Съвременни образи и идеи

Заглавие: Съвременни образи и идеи

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1964

Страници: 256

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Изданието е в процес на съгласуване на правото за публикуване на сайта на проекта

Идеи на прозата

Заглавие: Идеи на прозата

Подзаглавни данни: Сборник лит. статии и очерци

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Наука и изкуство

Година: 1967

Страници: 186

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Изданието е в процес на съгласуване на правото за публикуване на сайта на проекта

Критически погледи

Заглавие: Критически погледи

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1971

Страници: 388

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Изданието е в процес на съгласуване на правото за публикуване на сайта на проекта

Българският Великден или страстите български : [Ист. докум. очерци]

Заглавие: Българският Великден или страстите български : [Ист. докум. очерци]

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Народна младеж

Година: 1975

Страници: 287

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: 8 л. портр. и ил.

Тодор Икономов

Заглавие: Тодор Икономов

Подзаглавни данни: Очерк из историята на българската обществена мисъл

Серия/Библиотека: Бележити българи, книга осемнадесета

Град: София

Издател: Издателство на Отечествения фронт

Година: 1975

Страници: 185

Държател: Регионална библиотека "Априлов - Палаузов", Габровов

Забележка:

Литература и общество: [Очерци]

Заглавие: Литература и общество: [Очерци]

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1976

Страници: 343

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Изданието е в процес на съгласуване на правото за публикуване на сайта на проекта