Бележник на редактора. Димитър Кирков на 50 години. – Две думи за мемоарите на Уинстън Чърчил. – Ново чудо – богомилска естетика. – За кучетата и хората. – Бягство в Хималаите. – In memoriam.