Платон и убийството на Сократ : [Повест]

Име на изданието: Съвременник

Година: 1985

Номер: 3

Град на издаване: София

Страници от-до: 316 - 351

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: