. // Лермонтов, Михаил. Проза и драматургия / Прев. от рус. Христо Радевски, Иван Радоев ; [С предг. от Николай Антонов, Здравко Петров]. – Москва, 1978.

Разширяване на духовните хоризонти [Навлизането на чуждата и бълг. есеистика в нашия култ. живот]. // Литературен фронт, № 51, 21 дек. 1978, с. 2.

С ботевска тръпка. // Пулс, № 22, 24 окт. 1978, с. 6.

Вдъхновен преводач. Стоян Бакърджиев на 50 г. // Литературен фронт, № 11, 15 март 1979, с. 7.

 „Дадох ли нещо на България?“ [По повод 100 г. от рождението на Симеон Радев]. // Литературен фронт, № 3, 13 ян. 1979, с. 3.

Детството като вълшебство[Мястото на приказките в детския свят]. // Литературен фронт, № 33, 16 авг. 1979, с. 3.

Един от последните възрожденци [Симеон Радев]. // АБВ, № 4, 23 ян. 1979, с. 4.

Класическата възраст на поета. // Народна култура, № 4, 16 ян. 1979, с. 7.

Лиляна Стефанова : [Творч. портрет]. // Литературна мисъл, 1979, № 7, с. 34–40.

Отговорността на критиката. // Литературна мисъл, 1979, № 3, с. 8–9.

По пътя за Санта Круз : Богомил Райнов на 60 г. // Пламък, 1979, № 6, с. 114–121.

Професорът[100 г. от рождението на Ал. Балабанов]. // Септември, 1979, № 2, с. 239 –242.

Пътят към Санта Круз… [60 г. от рождението на Богомил Райнов]. // Септември, 1979, № 6, с. 238–241.

С вдъхновението на партийния идеал [Богомил Райнов на 60 г.]. // Работническо дело, № 170, 19 юни 1979.

Цветан Стоянов. „Невидимият салон“ : [Рец.]. // Народно дело (Варна), № 9, 16 ян. 1979.

Българската поезия през социалистическото тридесетилетие. // Очерци по история на българската литература след Девети септември 1944 година : Кн. 2 / Ред. кол. Андрей Гуляшки и др. – София, 1980.

Българската поезия след април 1956. // Диалог между братски литератури. – София, 1980, с. 297–316.

Изкуството на мига : [Есе]. // Простори, 1980, № 2, с. 80–83.

Книгите, с които раснах. // Пулс, № 1; 2, 1, 8 ян. 1980.

Критик със свой поглед върху поезията : [Рец. за: Петър Велчев. Поглед върху поезията]. // Литературен фронт, № 26, 26 юни 1980, с. 2.

Неподсъдният: [Рец. за: Никола Гайдаров. Житейската драма на Яворов]. // Работническо дело, № 204, 22 юли 1980.

По вина на Ювенал [По повод англ. сериен тв. филм „Аз, Клавдий“ по романа на Робърт Грейвз]. // Литературен фронт, № 10, 6 март 1980, с. 2.

По вина на Юго. Литературни герои и действителност. // Пулс, № 17, 22 апр. 1980, с. 10.

Последно прости [По повод смъртта на Васил Попов]. // Литературен фронт, № 42, 16 окт. 1980, с. 3.

При установените ценности  [За Милена Цанева]. // Литературен фронт, № 9, 28 февр. 1980, с. 2.

Проблеми на критиката. // Литературен фронт, № 14; 15, 3, 10 апр. 1980.

С мащаба на времето. // Литературен фронт, № 52, 25 дек. 1980, с. 1, 5.

Славчо Красински : 70 г. от рождението му. // Литературна мисъл, 1980, № 2, с. 20–37.

Смирненски и сиянието на революцията. // Литературен фронт, № 39, 25 септ. 1980, с. 2.

Съдбата на Гео Милев. // Литературен фронт, № 46, 13 ноем. 1980, с. 2.

Теньо Тончев : [Творч. портрет]. // Народна армия, № 9500, 18 март 1980.

Ботевското начало на българската поезия. // Литературен фронт, № 30, 23 юли 1981, с. 2.

За автора на тази книга : [Предговор]. // Богданов, Иван. Неизбледняващи спомени : Срещи и разговори с български писатели и учени. – София, 1981, с. 5–13.

Певец на Април [Георги Джагаров]. // Литературен фронт, № 7, 12 февр. 1981, с. 2.

Лирикът : [Предговор]. // Божилов, Божидар. Любовна лирика. – София, 1981, с. 5–8.

Нещо за българското есе : [Предговор]. // Избрани българскиесета : Бълг. есеисти между двете войни : [Сборник]. – Варна, 1981, с. 5–11.

Певец на любовта и свободата : [Предговор]. // Хайне, Хайнрих. Избрани творби / Състав. Здравко Петров, Стоян Бакърджиев. – София, 1981, с. 7–16.

Светът на Хофман : [Предговор]. // Хофман, Ернст Теодор Амадеус. Приказки. – 2. изд. – София, 1981, с. 5–8.

Съсъдът на паметта: [Рец. за: Климент Цачев. Началото на пътя]. // Литературен фронт, № 10, 5 март 1981, с. 2.

Щедростта на житейската мъдрост [Добри Жотев на 60 г.]. // Литературен фронт, № 13, 19 март 1981, с. 3.

Биографичният жанр в литературата. // Литературен фронт, № 32, 12 авг. 1982, с. 5.

Бракосъчетанието между изкуството и науката. Странната съдба на един жанр[есе]. // Учителско дело, № 1, 6 ян. 1982, с. 5, 10.

В защита на поезията  [По повод статията на М. Василев „Спомен ли са ярките поети“ – Пулс, № 10, 2 февр. 1982]. // Литературен фронт, № 12, 25 март 1982, с. 3.

Да бъдем други – вече късно е… // Труд, № 194, 1 авг. 1982.

Жизнеността на таланта [За Камен Зидаров]. // Литературен фронт, № 40, 7 окт. 1982, с. 8.

Поет на вярата. // Работническодело, № 83, 24 март 1982.

Поэт гражданского пристрастия [Г. Джагаров]. // Обзор, 1982, № 60, с. 14–16.

Ранният Валери Петров. // Простори, 1982, № 1, с. 100–104.

В Русия : [Пътепис]. // Литературен фронт, № 46, 17 ноем. 1983, с. 3.

Въстанието и литературата. // Литературен фронт, № 38, 22 септ. 1983, с. 1–2.

Един от четиримата [За Асен Разцветников]. // Септемврийското въстание в българската литература : [Юбил. сб.]. – София, 1983, с. 290–302.

На своя пост. Хр. Радевски на 80. // Мизия, 1983, № 1, с. 157–163.

Партиен поет. 80 г. от рождението на Хр. Радевски. // Литературна мисъл, 1983, № 10, с. 40–60.

Крупен представител на марксическата философия и критика : [Предговор]. // Павлов, Тодор. Етюди, студии, статии. – София, 1983, с. 5–19.

Публицистика, равна на поезията му. // Българската критика за Христо Ботев. – София, 1983, с. 405–424.

Христо Смирненски. // Литературен фронт, № 29, 21 юли 1983, с. 1, 3.

В началото бяха братя Грим...[Впечатления от лит. живот в Бавария]. // Литературен фронт, № 46; 47, 15, 22 ноем. 1984, с. 2–3.

В ритъма на литературния живот [Творч. портрет на Атанас Свиленов]. // Септември, 1984, № 5, с. 218–225.

Владимир Василев в моите спомени. // Литературна мисъл, 1984, № 2, с. 71–88.

От  Пътят за Санта КрусдоТайната“ : [Рец. за: Б. Райнов. Тайната] // Литературен фронт, № 50, 13 дек. 1984, с. 2–3.

Поет на вярата : [Творч. портрет на Димитър Методиев]. // Литературен фронт, № 46, 17 ноем. 1983, с. 3.

Традиция и поезия. // Съвременник, 1984, № 3, с. 406–415.

Делото на един есеист : [Творч. портрет на Ефрем Каранфилов]. // Български журналист, 1985, № 10, с. 20–23.

Един поет се обръща към героичното минало [Септемврийската тема в поезията на Лъчезар Еленков]. // Пламък, 1985, № 9, с. 167–171.

Мемоарните импресии на един наш писател : [Рец. за: Вл. Полянов. Срещи по дългия път: Мемоарни импресии]. // Пулс, № 24, 11 юни 1985, с. 4.

Марина Цветаева отново на български : [Рец. за: Марина Цветаева. Избрани произведения : В 2 тома]. // Пулс, № 11, 12 март 1985, с. 5.

Нещо неподозирано : [Интервю]. // АБВ, № 28, 16 юли 1985, с. 8.

Под ботуша на войната : Бълг. поезия от 40-те години на века. // Литературен фронт, № 23, 6 юни 1985, с. 4.

Последният възрожденец [Иван Вазов]. // Родна реч, 1985, № 6, с. 3–6.

Проблеми на критиката. // Априлска литературна дискусия’ 85 : Кн. 2. – София, 1985, с. 5–24.

Урокът на критическия воин [За Георги Цанев]. // Литературен фронт, № 41, 10 окт. 1985, с. 2.

Априлският пленум и поезията. // Пламък, 1986, № 4, с. 144–153.

Вдъхновено творческо мислене. // Ленков, Григор. Небесни релси. – София, 1986, с. 347–354.

Вярност на революцията : Историческият реализъм на съвременната българска литература. // Литературен фронт, № 25; 19 юни 1986, с. 2.

Граждански мотиви в съвременната ни поезия. // Пламък, 1986, № 9, с. 112–116.

Един от кралете на приказките [Вилхелм Хауф]. // Родна реч, 1986, № 1, с. 48–51.

Иван Мешеков : [95 г. от рождението му]. // Септември, 1986, № 8, с. 232–238.

Изкуството на мига. Носталгично за артистичната бохема : [Есе]. // Пулс, № 30, 29 юли 1986, с. 11.

Нов литературен континент – „Антология на съвременната руска поезия“ на Хр. Радевски, 1938 г. // Пулс, № 44, 4 ноем. 1986, с. 5.

Поезия и съвременност. // Литературен фронт, № 17, 24 апр. 1986, с. 1–6.

            Също и в: Априлска литературна дискусия’86 : Кн. 1. – София, 1986, с. 162–183.

Поколенията в поезията. // Литературен фронт, № 52, 25 дек. 1986, с. 5.

Към зрелост! : [Рец. за: Христо Стефанов. Пристрастия. Проблеми и профили из две литератури]. // Литературен фронт, № 52; 25 дек. 1986, с. 5.

„Божествената номенклатура“ на света : [Рец. за: Е. Евтимов. Горчиво вино]. // Вечерни новини, № 139, 15 юни 1987.

„Все така съм тъжен, Люсиен...“ : Поетът Димитър Бояджиев. // Пулс, № 23, 9 юни 1987, с. 4.

Гений на парадокса : По повод книгата на Ян Парандовски за Оскар Уайлд. // Пулс, № 3, 20 ян. 1987, с. 5.

Дневното светило на руската поезия [За А. С. Пушкин]. // Отечествен фронт, № 12587, 9 февр. 1987.

Една от тайнствените книги на Севера [„Сан Микеле“ от Аксел Мунте]. // Родна реч, 1987, № 3, с. 49–52.

Капитанът мечтател [Иван Пейчев]. // Литературен фронт, № 3; 15 ян. 1987, с. 2.

Книга за един от поколението [Рец. за: Б. Кунчев. Иван Пейчев : Литературнокрит. очерк]. // Пулс, № 7, 17 февр. 1987, с. 5.

Поет на русалки, на железни ритми/Теодор Траянов : нови изследвания / Ред. кол. Стоян Илиев и др. – София, 1987, с. 16–21.

Последният паладин : Поезията на Николай Гумильов. // Пулс, № 34, 25 авг. 1987, с. 10, 11.

Последният септемвриец : Младен Исаев на 80 г. // Литературен фронт, № 26, 25 юни 1987, с. 3.

Руският Теофил Готие [Николай Гумильов]. // Литературен фронт, № 22, 28 май 1987, с. 7.

Апостол на красотата [Живот и творчество на Оскар Уайлд]. // Младеж, 1988, № 3, с. 39–40.

Проникновени страници : [Рец. за: Ефрем Каранфилов. Заради живота. Как умират героите на българските писатели]. // Работническо дело, № 322, 17 ноем. 1988.

4 отговора на един въпрос [Здр. Петров, Ч. Добрев, Ал. Спиридонов, Ив. Гранитски за преустройството и ролята на творч. личност в него]. // Литературен фронт, № 50; 8 дек. 1988, с. 4, 5.

Димитър Бояджиев : [Бележки за творчеството на поета]. // Септември, 1989, № 6, с. 181–183.

Драматична лирика : [Рец. за: Богомил Райнов. Краят на пътя : Стихове]. // Работническо дело, № 170, 19 юни 1989.

Неуморният тръбач : Богомил Райнов на 70 г. // Литературен фронт, № 27, 6 юли 1989, с. 2.

Поколението [на 40-те години в българската литература]. // Съвременник, 1989, № 2, 415–452.

През погледа на мемоариста : [Рец. за: Кирил Кръстев. Спомени за културния живот между двете световни войни]. // Хоризонт, 1989, № 4, с. 150–154.

През призмата на мъдростта : [Рец. за: Кирил Кръстев. Спомени за културния живот между двете световни войни]. // Литературен фронт, № 51, 21 дек. 1989, с. 2.

Светът между двете войни [Поетите през 40-те г.]. // Пламък, 1989, № 5, с. 119–129.

Виртуозен майстор на стиха [Валери Петров на 70 г.]. // Дума, № 18, 21 апр. 1990.

Морал и знахар за литературата: [Интервю за необходимостта от прeосмисляне на нашата лит. история]. // Отечествен вестник, № 13493, 11 авг. 1990, с. 12.

Най-мъчното  [За творчеството на Иван Богданов]. // Литературен фронт, № 22, 31 май 1990, с. 2.

Блестящо начало… : [Предговор]. // Кръстев, Иван. Синята фаянсова камина : Лирика. – София, 1994, с. 7–11.

Христо Огнянов и неговият изследовател : [Послесл.]. // Григоров, Георги М. Христо Огнянов – един живот за България : Половин век творчество в изгнание. – София, 1998, с. 118–121.

Драмата на един поет. // Пейчев, Иван. Не чаках есента : [Стихотворения] / Състав. Марияна Фъркова. – София, 2000,  с. 127–132.

За книгата и нейните автори : [Предговор]. // Тзавелла, София, Макдонна Тзавелла. В креслото на баба. – София, 2000, с. 7–10.

Предговор. // Власков, Стефан. Спомен за един провален живот. – София, 2001, с. 5–8.

В поетичния свят на Ангел Каралийчев и Иван Кръстев : [Предговор]. // Кръстев, Иван. Пътник до едно сърце : Страници от преживяното с Ангел Каралийчев. – София, 2002, с. 6–12.

Из „Христо Радевски“. // Радевски, Христо. Пулс / Състав. Андрей Андреев. – София, 2005, с. 209–225.

С усет за трайното в литературата. // Книга за Симеон Султанов : статии, спомени, архив. – София, 2015, с. 33–39.Съставител, редактор

 

Поезия 1967 : Сборник / Ред. колегия Младен Исаев, Иван Давидков, Здравко Петров. – София : Бълг. писател, 1967. – 280 с.

Партийност, народност, хуманизъм : Сб. лит. статии / Отг. ред. Ефрем Каранфилов, Здравко Петров. – София : БАН, 1969. – 322 с.

Избрани български есета : Бълг. есеисти между двете войни : [Сборник] / Състав. и встъп. студия Здравко Петров. – Варна : Г. Бакалов, 1981. – 296 с.

Дебелянов, Димчо. Съчинения : В 2 т. / Под ред. на Елка Константинова, Здравко Петров ; [С предг. от Здравко Петров]. – София : Бълг. писател, 1968–1969.

            2. изд. 1970; 3. изд. 1974.

Поетична книга за Русия : [Антология на творби от бълг. авт.] / Състав. Здравко Петров, Иван Динков ; Под ред. на Христо Радевски. – София : Партиздат, 1972. – 240 с.

Асен Разцветников, Ангел Каралийчев и Никола Фурнаджиев в спомените на съвременниците си / Ред. Николай Янков и др. – София : Бълг. писател, 1976. – 903 с.

            Други ред. : Симеон Султанов, Здравко Петров, Надежда Фурнаджиева

Хайне, Хайнрих. Избрани творби / Прев. от нем. Стоян Бакърджиев и др. ; Състав. Здравко Петров, Стоян Бакърджиев. – София : Нар. култура, 1981. – 535 с.

Стендал. Избрани творби : В 4 т. / Ред. кол. Здравко Петров и др. – София : Нар. култура, 1982–1983.

Уайлд, Оскар. Критикът като художник : [Сб. есета] / Прев. от англ. Ангел Герасимов, Герасим Величков ; Състав. и ред. Атанас Свиленов, Здравко Петров ; [С предг. от Здравко Петров]. – Варна : Г. Бакалов, 1982. – 344 с.

Балзак, Оноре дьо. Избрани творби : В 10 т. / Ред. кол. Здравко Петров и др. – София : Нар. култура, 1983–1986.

Павлов, Тодор. Етюди, студии, статии / Под ред. на [с предг.] Здравко Петров. – София : Бълг. писател, 1983. – 507 с.

Руска модерна поезия : [Уч. пособие за ВУЗ] / Състав. Ст. Илиев и др. – В. Търново : Абагар, 1995. – 360 с.

            Други състав.: М. Каназирска, З. Петров, Й. Петров, М. Шопова