Очерци по история на българската литература след Девети септември 1944 година. Част първа

Автор: Тончо Жечев

Заглавие: Очерци по история на българската литература след Девети септември 1944 година. Част първа

Подзаглавни данни: Теория, роман, драма

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Издателство на БАН

Година: 1979

Страници: 134 - 272

Държател: Регионална библиотека "Априлов - Палаузов", Габрово

Забележка: Редакционна колегия Андрей Гуляшки, Ефрем Каранфилов, Боян Ничев. Томът включва още текстове на Васил Колевски и Ваня Бояджиева.

Ана Каренина : [Статия]

Име на изданието: Родна реч

Година: 1958

Номер: 10

Град на издаване: София

Страници от-до: 5 - 8

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Бележки за композицията на съвременния ни роман : [Статия]

Име на изданието: Септември

Година: 1962

Номер: 5

Град на издаване: София

Страници от-до: 127 - 150

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Бележки по методологически въпроси на българската литературна история

Име на изданието: Литературна мисъл

Година: 1977

Номер: 6

Град на издаване: София

Страници от-до: 17 - 33

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

„Българският Одисей“ и истината за неговото завръщане

Име на изданието: Литературна мисъл

Година: 1968

Номер: 3

Град на издаване: София

Страници от-до: 65 - 90

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Въведение в изучаването на новата българска литература

Име на изданието: Септември

Година: 1988

Номер: 10

Град на издаване: София

Страници от-до: 194 - 220

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: