Съдбата на литературния критик Георги Константинов