Ефрем Каранов и неговите спомени : [Предговор]

Автор: Каранов, Ефрем

Заглавие: Спомени

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Издателство на ОФ

Година: 1979

Страници: 5 - 6

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Предговор

Автор: Сборник с изследвания

Заглавие: Освобождението на България и литературата

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: БАН

Година: 1978

Страници: 5 - 6

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Ред. кол. Георги Цанев / Тончо Жечев, Христо Дудевски. С предговор от Тончо Жечев и Христо Дудевски

Най-хубавата българска поема

Автор: Славейков, Петко Р.

Заглавие: Изворът на Белоногата

Подзаглавни данни: [Поема]

Серия/Библиотека:

Град: Пловдив

Издател: Христо Г. Данов

Година: 1973

Страници: 5 - 20

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Историята на една история : Послеслов към шестото юбилейно издание на „Българският Великден или страстите български“

Име на изданието: Летописи

Година: 1995

Номер: 9 - 10

Град на издаване: София

Страници от-до: 5 - 20

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: