Примерът на Симеон Радев и Александър Балабанов. С два въпроса към автора на „Българският Великден“