Биография на една книга

Автор: Василев, Йордан

Заглавие: Мнения

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1989

Страници: 270 - 272

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

80 години от рождението на Тончо Жечев : национална научна конференция, 20 ноември 2009, Шумен

Заглавие: 80 години от рождението на Тончо Жечев : национална научна конференция, 20 ноември 2009, Шумен

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: Шумен

Издател: Фабер

Година: 2011

Страници: 202

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Книгата е издадена със съдействието на община Шумен

Вечните страсти български

Заглавие: Вечните страсти български

Подзаглавни данни: Почит към Тончо жечев

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: ИЦ "Боян Пенев"

Година: 2004

Страници: 601

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: На сайта сборникът се публикува на две части

Вечните страсти български

Заглавие: Вечните страсти български

Подзаглавни данни: Почит към Тончо жечев

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: ИЦ "Боян Пенев"

Година: 2004

Страници: 601

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: На сайта сборникът се публикува на две части

Българският ум. Непрочетеният Тончо Жечев

Заглавие: Българският ум

Подзаглавни данни: Непрочетеният Тончо Жечев

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Захарий Стоянов

Година: 2015

Страници: 265

Държател: Централна библиотека на БАН

Забележка: