АЛЕКСАНДЪР БАЛАБАНОВ: „ЛЮБОВ И ПОЕЗИЯ“

Автор: Дора Колева

Заглавие: Александър Балабанов: „Любов и поезия“

Забележка: Текстът е написан по повод 140-годишнината от рождението на Александър Балабанов, отбелязана на научната конференция „Интерпретации и контекстуализации в българската литературна критика“ - първа част, 17 - 18 октомври 2019 г.

Полемиката - неговата стихия. Статиите на Александър Балабанов

Автор: Георгиев, Любен

Заглавие: Литературна класика : студии и портрети

Подзаглавни данни: Т. 4

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Цвят

Година: 1992

Страници: 221 - 237

Държател: Централна библиотека на БАН

Забележка:

Приятелството между Петко Тодоров и проф. Александър Балабанов

Автор: Радка Пенчева

Заглавие: Приятелството между Петко Тодоров и проф. Александър Балабанов

Забележка: Текстът е публикуван в сп. "Библиотека", бр. 4, 2019, с. 106 - 114