Писма и пощенски картички от Александър Балабанов до Змей Горянин, 1928 - 1935

Име/заглавие: Писма и пощенски картички от Александър Балабанов до Змей Горянин, 1928 - 1935

Номер на фонда: Архив Александър Балабанов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а636/78

Част от:

Фонд/фондообразувател: Архив Александър Балабанов

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Пощенски картички от Александър Балабанов до Йордан Стубел, 1929

Име/заглавие: Пощенски картички от Александър Балабанов до Йордан Стубел, 1929

Номер на фонда: Архив Александър Балабанов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а703/79

Част от:

Фонд/фондообразувател: Архив Александър Балабанов

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Съобщение от членовете на българския ПЕН клуб

Име/заглавие: Събщение от членовете на българския ПЕН клуб

Номер на фонда: Архив Александър Балабанов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а705/79

Част от:

Фонд/фондообразувател: Архив Александър Балабанов

Държател: Национален литературен музей

Забележка: