В плен на схемата и шаблона : [Рец. за: Н. Маринов. Завод 17 : Роман]

Име на изданието: Септември

Година: Год. VII, 1954

Номер: 10

Град на издаване: София

Страници от-до: 174 - 180

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

На противоречиви позиции

Име на изданието: Септември

Година: Год. II, 1949

Номер: 1

Град на издаване: София

Страници от-до: 137 - 148

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Младен Исаев: „Поема за Вапцаров“ : [Рец.]

Име на изданието: Септември

Година: Год. II, 1949

Номер: 5

Град на издаване: София

Страници от-до: 132 - 135

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Открехнат прозорец : Сто и един български писатели отговарят на тридесет и един въпроса

Име на изданието: Пламък

Година: 1996

Номер: 3 - 4

Град на издаване: София

Страници от-до: 113 - 119

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Обсъждане на монография за Алеко Константинов

Име на изданието: Литературна мисъл

Година: Год. ІV, 1960

Номер: 6

Град на издаване: София

Страници от-до: 141 - 143

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

За една творба и нейният стилов контекст : [За романа „Всички и никой“ от Й. Радичков]

Име на изданието: Пламък

Година: 1975

Номер: 12

Град на издаване: София

Страници от-до: 126 - 134

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: