Бележник на редактора : Интервю по проблемите на българската култура

Име на изданието: Летописи

Година: 1993

Номер: 1 - 2

Град на издаване: София

Страници от-до: 3 - 20

Държател: Институт а литература - БАН

Забележка:

Византийският комплекс на Балканите : С проф. Тончо Жечев разговаря Милена Димитрова

Име на изданието: Съвременник

Година: 1999

Номер: 3

Град на издаване: София

Страници от-до: 458 - 465

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Консерватор по принуда, опит и убеждение : Разговор с Тончо Жечев [върху консерватизма в политиката и в културата]

Име на изданието: Панорама

Година: 1992

Номер: 3 - 4

Град на издаване: София

Страници от-до: 5 - 12

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Литературата е в основата на всяко възпитание : Интервю с проф. д-р Тончо Жечев / Въпросите зададе Продрум Димов

Име на изданието: Пламък

Година: 1994

Номер: 7 - 8

Град на издаване: София

Страници от-до: 62 - 64

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Отговор на въпросите на Бойко Ламбовски

Име на изданието: Летописи

Година: 1995

Номер: 3 - 4

Град на издаване: София

Страници от-до: 4 - 8

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Отговори на въпроси на Кристина Патрашкова и Иван Митанов

Име на изданието: Летописи

Година: 1996

Номер: 1 - 2

Град на издаване: София

Страници от-до: 1 - 9

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: След интервюто в рубриката "Бележник на редактора" са помествни още статиите 100 години от рождението на Георги Цанев. – Последният летописец. Георги Мишев на 60 г.