Касандра : Стихотворение : [Превод]

Име на изданието: Мисъл

Година: Год. ХV, 1905

Номер: 5

Град на издаване: София

Страници от-до: 289 - 292

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Рози би трябвало да има там... : Стихотворение в проза от Якобсен

Име на изданието: Мисъл

Година: Год. ХVI, 1906

Номер: 2

Град на издаване: София

Страници от-до: 101 - 104

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Превод на стихове на Иржи Волкер

Име на изданието: Развигор

Година: Год. III, 19 ян. 1924

Номер: 126

Град на издаване: София

Страници от-до: 1

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Превод на стихове на Иржи Волкер от Александър Балабанов

Превод на стихове на Кардучи

Име на изданието: Развигор

Година: Год. V, 20 дек. 1925

Номер: 200

Град на издаване: София

Страници от-до: 1

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Два свята : Разказ от Йенс Петр Якобсен : [Превод]

Име на изданието: Художник

Година: Год. I, 1905–1906

Номер: 8 - 9

Град на издаване: София

Страници от-до: 10 - 11

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Eсен дойде : Стихотворение от Т. Шторм : [Превод]

Име на изданието: Художник

Година: Год. I, 1905–1906

Номер: 8 - 9

Град на издаване: София

Страници от-до: 30

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: