Една книга за Иван Вазов : [Рец. за: В. Вълчев. Иван Вазов  – жизнен и творчески път]

Име на изданието: Литературна мисъл

Година: 1969

Номер: 6

Град на издаване: София

Страници от-до: 130 - 134

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Герои и конфликти : [Рец. за: К. Калчев. Семейството на тъкачите]

Име на изданието: Литературна мисъл

Година: Год. І, 1957

Номер: 6

Град на издаване: София

Страници от-до:

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Втората книга : [Рец. за: Ст. Стратиев. Дива патица между дърветата.]

Име на изданието: Пламък

Година: 1972

Номер: 17

Град на издаване: София

Страници от-до: 73 - 76

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Осмислени дръзновения : [Рец. за: Й. Радичков. Барутен буквар.]

Име на изданието: Пламък

Година: 1970

Номер: 1

Град на издаване: София

Страници от-до:

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

С талант и достойнство : [Творчеството на писателя Стоян Бойчев, по повод 70 год. му]

Име на изданието: Пламък

Година: 1997

Номер: 11 - 12

Град на издаване: София

Страници от-до: 115 - 117

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: