Какво съм чувал и зная за своето родно място и род

Име на изданието: Септември

Година: 1985

Номер: 1

Град на издаване: София

Страници от-до: 47 - 97

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: