„Време да се живее и време да се мре“ : [Рец.]

Име на изданието: Септември

Година: Год. Х, 1957

Номер: 2

Град на издаване: София

Страници от-до: 182 - 183

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Далеч от… съвършенството : [Рец. за: „Далеч от бреговете“ на П. Вежинов].

Име на изданието: Родна реч

Година: 1959

Номер: 4

Град на издаване: София

Страници от-до: 29 - 30

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Творческо дирене и перспективи на един млад романист : [Рец. за: Г. Марков. „Мъже“]

Име на изданието: Септември

Година: 1962

Номер: 7

Град на издаване: София

Страници от-до: 174 - 179

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Завръщане към праизворите

Име на изданието: Читалище

Година: 1967

Номер: 11

Град на издаване: София

Страници от-до: 32

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Рец. за: Станислав Сивриев. Завръщане след бягство. – София : Бълг. писател, 1967.

Една нова, хубава документална книга

Име на изданието: Септември

Година: 1974

Номер: 7

Град на издаване: София

Страници от-до: 234 - 235

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Рец. за: Неделчо Драганов. Ненаписан дневник. – София : Партиздат, 1973

Нов роман на Вера Мутафчиева [„Аз, Ана Комнина“]

Име на изданието: Летописи

Година: 1992

Номер: 2

Град на издаване: София

Страници от-до: 11 - 13

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: