Студии, статии, пътеписи, писма. Т.2

Заглавие: Студии, статии, пътеписи, писма. Т.2. Стр. 1 - 333

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека: Български критици

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1978

Страници: 670

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Под редакцията на проф. Тодор Боров. На сайта томът се публикува на две части.

Студии, статии, пътеписи, писма. Т.2

Заглавие: Студии, статии, пътеписи, писма. Т.2. Стр.333 - 670

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека: Български критици

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1978

Страници: 670

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Под редакцията на проф. Тодор Боров. На сайта томът се публикува на две части.

И аз на тоя свят

Заглавие: И аз на тоя свят

Подзаглавни данни: Автобиографична повест

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Отечество

Година: 1979

Страници: 291

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Във връзка със 100-годишнината от рождението на Александър Балабанов - 30 януари 1879. Подбор и редакция на Тодор Боров.

И аз на тоя свят. Спомени от разни времена

Заглавие: И аз на тоя свят

Подзаглавни данни: Спомени от разни времена

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1985

Страници: 477

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Подбор, коментар и редакция на Тодор Боров

Избрани преводи

Заглавие: Избрани преводи

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека: Български преводачи

Град: София

Издател: Народна култура

Година: 1989

Страници: 207

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Подбор и предговор от Георги Михайлов

Писма

Заглавие: Писма

Подзаглавни данни: Писма на Александър Балабанов до Димитър Бобошевски

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: УИ "Св. Климент Охридски"

Година: 1992

Страници: 302

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Встъпление Тодор Боров. Подбор, послеслов и бележки Александър Пиндиков