Връзката на "Бай Ганьо" с Паисий в критическия поглед на Георги Константинов