Съдбата на литературния критик Георги Константинов

Автор: Надежда Александрова

Заглавие: Съдбата на литературния критик Георги Константинов

Забележка: Текстът е написан по повод 110-годишнината от рождението на Георги Константинов и представен на конференцията "Полюси на критическата съдба", втора част, организирана от Института за литература - БАН и проведена на 14.12.2012 г.в НБКМ

Живот, отдаден на литературата

Автор: Радка Пенчева

Заглавие: Живот, отдаден на литературата

Забележка: Текстът е публикуван в: Пенчева, Радка. Страници и странници в българската култура. Велико Търново: Фабер, 2013. Написан по повод 110-годишнината от рождението на Георги Константинов и представен на конференцията "Полюси на критическата съдба", втора част, организирана от Института за литература - БАН и проведена на 14.12.2012 г.в НБКМ

Връзката на

Автор: Румен Шивачев, Институт за литература - Българска академия на науките

Заглавие: Връзката на "Бай Ганьо" с Паисий в критическия поглед на Георги Константинов

Забележка: Текстът е посветен на 110-годишнината от рождението на Георги Константинов и бе включен в програмата на конференцията "Полюси на критическата съдба", втора част, организирана от Института за литература - БАН и проведена на 14.12.2012 г.в НБКМ. Публикуван е в книгата "Сублитературният мит Бай Ганьо", 2017